Пропускателна способност

Пропускателната способност на комуникационен канал е максималното количеството информация, което може да премине през този канал за единица време. Измерва се в битове за секунда (bit/s).

Пропускателна способност
Десетични представки (SI)
Название Символ Кратно
килобит в секунда kbit/s 103
мегабит в секунда Mbit/s 106
гигабит в секунда Gbit/s 109
терабит в секунда Tbit/s 1012
Двоични представки
(IEC 60027-2)
кибибит в секунда Kibit/s 210
мебибит в секунда Mibit/s 220
гибибит в секунда Gibit/s 230
тебибит в секунда Tibit/s 240

ТеорияРедактиране

 

  – количеството информация

  – време

Максимално достижимата пропускателна способност на даден канал зависи от широчината на честотната лента и отношението сигнал/шум и се определя от теоремата на Шанън-Хартли, по имената на инженерите от САЩ Хартли и Шенон:

 

  – пропускателната способност

  – широчината на пропусканата честотна лента на този канал

  – отношението на средните мощности, съответно на сигнала и шума

Реалната пропускателна способност на канала зависи от конкретния хардуер, който се използва, но не е възможно да бъде по-голяма от стойността, определена от тази формула.

Вижте същоРедактиране