Роза на ветровете

Роза на ветровете е векторна диаграма, която се използва в метеорологията и градоустройството.

Диаграма на роза на ветровете за летище Ла Гуардия, Ню Йорк (2008)

Изразява режима на ветровете на дадено местоположение за определен период от време.

Векторите зависят от повторяемостта и средната скорост на ветровете в съответните посоки.

Вижте същоРедактиране