Призма на Уоластън

Призма на Уоластън (също призма на Воластон[1]) е оптично устройство, изобретено от Уилям Уоластън, което манипулира поляризираната светлина. То разделя произволно поляризирана от неполяризирана светлина на два ортогонални линейно поляризирани лъча.[2]

Призма на Уоластън.

Призмата на Уоластън се състои от две ортогонални калцитени призми, споени заедно в основите си (традиционно с Канадски балсам), за да образуват две триъгълни призми с перпендикулярни оптични оси. Излизащите лъчи светлина се отклоняват от призмата, което произвежда два поляризирани лъча, като ъгълът на отклонение се определя от ъгъла на вклиняване на призмите и дължината на вълната на светлината. Комерсиално, такива призми се предлага с ъгли на отклонение от 15° до 45°.

ИзточнициРедактиране