Президент на Чехословакия

Уикимедия списък

Това е списък по хронологичен ред на чехословашките президенти от възникването на Чехословакия през 1918 г. до разделянето на страната на две нови държави: Чехия и Словакия през 1992 г. През този период Чехословакия има 9 различни президенти, в които не се включва президентът на Първата словашка република.

Щандарт на президента на Чехословакия

Хронологичен списък на президентите на Чехословакия редактиране

Период Поред
ност
Портрет Име
(роден – починал)
Встъпване в длъжност Прекратяване
на
мандата
Партия Забележка
Първа република
(1918 – 1938)
1.   Томаш Масарик
(18501937)
14 ноември 1918 14 декември 1935 безпартиен Общо 4 мандата:
1918 – 1920, 1920 – 1927, 1927 – 1934,
1934 – 1935, последният недовършен, подава оставка по здравословни причини
2.   Едвард Бенеш
(18841948)
18 декември 1935 5 октомври 1938 Чешка народно-социална партия 1 недовършен мандат.
Абдикира на 22 октомври 1938 и заминава за Лондон.
Втора република
(1938 – 1939)
3.   Емил Хаха
(18721945)
30 ноември 1938 14 март 1939 безпартиен 1 недовършен мандат.
Избран от двукамерния Чехословашки парламент с 272 гласа от 312 действителни.
Военен период
(1939 – 1945)
Протекторат
Чехия и Моравия
  Емил Хаха 15 март 1939 9 май 1945 безпартиен Държавен президент на Протекторат Чехия и Моравия
Фактически преназначен на този пост от ръководството на Третия райх.
Първа словашка република (1939 – 1945)   Йозеф Тисо
(18871947)
26 октомври 1939 3 април 1945 Словашка народна партия
С личната подкрепа на Хитлер е обявена автономия на Словакия, а Тисо е избран за президент.
Задгранично правителство на Чехословакия в Лондон   Едвард Бенеш 21 юли 1940 2 април 1945 Президент на Чехословакия
(в изгнание)
Продължение на мандата от 1935, с подкрепата (вкл. и финансова), на Великобритания. От юни 1941 признат и от СССР.
Следвоенна Чехословакия
(Трета република)
(1945 – 1948)
4.   Едвард Бенеш 2 април 1945 7 юни 1948 Чешка народно-социална партия Избран единодушно от парламента за Президент на Чехословакия.
Подава оставка по здравословни причини.
Чехословашка социалистическа република
(1948 – 1989)

до 1960 Чехословашка република,
1960 – 1990 официално название
Чехословашка социалистическа република
5.   Клемент Готвалд
(18961953)
14 юни 1948 14 март 1953 Комунистическа партия на Чехословакия Избран единодушно от парламента вече по новата комунистическа конституция.
Почива на поста.
6.   Антонин Запотоцки
(18841957)
21 март 1953 13 ноември 1957 Комунистическа партия на Чехословакия Избран единодушно от парламента като единствен кандидат.
Почива на поста.
7.   Антонин Новотни
(19041975)
19 ноември 1957 28 март 1968 Комунистическа партия на Чехословакия Мандатът съкратен на 5 г.
Избран единодушно от парламента като единствен кандидат.
8.   Лудвик Свобода
(18951979)
30 март 1968 28 май 1975 Комунистическа партия на Чехословакия Първи мандат 1968 – 1973
Избран с тайно гласуване след предварителни консултации. „За“ 282, „въздържали се“ – 6. Изборът се ръководи от Александър Дубчек
Втори мандат 1973 – 1975, отстранен от длъжност.
9.   Густав Хусак
(19131991)
29 май 1975 10 декември 1989 Комунистическа партия на Чехословакия Първи мандат 1975 – 1980
Втори мандат 1980 – 1985
Трети мандат 1985 – 1989
Подава оставка след Нежната революция.
10.   Вацлав Хавел
(19362011)
29 декември 1989 28 март 1990 Граждански форум Първи мандат 1989 – 1990
Избор с явно гласуване от двете камери на Федералния парламент.
Чешка и Словашка
Федеративна република
(1990 – 1992)
10.   Вацлав Хавел
(19362011)
29 март 1990 20 юли 1992 Граждански форум Втори мандат 1990 – 1992
Избран само за две години

Криза в избора на президент редактиране

От юли 1992 до края на 1992 г. следват няколко неуспешни избори за президент на Чехословакия. През този период, до разделянето на страната на Чехия и Словакия, Чехословакия остава без действително избран президент.

Виж също редактиране

За периода след 1993 г. виж Президент на Чехия и Президент на Словакия.