Рамсарски места

Уикимедия списък

Рамсарско място е влажна зона от международно значение (на английски: Wetlands of International Importance), определена от Рамсарската конвенция от 1971 година.

България

редактиране

В България има 11 Рамсарски места с обща площ 35 273 хектара.[1] В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24.01.1976 г. Тя е осмата страна подписала конвенцията. Преди това е утвърдена от Министерския съвет на 18.11.1974 г. В договора са обявени първите 2 места – резерватите Сребърна и Аркутино (сега в резерват Ропотамо). През 1984 г. са обявени следващите 2 места – резерват Атанасовско езеро (сега поддържан резерват) и природна забележителност Дуранкулак (сега защитена местност). Конвенцията е ратифицирана и обнародвана в Държавен вестник, бр. 56 / 10.07.1992 г.[2] В края на 2002 г. страната удвоява броя на своите места и разширява границите на три от предишните.

Влажни зони с международно значение (Рамсарски места)[3]:

Наименование Площ, ха Статут по ЗЗТ Статут по ЗБР План за управление От
1. Атанасовско езеро 1 995,06 Северната част на езерото е ЗТ – поддържан резерват „Атанасовско езеро“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви В процедура по утвърждаване 1984
2. Комплекс Беленски острови

Трансгранична влажна зона с Република Румъния

„Комплекс Беленски острови – Сухая“

18 330,3 Природен парк „Персина“; в комплекса попадат и два резервата – островите „Милка“ и „Китка“, поддържан резерват „Персински блата“ и защитена местност „Персин-изток“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Действащ 2002
3. Дуранкулашко езеро 1 370,77 Защитена местност „Дуранкулашко езеро“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Необходима е актуализация 1984
4. Остров Ибиша

Трансгранична влажна зона с Република Румъния

„Остров Ибиша – Бистрет“

3 364,7 Част от територията на острова е поддържан резерват „Ибиша Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Действащ 2002
5. Местността Пода 306,63 Защитена местност „Пода“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Необходима е актуализация 2002
6. Поморийско езеро 921,5 Защитена местност „Поморийско езеро“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Няма, предстои разработване 2002
7. Комплекс „Ропотамо“ 3 384,64 Резерват „Ропотамо“, защитени местности Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви В процедура по утвърждаване 1975
8. Шабленско езеро 417,93 Защитена местност „Шабленско езеро“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Необходима е актуализация 1996
9. Сребърна

Трансгранична влажна зона с Република Румъния

„Сребърна – Йезерул Калараш“

1 464 Поддържан резерват „Сребърна“, защитена местност „Пеликаните“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Действащ 1975
10. Езеро Вая 2 900 Част от езерото е защитена местност „Вая“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Няма, предстои разработване 2002
11. Карстов комплекс „Драгоманско блато“ 14 940,97 Част от комплекса е защитена местност „Алдомировско блато“ Защитена зона (Натура 2000 място) по двете Директиви Няма, предстои разработване 2012

Отговорността за опазването, управлението и популяризирането на влажните зони носи Министерството на околната среда и водите.

В Гърция има 10 рамсарски места.

Име Местно име Площ (km2)
Амбракийски залив Αμβρακικός κόλπος 236,49
Бутковско езеро Λίμνη Κερκίνη 109,96
Делта на Вардар-Колудей-Бистрица Δέλτα ποταμών Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα 118,08
Делта на Марица Δέλτα Έβρου 92,67
Лагуна Котихи и Строфилийска гора Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς 63,02
Малко Преспанско езеро Λίμνη Μικρή Πρέσπα 50,78
Буругьол и Анагьол Λίμνη Βιστωνίδα, Λίμνη Μητρικού 243,96
Бешичко езеро и Лъгадинско езеро Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια 163,88
Лагуна на Месолонги и Лагуна на Етолико Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού 33,87
Делта на Места Δέλτα Νέστου 219,30

Северна Македония

редактиране

В Северна Македония има 2 рамсарски места

Име Име Площ (km2)
Дойранско езеро Дојранско Езеро 26,96
Преспанско езеро Преспанско Езеро 189,2
  1. The List of Wetlands of International Importance // Посетен на 9 април 2013 г.
  2. Георгиев (2004), стр. 29
  3. МОСВ. Рамсарски места

Литература

редактиране
  • Георгиев, Георги. Националните и природните паркове и резерватите в България. Гея-Либрис. София, 2004, ISBN 954-300-028-X, стр. 29 – 31