Първи триумвират е термин, използван от историците за да обозначи неофициалния политически съюз в Древен Рим между Гай Юлий Цезар, Марк Лициний Крас и Гней Помпей. Този съюз е установен през 60 пр.н.е. и продължава до 53 пр.н.е.[1]

Юлий Цезар, Марк Лициний Крас и Помпей

Триумвиратът е скрепен през 59 пр.н.е. чрез сватбата на Помпей с дъщерята на Цезар – Юлия. Според Плутарх коалицията е „истински държавен преврат за унищожаване властта на аристокрацията“. Историкът Варон я определя като „триглаво чудовище“.[2]

Целта на Цезар е да закрепи политическото си положение и да осигури избирането си за консул. На следващата година, 59 пр.н.е. това става и Цезар е избран за консул. През 56 пр.н.е. в град Лука, в Северна Етрурия, става срещата между тримата съюзници. На нея присъстват 120 ликтори и повече от 200 сенатори. Взема се решение Крас и Помпей да бъдат избрани за консули за 55 пр.н.е.[3] Така се разделят сферите на влияние в държавата между тримата.

През 53 пр.н.е. Крас умира в битка с партите и триумвирата се разпада.[4] Отношенията между Цезар и Помпей се влошават. Помпей е привърженик на републиканците, а Цезар на техните противници. Избухва гражданска война, от която като победител излиза Цезар.[5]

  1. Vagi 2015, с. 25.
  2. Апиан 1913, с. 8 – 9.
  3. Плутарх 1919, с. 21.
  4. Vagi 2015, с. 25 – 26.
  5. Vagi 2015, с. 26.

Цитирана литература

редактиране

Класически автори

редактиране

Модерни автори

редактиране

Вижте също

редактиране