Прогон Сгур (на гръцки: Πρόγονος Σγουρός, Про̀гонос Сгуро̀с) е висш византийски военачалник от края на XIII век от Арбърия с ранга велик етериарх.[1][2][3] Сгур е господар на Охрид, когато градът е контролиран от Византийската империя.[4]

Прогон Сгур
Πρόγονος Σγουρός
византийски администратор
Роден
Военна служба
Служил на Византийска империя

Биография

редактиране

Прогон Сгур от Арбърия е женен за Евдокия, сродница на император Андроник II Палеолог (упр. 1282 – 1328), и така е зет на византийския император.[1][2][3]

Около 1294 – 1295 година Прогон възстановява църквата „Света Богородица Перивлепта“ (по-късно „Свети Климент“) в Охрид, който по това време е под византийска власт.[3][5][1][6][7] Прогон дарява иконостас от 8 панела, заедно с икона на Света Богородица Перивлепта, от която е оцелял само фрагмент. Иконостасът изобразява Големите празници на Църквата.[8] Изписан е от големите солунски зографи Михаил и Евтихий.[4][5]

 
Ктиторският надпис в „Света Богородица Перивлепта“, 1295 г.

Ктиторския надпис в „Света Богородица Перивлепта“ гласи:

Ἀνηγέρθη ὁ θεῖος καἱ πάνσεπτος ναὸς οὕτος τῆς πανυπεραγίου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου τῆς περιβλέπτου. διὰ συνδρομἢς κ(αὶ) ἐξόδου καρίου Προγόνου τοῦ Σγούρου μεγάλου. ἑταιριάρχου κ(αὶ) τῆς αυζύγου αὐτοῦ κυρ(ᾶς) Εὐδοκίας κ(αὶ) γαμβροῦ τοῦ κρατίστου κ(αὶ) ἁγίου ἡμῶν αὐτοκ(ράτορος) βασιλέως. ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως κ(αὶ) αὐτοκράτορος Ρωμαίων Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου κ(αὶ) Εἰρήνης τῆς εὐσεβεστάτης αὐγούστης. ἀρχιερατεύοντος δὲ Μακαρίου τοῦ παναγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς κ(αὶ) πάσης Βουλγαρίας ἐπὶ ἔτους ͵ϚΩΓ ἰνδ(ικτιῶνος) β'.
Вдигна се този божествен и всечестен храм на всепресветата владичица наша Богородица Перивлепта, със съдействието и разходите на господин Прогон Сгур, велик етериарх, и на съпругата му госпожа Евдокия, зет на силния и свещен наш самодържец на ромеите Андроник Палеолог и на благочестивейшата му съпруга Ирина. При архиерейството на Макарий, всесветейши архиепископ на Първа Юстиниана и цяла България в г. 6803, индикт 2-ри.[9]
  1. а б в Grabar 1994, с. 139.
  2. а б Velmans 2006: "La chiesa della Madre di Dio Periblepta, chiamata oggi San Clemente, a Ocrida, fu decorata nel 1295 per cura del grande eteriarca bizantino Arbanas Progon Sgouros, strettamente imparentato con la famiglia imperiale tramite matrimonio."
  3. а б в Nicol 1986, с. 161 (Note #87): "An Albanian by the name of Progon Sgouros (Πρόγονος τοũ Σγούρου) and with the title of hetaireiarches restored the church of St. Clement of Ochrida about 1295."
  4. а б Constantinides 1992, с. 283.
  5. а б Sakellariou 1992, с. 346.
  6. The Hellenic Ministry of Culture 1998.
  7. Sakellariou 1992, с. 338.
  8. Rice & Rice 1974, с. 34, 45.
  9. Иванов 1970, с. 38-39.

Източници

редактиране