Пясти
Владетели на Полша
Герб на пястите
Страна: Полско кралство,
Мазовско княжество,
Силезки княжества
Титли: Княз на поланите,
Крал на Полша,
Крал на Русь,
Княз на Мазовия
Княз на Силезия
Основател: Пяст
Последен владетел: Йежи Легницки
Година на основаване: 960
Разпадане: 1675
Националност: поляци
Кадетски линии: Силезки Пясти

Пястите (на полски: Piastowie) е династия, която управлява Полша от създаването ѝ до 1370 г. Наследници на династията управляват отделни полски княжества в Мазовия до 1526 г. и в Силезия до 1675 г.

Пяст е полулегендарният основател на владетелския род. Името му се споменава за пръв път в „Хроника на полските князе“ от Галус Анонимус[1], написана около 1113 г. Въпреки че първите князе и крале се смятали за потомци на Пяст, терминът „династия на Пястите“ е създаден през 17 век от историци, които работят за владетели на княжества в Силезия.

Според легендата, Пяст е въздигнат за крал като последствие от безуспешното и некомпетентно управление на западнославянския княз Попиел II Попелид, позволил разорение на имотите от викингските атаки. Основана на ирационалността на легендата е и теорията, според която Пяст е майордом[2] и предаването на властта става по подобие на това между Меровингите и Каролингите във Франкското кралство.

Пястки кралеРедактиране

ПястШемовитЛестекШемомисълМешкоБолеслав ХрабриМешко IIБезпримБолеславКажимежБолеслав IIВладиславЗбигневБолеслав IIIВладислав IIБолеслав IVМешко IIIКажимеж IIЛешекВладислав IIIМешко IVКонрадХенрикХенрик IIБолеслав VЛешек IIХенрик IVПшемисъл IIВладиславКажимеж III

БележкиРедактиране

  1. За повечето християнски държави са налице авторитетни и достоверни исторически източници, написани след покръстването. Периодът преди това неслучайно е наричан Тъмните векове.
  2. Според един от възможните преводи на полски: Piast означава на български: Пазител на дома.