Председателство на Социалистическа република Македония

Председателството на Социалистическа република Македония (на македонска литературна норма: Претседателство на Социјалистичка република Македониjа) е колективен държавен орган в Социалистическа република Македония. По своите функции е подобен на Президиума на Народното събрание на Народна република България.

Създаден е през 1974 г. с новата конституция на СРМ. Състои се от 8 члена начело с председател. Председателят на Председателството по право е и председател на Централния комитет на Македонската комунистическа партия. От 1978 г. председателите на председателството се избират за период от 1 година от редовете на членовете на председателството.

Правомощия

редактиране

Правомощията на председателството са уредени в глава XI, членове 375-387 от конституцията на Социалистическа република Македония от 1974 г. Сред правомощията на председателството са[1]:

 • Обсъжда въпроси от общо значение за републиката, които са под юрисдикцията на Събранието на Социалистическа република Македония и внася в парламента предложения и инициативи за решаване на тези въпроси;
 • разглежда въпроси във връзка със сътрудничеството с другите социалистически републики и със социалистическите автономни покрайнини и участва в него;
 • Разглежда въпроси, които се отнасят до равноправността на народите и народностите и съгласуване на общите интереси на социалистическите републики и на социалистическите автономни покрайнини в органите на Федерацията, заема позиции по тези въпроси и дава предложения и инициативи за тяхното решаване;
 • Изказва мнения пред Събранието по въпроси от обхвата на Събора на републиките и покрайнините в Събранието на Социалистическа Федеративна република Югославия по които Събранието на Социалистическа република Македония дава съгласие;
 • Предлага кандидат за председател на Изпълнителния съвет, председател и съдии на Конституционния съд на Македония, предложение за избор на членови на Съвета на републиката и разглежда предложения за избор за назначаване и уволняване на функционерите, които ги назначава Събранието на Социалистическа Федеративна република Югославия;
 • Председателството:
  • обявява закони с указ;
  • награждава с републикански ордени и отличия;
  • може да помилва осъдени съгласно закона;
  • изпълнява и други неща определени от тази конституция.

Състав през 1974

редактиране

Първото председателство е в следния състав[2]:

Състав през 1978

редактиране

Съставът на председателството през 1978 г. е следния[3]:

Състав през 1982

редактиране

Съставът на Председателството от 28 април 1982 г. е следния[4]:

Състав през 1986

редактиране

Съставът на Председателството от 30 април 1986 г. е следния[5]:

Председатели на Председателството

редактиране
 1. Службен весник, бр. 7/1974 г. стр. 50
 2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1218. (на македонска литературна норма)
 3. Службен весник, бр. 18/1978 г. стр. 2
 4. Бошко Станкоски // Собрание на Република Македонија. Посетен на 9.03.2013. (на македонска литературна норма)
 5. Службен весник, бр. 18/1986 г. стр. 1