Полша е управлявана в различни моменти от историята си от князе (10 и 14 век) или крале (11 – 18 век). Най-дълго управлявалите династии са Пясти (ок. 960 – 1370) и Ягелони (1386 – 1572). Много често държавата е управлявана от монарси, владетели и на други държави или принцове, „наети“ от други династии. В Полша се прилага и уникалният модел за Европа на избираеми монарси. Полската независимост приключва с края на Жечпосполита през 1795 година, а е възстановена с републиканска форма на управление след края на Първата световна война – през 1918 година.

Легендарни крале редактиране

Владетел Племе Царуване Бележки
Лех   Лехити 6 век легендарен основател на полската нация
Кракус   Лехити 8 век легендарен основател на Краков
Ванда   Лехити 8 век легендарна дъщеря на Кракус и неизвестна по име вандалка

Полулегендарни владетели на западна Полша (Велика Полша) редактиране

Владетел Династия Управление Бележки
Попел   Попелиди Княз от 9 век полулегендарен владетел от западнославянските племена гоплани и поляни
Шемовит   Пясти княз от 9 век полулегендарен княз
син на Пяст
Лешек   Пясти княз от 9-и – 10 век полулегендарен
син на Шемовит
Шемомисъл   Пясти княз от 10 век полулегендарен
син на Лешко

Монарси на Полша редактиране

Владетел Династия Управление Бележки
Мешко I (Mieszko I)   Пясти Княз 960?–992 син на Шемомисъл
първи християнски монарх
Болеслав I Храбри (Bolesław I Chrobry)   Пясти княз 992 – 1025
Kрал 1025
син на Мешко I и Добрава Чешка
първи коронясан за крал
Мешко II Лямберт (Mieszko II Lambert)   Пясти Kрал 1025 – 1031 син на Болеслав I и Емнилда
Безприм (Bezprym)   Пясти Княз 1031 – 1032 син на Болеслав I Юдит Унгарска (спорен)
Ото Болеславович (Otto Bolesławowic) Пясти Княз 1032 син на Болеслав I и Eмнилда
Дитрик (Dytryk) Пясти Княз 1032 внук на Мешко I
Мешко II Лямберт (Mieszko II Lambert)   Пясти Княз 1032 – 1034 повторно
Болеслав Забравени
(Bolesław Zapomniany)
Пясти Княз 1034 – 1039 син на Mешко II и Рихеза Лотарингска
Кажимеж I Обновител
(Kazimierz I Odnowiciel)
  Пясти Княз 1039 – 1058 син на Mешко II и Рихеза Лотарингска
Болеслав II Щедри
(Bolesław II Szczodry)
  Пясти Княз 1058 – 1076
Kрал 1076 – 1079
син на Кажимеж I и Мария Добронега Киевска
Владислав I Херман
(Władysław I Herman)
  Пясти Княз 1079 – 1102 син на Кажимеж I и Mария Добронега
Збигнев (Zbigniew)   Пясти Княз 1098 – 1107 син на Владислав I (спорен)
първоначално съвместно с Владислав I 1098 – 1102
Болеслав III Кривоусти
(Bolesław III Krzywousty)
  Пясти Княз 1107 – 1138 син на Владислав I
първоначално съвместно с Владислав I 1098 – 1102
Владислав II Изгнаник
(Władysław II Wygnaniec)
  Пясти Велик княз 1138 – 1146 син на Болеслав III
също княз на Силезия
изгонен от страната от братята си
Болеслав IV Къдрави
(Bolesław IV Kędzierzawy)
  Пясти Велик княз 1146 – 1173 син на Болеслав III
също херцог на Масовия
Мешко III Стари
(Mieszko III Stary)
  Пясти Велик княз 1173 – 1177 син на Болеслав III
също княз на Велика Полша
Кажимеж II Справедливи
(Kazimierz II Sprawiedliwy)
  Пясти Велик княз 1177 – 1190 син на Болеслав III
също херцог на Висилица и Сандомир
Мешко III Стари
(Mieszko III Stary)
  Пясти Велик княз 1190 повторно
Кажимеж II Справедливи
(Kazimierz II Sprawiedliwy)
  Пясти Велик княз 1190 – 1194 повторно
Лешек I Бели
(Leszek I Biały)
  Пясти Велик княз 1194 – 1198 син на Кажимеж II
също херцог на Сандомир
Мешко III Стари
(Mieszko III Stary)
  Пясти Велик княз 1198 – 1199 отново
Лешек I Бели
(Leszek I Biały)
  Пясти Велик княз 1199 отново
Мешко III Стари
(Mieszko III Stary)
  Пясти Велик княз 1199 – 1202 отново
Владислав III Тънконоги
(Władysław III Laskonogi)
  Пясти Велик княз 1202 син на Мешко III
също княз на Велика Полша
Лешек I Бели
(Leszek I Biały)
  Пясти Велик княз 1202 – 1210 отново
Мешко IV Кривокраки
(Mieszko IV Plątonogi)
  Пясти Велик княз 1210 – 1211 син на Владислав II
също херцог на Силезия
Лешек I Бели
(Leszek I Biały)
  Пясти Велик княз 1211 – 1225 отново
Хенрик I Брадати
(Henryk I Brodaty)
  Пясти велик княз 1225 внук на Владислав II, син на Болеслав I Високи (Силезия)
също херцог на Силезия
Лешек I Бели
(Leszek I Biały)
  Пясти Велик княз 1225 – 1227 отново
убит
Владислав III Тънконоги
(Władysław III Laskonogi)
  Пясти Велик княз 1227 – 1229 отново
Конрад I Мазовецки
(Konrad Mazowiecki)
  Пясти Велик княз 1229 – 1232 син на Кажимеж II
също херцог на Масовия
Хенрик I Брадати
(Henryk I Brodaty)
  Пясти Велик княз 1232 – 1238 отново
Хенрик II Набожни
(Henryk II Pobożny)
  Пясти велик княз 1238 – 1241 син на Хенрих I
също херцог на Вроцлав е Велика Полша
загинал в битката при Легнице
Болеслав Рогати
(Bolesław II Rogatka)
  Пясти Велик княз 1241 син на Хнрих II и Aнна Бохемска
също херцог на Силезия
Конрад I Мазовецки
(Konrad Mazowiecki)
  Пясти High Duke 1241 – 1243 повторно
Болеслав V Скромни
(Bolesław V Wstydliwy)
  Паясти Велик княз 1243 – 1279 син на Лешек Бели
Лешек II Черни
(Leszek II Czarny)
  Пясти Велик княз 1279 – 1288 внук по майчина линия на Хенрих II
син на Кажимеж I от Куявия
Болеслав VII Мазовецки
(Bolesław VII Siemowitowicz)
  Пясти Велик княз 1288 внук на Конрад Мазовецки
Херцог на Масовия
Хенрик IV Праведни
(Henryk IV Prawy)
  Пясти Велик княз 1288 – 1289 по бащина линия внук на Хенрих II
по майчина линия внук на Конрад I
син на Хенрих III Бели и Юдит Мазовецка
Херцог на Долна Силезия
Болеслав VII Мазовецки
(Bolesław VII Siemowitowicz)
  Пясти Велик княз 1289 повторно
Владислав I Локетек
(Władysław I Łokietek)
  Пясти Велик княз 1289 внук на Kонрад I Мазовецки
син на Кажимеж I от Куявия
Хенрик III Праведни
(Henryk III Prawy)
  Пясти Велик княз 1289 – 1290 отново
Пшемисъл II
(Premysł II)
  Пясти Велик княз 1290 – 1291
Kрал 1295 – 1296
внук на Хенрих II
син на Пшемисъл I и Eлизабет от Вроцлав
също херцог на Познан, Велика Полша и Померания
Вацлав II
(Wacław II Czeski)
  Пшемисловци Велик княз 1291 – 1300
Kрал 1300 – 1305
син на Отокар II (Бохемия) и Kунигунда от Славония
женен за дъщерята на Пшемисъл II Eлизабет Ричеза
също крал на Бохемия
Вацлав III
(Wacław III Czeski)
  Пшемисловци Kрал 1305 – 1306 син на Вацлав II Гута Хабсбургска
некоронован
убит
Рудолф I Хабсбург
(Rudolf Austriacki)
  Хабсбурги Tитла Kрал на Полша
1306 – 1307
Херцог на Aвстрия и Щирия (като Рудолф III)
Хенрих Каринтийски
(Henryk Karyncki)
  Мейнхардин Tитла Kрал на Полша
1307 – 1310
Граф на Тирол и херцог на Каринтия (като Хайнрих VI)
Ян Люксембургски
(Jan Luksemburski)
  Люксембурги Tитла Kрал на Полша
1310 – 1335
граф на Люксембург (като John the Blind)
Владислав I Локетек
(Władysław I Łokietek)
  Пясти Велик княз 1306 – 1320
Kрал 1320 – 1333
възстановил отново Кралство Полша
Кажимеж III Велики
(Kazimierz III Wielki)
  Пясти Kрал 1333 – 1370 син на Владислав I Локетек
един от най-забележителните полски монарси
Лайош I Велики
(Ludwik Węgierski)
  Анжуйска династия Kрал 1370 – 1382 син на Карл Роберт Анжуйски и Елжбета Локетек
като племенник на Кажимеж III
e избран за крал и коронован на 17 ноември
също крал на Унгария
Ядвига Анжуйска
(Jadwiga Andegaweńska)
  Анжуйска династия Kрал 1384 – 1399 дъщеря на Лайош I и Елизабет от Босна
коронована през 1384
и управлява заедно със съпруга си
Владислав II от 1386 г.

Крал на Полша и Велик княз на Литва (1385 – 1569) редактиране

Ягелони редактиране

Владетел Династия Начало на управление Край на управление Бележки
Владислав II Ягело
(Ladislas II, Jogaila)
  Ягелони 4 март 1386 1 юни 1434 Велик княз на Литва 1377 – 1434
управлява заедно със съпругата си Ядвига от 1399
най-дълго управлявалия полски крал
Владислав III Варненчик
(Ladislas III, Vladislovas III)
  Ягелони 25 юли 1434 10 ноември 1444 син на Владислав II
също крал на Унгария (като Ласло I)
убит в Битката край Варна, оттам и „Варненчик“
Kажимеж IV
(Casimir IV, Kazimieras Jogailaitis)
  Ягелони 25 юни 1447 7 юни 1492 син Владислав II
също Велик княз на Литва 1440 – 1492
Ян I Олбрахт
(John I Albert, Jonas Albrechtas)
  Ягелони 23 септември 1492 16 юни 1501 син на Кажимеж IV
Александер Ягелончик
(Alexander, Aleksandras)
  Ягелони 12 декември 1501 19 август 1506 син на Кажимеж IV
също Велик княз на Литва 1492 – 1506
Зигмунт I Стари
(Sigismund I, Žygimantas Senasis)
  Ягелони 8 декември 1506 1 април 1548 син на Кажимеж IV
също Велик княз на Литва
Зигмунт II Август
(Sigismund II August I, Žygimantas Augustas)
  Ягелони 1 април 1548 7 юли 1572 син на Зигмунт I
също Велик княз на Литва
заменя персоналната уния на Кралство Полша и Великото княжество Литва с истински съюз и изборна монархия (Жечпосполита) през 1569 г.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране

    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата List of Polish monarchs в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​