Учител или преподавател е професия, упражнявана от хора, които преподават своите теоретични знания и практически умения на учениците. Те работят в сферата на образованието.

Учител в класна стая
Учител и малки ученици в Британския музей

Образование и квалификация

редактиране

В различните страни съществуват известни различия към изискванията за учители, но в повечето от тях едно от условията е учителят да има завършено висше образование – поне бакалавър, като се предпочита магистърска степен. Освен висше образование по преподавания предмет много страни изискват допълнителна подготовка във формата на педагогически курсове.

В зависимост от възрастовата група на учениците, учителите се делят на начални и гимназиални. Началните учители преподават всички предмети, докато гимназиалните учители преподават в специфична област – например физика, математика или биология.

Методи на преподаване

редактиране

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране