Принцип е утвърдено единно правило или стойност, на което се основават различни твърдения, процеси и постановки. Той е основно и неизменно правило, което следват физични, химични, биологични и други процеси.[1] В правото, това е правило, което трябва да бъде или е най-често следвано или е неизбежно последствие от нещо, като например законите на природата или начина, по който е създадена системата. Принципите на една такава система се разбират от участниците ѝ като жизненоважни характеристики на самата система или отразяващи проектираната цел на системата, както и ефективната работа или употреба на които биха били невъзможно, ако се пренебрегне някой от принципите.[2] Дадена система може изрично да се основава на или да се изпълнява от набор от принципи.

Идеята за „сляпо“ правосъдие е морален принцип.

Примери за принципи са: ентропията в редица области, принципът на най-малкото действие във физиката, доктрини или предположения, образуващи нормативни правила за поведение, централната догма в молекулярната биология, честността в етиката и други.

Източници

редактиране
  1. РБЕ
  2. Alpa, Guido (1994) General Principles of Law, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 1: Is. 1, Article 2. from Golden Gate University School of Law