Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

икономическа дейност

Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика е подотрасъл на създаването и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
КИД-2008
-J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
→59. Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
59.1. Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
59.2. Звукозаписване и издаване на музика

Секторът обхваща производството, техническата обработка, издаването и разпространението на филми, телевизионни предавания и звукозаписи.[1]

Бележки редактиране