Рай или Едем е библейско място, градина създадена от Бог. В градината Едем първоначално са живеели Адам и Ева и там те са можели да общуват пряко със своя Създател преди да познаят що е зло. „През Едем тече река която е напоява подир това се разделя на четири реки“ – Фисон, Гихон(предполага се, че е Аракс) , Тигър и Ефрат (предполага се че мястото е някъде между Турция, Армения и Грузия) и растат всякакви растения. Специално са отбелязани две дървета – „Дървото на Живота“ и „Дървото на Познанието на Доброто и Злото“. На Адам и Ева им е било позволено да ядат от всички, с изключение на плодовете от „Дървото на Познанието на Доброто и Злото“. В Едемската градина змията подлъгва Ева да опита забранения плод от „Дървото на Познанието на Доброто и Злото“, поради което първите човеци са изпъдени от Едем „в земята от която са взети“. „И Бог сложи Херувим с огнен меч на изток от Едемската градина да пази дървото на живота“.

„Рай“, Ян Брейгел

Според източноправославните, католиците и протестантите, след второто пришествие на Иисус Христос, възкресението и Страшния съд, в Рая (Новият Иерусалим) ще бъдат заселени с новите си тела хората, чиито грехове са простени от Господ Бог, изкупени от Христос.

Външни препраткиРедактиране