Публий Вигелий Рай Пларий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул

Публий Вигелий Рай Пларий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул (на латински: Publius Vigellius Raius Plarius Saturninus Atilius Braduanus Caucidius Tertullus) е роден около 120 г., вероятно в Италия.

Сатурнин е познат от записки от Добруджа, където през 150 г. e преториански командир на V Македонски легион.

През 160 г. той е преториански императорски управител на Лиция и Памфилия.

Между тези два поста вероятно е консул или суфектконсул. Между 169 – 170 г. е управител на Долна Мизия.

Сатурнин става, след смъртта на Марк Аврелий, през 180 г. проконсул на Африка.

Тертулиан съобщава, че Сатурнин е първият, който преследва християни в Африка и затова на стари години ослепял.

Сатурнин, по времето на Комод, на 17 юли 180 г. осъжда на смърт в своя секретариат на връх Бирса в Картаген 12 християни от недалечното градче Скили, които вероятно са ученици и апостоли на Христос.

ИзточнициРедактиране