Пруски добродетели

Пруските добродетели (на немски: preußische Tugenden) се отнасят до добродетелите, свързани с историческото кралство Прусия, особено неговия милитаризъм и етичния кодекс на пруската армия, но също така и буржоазни ценности, повлияни от лутеранството и калвинизма. Съществено влияние оказва и на немската култура, като например съвременните немски стереотипи за ефективност, строгост и дисциплина.

Фридрих Вилхелм I, крал на Прусия. Картина от Антоан Пен, ок. 1733 г.

РазвитиеРедактиране

В поезиятаРедактиране

Възгледи след Втората световна войнаРедактиране

ПримериРедактиране

 • Строгост или спестовност (немски: Sparsamkeit)
 • Смелост (немски: Mut)
 • Целеустременост (немски: Zielstrebigkeit)
 • Дисциплина (немски: Disziplin)
 • Сила на духа без самосъжаление (немски: Tapferkeit ohne Wehleidigkeit): Lerne leiden ohne zu klagen („Научи се да страдаш без да се оплакваш“)
 • Честност (немски: Redlichkeit)
 • Набожност, съчетана с религиозна толерантност (немски: Gottesfurcht bei religiöser Toleranz)
 • Скромност (немски: Bescheidenheit)
 • Неподкупност (немски: Unbestechlichkeit)
 • Усърдие, трудолюбие (немски: Fleiß)
 • Вярност, преданост, лоялност (немски: Treue)
 • Точност (немски: Pünktlichkeit)
 • Надеждност (немски: Zuverlässigkeit)
 • Въздържание, самоконтрол (немски: Zurückhaltung)
 • Себеотрицание (немски: Selbstverleugnung)
 • Чувство за дълг, отговорност (немски: Pflichtbewusstsein)
 • Чувство за справедливост (немски: Gerechtigkeitssinn) Jedem das Seine или Suum cuique („Всекиму своето“)
 • Чувство за ред (немски: Ordnungssinn)
 • Искреност (немски: Aufrichtigkeit)
 • Прямота (немски: Geradlinigkeit)
 • Подчинение - в смисъла на приемане на място в определена йерархия (немски: Unterordnung от "unter" („под“) и "Ordnung" (ред)- буквално: „под-реждане“, заемане на долното място в определен ред)
 • Твърдост (немски: Härte) Gegen sich mehr noch als gegen andere („Бъди по-твърд със себе си, отколкото с другите“)

Вижте същоРедактиране