Първа средногорска бригада „Христо Ботев“

Първа средногорска бригада „Христо Ботев“ е подразделение на Втора Пловдивска въстаническа оперативна зона на НОВА по време на партизанското движение в България (1941-1944). Действа в Източна Средна гора.

Първа средногорска бригада „Христо Ботев“ се създава на 15 юли 1944 г. от разрасналия се Партизански отряд „Христо Ботев“. Състои се от 5 дружини със средно по 100 партизани.[1] Командир на бригадата е Сребро Бабаков, политкомисар Никола Балканджиев.[2]

На 18 юли 1944 г. унищожава радиостанция на Вермахта край с. Спасово. От 22 до 31 юли провежда ежедневни нападения на охранителните постове по железопътната линия Карлово-Пловдив. Многократно прекъсва телеграфните и телефонните линии при с. Песнопой, с. Черноземен, с. Дъбене и другаде.

На 9 септември 1944 година участва в установяването на властта на Отечествения фронт в Чирпан и Пловдив.

Източници редактиране

  1. История на Пловдивската окръжна организация на БКП 1892-1975, София, Партиздат, 1976, с. 375.
  2. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 174