Руски и съветски паметници в Габровска област

Снимка Описание/дати стар стил Надпис Местоположение Местоположение
Паметен знак в памет на руските войски, преминали Балкана Аладжов хан
Паметник на руските войски Белица
Radezkiy Monument Gabrovo.jpg Паметник на генерал

Фьодор Радецки

1820 – 1890

ГЕН. Ф. РАДЕЦКИ

1820 – 1890

Габрово Намира се от южната част на църква „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.3″ с. ш. 25°19′10.6″ и. д. / 43.871194° с. ш. 25.319611° и. д.

Паметник братска могила Габрово1.jpg Братска могила на 16 офицери и 465 нисши чинове от 14-а пехотна дивизия, загинали от 9 август до 28 декември 1877 г. в Руско-турската освободителна война Братская могила Русскимъ войнамъ павшимъ при защитҧ Шипкинскаго перевала съ 9го Августа по 28 Декабря 1877 года. 14 пҧхотной дивизiи Офицеровъ 16. Нижнихъ чиновъ 465.

Въ память героямъ товарищамъ.

Габрово Намира се от северната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′17.3″ с. ш. 25°19′11.4″ и. д. / 43.871472° с. ш. 25.319833° и. д.

Molestov Grave.jpg Надгробна плоча на майор Александър Молоствов от 35-ти Брянски полк, ранен на 11 август и починал на 13 август 1877 г. 35-го Брянскаго полка Маiоръ Александрь Молоствовъ раненъ 11 умеръ 13 Августа 1877 года. Миръ праху твоему добрый товарищъ! Габрово Намира се от северната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′17.3″ с. ш. 25°19′11.4″ и. д. / 43.871472° с. ш. 25.319833° и. д.

Zenkovich Grave.jpg Надгробна плоча на поручик Фьодор Зенкович от 2-ра батарея на 9-та артилерийска бригада, тежко ранен на 11 август и починал от раните на 13 август 1877 г. [1] 1-ой Батар. 9-ой Артиллерийской бригадый Поручикъ Зеньковичъ убитъ 11го Августа 1877 года При оборонҧ Шипки. Миръ праху твоему добрый товарищъ! Габрово Намира се от северната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′17.3″ с. ш. 25°19′11.4″ и. д. / 43.871472° с. ш. 25.319833° и. д.

Паметник Андреев и Кобрилянский1.jpg Паметник на капитан Михаил Александрович Андреев и прапорщик Всеволод Януариевич Кобилянский от 56-ти Житомирски полк, починали от рани на 15 и 16 август 1877 г. 56 пҧхотнаго полка Житомирскаго полка Штабсъ Капитанъ АНДРѢЕВЪ и Прапорщикъ КОБИЛЯНСКIЙ. Габрово Намира от южната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.4″ с. ш. 25°19′11.6″ и. д. / 43.871222° с. ш. 25.319889° и. д.

Паметник Всеволод Кобрилянски1.jpg Надгробна плоча на подпоручик Всеволод Януариевич Кобилянский, батальонен адютант и командир на 8-ма рота от 56-ти Житомирски полк, тежко ранен в ръката и корема на 13 август и починал на 16 август 1877 г. [2] Житомирскаго полка Всеволод Кобрiлянскiй. Умеръ отъ ранъ на Балканахъ 16 Августа 1877 г. на 21 году жизни. Съiну и боевому товарищу, отецъ. Габрово Намира от южната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.4″ с. ш. 25°19′11.6″ и. д. / 43.871222° с. ш. 25.319889° и. д.

Паметник Логин Бенецкий1.jpg Надгробна плоча на подполковник Логин Павлович Бенецкий, командир на 5 батарея от 9 артилерийска бригада, убит при Кръглата батарея на 11 август 1877 г. Логин Павловичъ Бенецкiй Командиръ 5ой батареи 9ой артилерсiйской бригадъi Подполковнiкъ и кавалеръ орд. Св. Стан. и Св. Анны и Св. Анны 2 степ. Убитъ 11 ого августа 1877 г. при защиты Шипки. Миръ праху твоему. Габрово Намира от южната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.4″ с. ш. 25°19′11.6″ и. д. / 43.871222° с. ш. 25.319889° и. д.

Паметник Виктор Кливотов1.jpg Надгробна плоча на капитан Виктор Алексеевич Кливотов от 36-ти Орловски полк, починал от рани на 8 юли 1877 г. Капитанъ 36 Пехотн. Орловскаго полка Викторъ Алексeевrчъ Клiвотовъ. Роднага 1836 году умеръ отъ ранъ полученныхъ при взятiи перевала Шипки 8 ого iула 1877 года. Миръ праху твоему православнъй воинъ. Габрово Намира от южната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.4″ с. ш. 25°19′11.6″ и. д. / 43.871222° с. ш. 25.319889° и. д.

Паметник Александър Гарнер1.jpg Надгробна плоча на корнет Александър Викторович Гардер от 8-ми Лубенски хусарски полк, ординарец на генерал Радецки, убит на 28 декември 1877 г. Александру Викторовичу Гарнеру Корнету гусарскаго полка Состоявшему ординарцем при генералъ Радецкомъ. Убитъ при взятiи въ плҧнъ турецкой армiи защитавшiи Шипкинскiй переваль 28 iй Декабрия 1877 год Габрово Намира от южната страна на църквата „Успение на Пресвета Богородица“

43°52′16.4″ с. ш. 25°19′11.6″ и. д. / 43.871222° с. ш. 25.319889° и. д.

Паметник Томкович1.jpg Паметник на подпоручик Томкович от 54-ти Мински полк, смъртоносно ранен на 16 декември 1877 г. на Волинския хълм [3] 54 пҧхотнаго Минскаго полка Подпоручикъ ТОМКОВИЧЪ. Габрово Намира се на ул. „Ванче Михайлов“

(преместен от старите гробища)

43°52′14.3″ с. ш. 25°18′49.7″ и. д. / 43.870639° с. ш. 25.313806° и. д.

Паметник Папанинов1.jpg Паметник на подпоручик Папанинов от 55-ти Подолски полк, ранен на 28 декември 1877 г. и починал от раните 55 пҧхотнаго Подольскаго полка Подпоручикъ ПАПАНИНОВЪ. Габрово Намира се на ул. „Ванче Михайлов“

(преместен от старите гробища)

43°52′14.3″ с. ш. 25°18′49.7″ и. д. / 43.870639° с. ш. 25.313806° и. д.

Паметник Чижевский и Михау1.jpg Паметник на щабс-капитани Чижевский и Михау, поручици Клеванский и Белявин и прапорщик Андрионов от 56-ти Житомирски полк, убити на 28 декември 1877 г. [4] 56 пҧхотнаго Житомирскаго полка Щабсъ Капитанъ ЧИЖЕВСКIЙ Щабсъ Капитанъ МИХАУ Поручикъ Клеванскiй Поручикъ Бѣлявинъ Прапорщикъ Андрiоновъ Габрово Намира се на ул. „Ванче Михайлов“

(преместен от квартал Синкевец)

43°52′14.3″ с. ш. 25°18′49.7″ и. д. / 43.870639° с. ш. 25.313806° и. д.

Паметник Бакеев1.jpg Паметник на капитан Бакеев от 56-ти Житомирски полк 56 пҧхотнаго Житомирскаго полка Капитанъ БАКѢЕВЪ. Габрово Намира се на ул. „Ванче Михайлов“

(преместен от старите гробища)

43°52′14.3″ с. ш. 25°18′49.7″ и. д. / 43.870639° с. ш. 25.313806° и. д.

Russian monument Gabrovo.jpg Паметник на прапорщиците Краховецкий от 55-ти Подолски полк и Николаев от 56-ти Житомирски полк, починали от получените рани на 28 декември 1877 г. 55 пҧхотнаго Подольскаго полка Прапорщикъ КРАХОВЕЦКIЙ и 56 пҧхотнаго Житомирскаго полка Прапорщикъ НИКОЛАЕВЪ. Габрово Намира се в парка до Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“

43°52′16.9″ с. ш. 25°19′02.5″ и. д. / 43.871361° с. ш. 25.317361° и. д.

Паметник Габрово гробищата2.jpg Братска могила на починали от рани и болести руски воини от 16 октомври 1877 г. до януари 1878 г.: от 93-ти Иркутски полк – 116 души, от 94-ти Енисейски полк – 55 души, от 95-ти Красноярски полк – 47души, от 24-та артилерийска бригада – 5 души Въ памятъ Войнамъ 24-ой пехотной Дивизiи съ ея Артиллерiею, умершимъ отъ ранъ и болезней въ полковихъ и подвижнихъ дивизiонныхъ лазаретахъ 9, 14 и 24 пҧхотныхъ дивизiи с 16 Октабря 1877 года по Январъ 1878 года.

93-го пҧхотнаго Иркутскаго Его Императорскаго Высочества Великаго князя Георгiя Александровича полка 116 человҧкъ,

94-го пҧхотнаго Енисейскаго полка 55 человҧкъ,

95-го пҧхотнаго Красноярскаго полка 47 человҧкъ

24-ой Артиллерiйской бригады 5 человҧкъ

Габрово Намира се на ул. Петър Падалски в кв. Младост в старите гробища

43°52′59.1″ с. ш. 25°18′35.9″ и. д. / 43.883083° с. ш. 25.309972° и. д.

Паметник Габрово Гречишников.jpg Надгробна плоча на щабс капитан Николай Гречишников от 9-та артилерийска бригада, убит на 1 септември 1877 г. на връх Свети Никола от турската мортирна арилерия [5]

1ой батар. 9ой Артиллерiйской бригадъi Щабсъ Капитанъ ГРЕЧИШНИКОВЪ убитъ 1 Сентября 1877 года Миръ праху твоему добрый товарищь!

Габрово Намира се на ул. Петър Падалски в кв. Младост в старите гробища

43°52′59.1″ с. ш. 25°18′35.9″ и. д. / 43.883083° с. ш. 25.309972° и. д.

Паметник Габрово Михайловский.jpg Надгробна плоча на майор Мариан Викентиевич Михайловский от 93-ти Иркутски полк, убит от вражески куршум на 5 ноември 1877 г. на връх Св.Никола [6] Габрово Намира се на ул. Петър Падалски в кв. Младост в старите гробища

43°52′59.1″ с. ш. 25°18′35.9″ и. д. / 43.883083° с. ш. 25.309972° и. д.

Паметник Габрово Пфейлицер2.jpg Надгробна плоча на прапорщик Владимир Рудолфович фон Пфейлицер-Франк от 93-ти Иркутски полк, убит на 26 ноември 1877 г. на връх Св.Никола [7] На семъ месте покоится прахъ Прапорщика 93-го пҧхотнаго Иркутскаго Его Императорскаго Высочества Великаго князя Георгiя Александровича полка Владимира Рудольфовича Фонъ Пфейлицеръ-Франкъ Убитым при оборонҧ Шипкинского перевала на гор. Св. Николая 26го Ноября 1877 год

"Миръ праху Твоему"

Габрово Намира се на ул. Петър Падалски в кв. Младост в старите гробища

43°52′59.1″ с. ш. 25°18′35.9″ и. д. / 43.883083° с. ш. 25.309972° и. д.

Руски паметник Дряново1.jpg Братска могила на погребани в града руски войни, загинали в Руско-турската война 1877 – 1878 г. Въ паять на загиналитѣ и погребани въ г. Дрѣново руски войници за освобождението на България презъ Руско-турската война въ 1877 – 1878 год.

Признателна България.

Дряново Намира се на кръстовището на улиците „Трети март“ и „Васил Левски“

42°58′52.6″ с. ш. 25°28′35.4″ и. д. / 42.981278° с. ш. 25.4765° и. д.

Морена в памет на руските войски, преминали Балкана Дряново Намира се в местността Лагера
Севлиево руски паметник.jpg Надгробен паметник на подпоручик Митрофан Марков от 9-ти Староингерманландски полк, починал от тиф на 17 септември 1877 г. Братская память боевыхъ товарищей 3 пѣхотной дивизiи 9го Староингерманландскаго полка подпоручику Митрофану Маркову павшему жертвой тифа при городѣ Селвiи 17 сентября 1877 года Севлиево Намира се в двора до олтара на църквата „Света Троица“

43°01′40.3″ с. ш. 25°06′08.9″ и. д. / 43.027861° с. ш. 25.102472° и. д.

Гробница хорунжий Гурбанов и казаците Зенцов и Месякин.jpg Гробница на хорунжий Григорий Васильев Гурбанов и казаците Павел Зенцов и Харитон Месякин от 30-ти Донски казашки полк, убити на 13 юли 1877 Севлиево Намира се в двора до олтара на църквата „Света Троица“

43°01′40.3″ с. ш. 25°06′08.9″ и. д. / 43.027861° с. ш. 25.102472° и. д.

Паметник 4 нисши чина 35 Брянски полк Севлиево.jpg Гробница на 4 нисши чина от 35-ти Брянски полк, убити на 19 юли 1877 г. при Ловеч 35 пѣхотнаго Брянскаго полка, нижнихъ чиновъ 4 человека убиты подъ Ловчей 19 Iюля 1877 года Севлиево Намира се в двора до олтара на църквата „Света Троица“

43°01′39.9″ с. ш. 25°06′08.6″ и. д. / 43.02775° с. ш. 25.102389° и. д.

Руски паметници на Шипка
Снимка Название на български език Название на руски език Местоположение Описание
Alexander II Shipka.jpg „Големият“ руски паметник на Шипка ВЪ ЦАРСТВОВАНИIЕ

РОССIЙСКАГО ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА II

7-го Iюля 1877 года занятiе Шипкинскаго перевала подъ начальствомъ Генераль Адьютанта Гурко, 28-го Декабря 1877 года плѣнъ турецкой армiи, Генераль-Адьютантъ Князь Святополкъ-Мирскiй и Генераль-Лейтенантъ Скобелевъ, подъ главнымъ начальствомъ Генераль Лейтенанта Радецкаго.

Въ дѣлахъ и бояхъ участвовали: Елецкiй, Сѣвскiй, Брянскiй, Орловскiй, Волiьнскiй, Минскiй, Подольскiй, Житомирскiй, Владимирскiй, Суздальскiй, Углицкiй, Казанскiй, Иркутскiй, Енисейскiй, Красноярскiй, Ярославскiй, Шуйскiй, Коломенскiй и Серпуховскiй пѣх. полки. 9-ой, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стрѣлковые баталiоны и двѣ роты 7-го пластунскаго батальона Кубанскаго казачьяго войска. 1-ая, 2, 3, 4, 5, 6, и 10 пѣшiя Болгарскiя бружины. Лейбъ-драгунскiй Московскiй ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и С-Петербургскiй уланскiй полки. Донскiе казачьи полки №№ 1-й, 9, 21, 23, 26 и 30. Уральская казачья сотня. 9-я и 14 арт. бригады, 1-я и 2 батареи 24 арт. бригады и 3-я батареи 2-й бригады, 2-я горная пѣшая батарея и два орудiя донской конно-арт. №10 батареи. Пять ротъ 2-го, 4 и 5 сапёрныхъ бат., два отдѣленiя 2-го полеваго инженернаго парка и одно отдѣленiе 3-го военно-телеграфнаго парка.

Шипченски проход Намира се при Стоманената батарея

42°44′59.1″ с. ш. 25°19′34.1″ и. д. / 42.74975° с. ш. 25.326139° и. д.

Shipka pass (Шипка) - central Monument.JPG Паметник на свободата на връх Шипка НА БОРЦИТѢ ЗА СВОБОДАТА

ШИПКА

ШЕЙНОВО

СТАРА-ЗАГОРА

Намира се на връх Свети Никола

42°44′52.8″ с. ш. 25°19′17.4″ и. д. / 42.748° с. ш. 25.3215° и. д.

Паметник Орлово гнездо.jpg Метален осмоконичен кръст в памет на загиналите български опълченци на Орлово гнездо няма Намира се в местността Орлово гнездо

42°44′47.4″ с. ш. 25°19′21″ и. д. / 42.7465° с. ш. 25.3225° и. д.

Малък паметник Орлово гнездо.jpg Братска могила на 45 руски воини от 55-ти Подолски полк, загинали на 28 декември 1877 г. Братскаѧ могила 45ти нижнимъ чинамъ 55 Подольскаго полка павшихъ въ бою 28 Декабрѧ 1877 года

Въ памѧть героѧмъ товарищамъ

Намира се 300 м. южно от местността Орлово гнездо

42°44′36.8″ с. ш. 25°19′25.1″ и. д. / 42.743556° с. ш. 25.323639° и. д.

Паметник Алехнович Шипка.jpg Паметник на прапорщик Йосиф Алехнович от 56-ти Житомирски полк, убит на 28 декември 1877 г. [8] 55 пҧхотнаго Подольского полка Прапорщикъ Алехновичъ Намира се южно от местността Орлово гнездо

42°44′45″ с. ш. 25°19′20.7″ и. д. / 42.745833° с. ш. 25.322417° и. д.

Shipka Memorial Братска могила.JPG Братска могила на полковник Емануил Мешчерский от 14-та артилерийска бригада; поручик Емелян Василиевич Годило-Годлевский и подпоручик Иван Иванович Сапожков от 53-ти Волински полк и 314 нисши чина от 9 пехотна дивизия, загинали при защитата на Шипченския проход от 9 август до 28 декември 1877 г.

БРАТСКАЯ МОГИЛА

Русскимъ войнамъ павшимъ при защитҧ Шипкинского перевала с 9го Августа по 28 Декабря 1877 года.

14 Артиллерьйской бригады Полковникъ КНЯЗЬ МЕЩЕРСКIЙ

9 пҧхотной дивизiи Поручикъ ГОДИЛО-ГОДЛЕВСКIЙ подпоручикъ САПОЖКОВЪ Нижнихъ чиновъ 314

Намира се в местността Моравата, северно от връх Свети Никола

42°44′57.8″ с. ш. 25°19′20.1″ и. д. / 42.749389° с. ш. 25.32225° и. д.

Паметник Шипка 35 Брянски и 36 Орловски.jpg Братска могила на загиналите в периода от 9 август до 28 декември 1877 г. от 35-ти Брянски полк майор Молоствов, капитан Брянцев, прапорщици Гюне, Герасимовский и Скородинский и 375 нисши чина; от 36-ти Орловски полк капитан Клиентов, прапорщици Даценко и Дмитриев, щабс капитан Гришанов и 482 нисши чина; от 9-та артилерийска бригада подполковник Бенецкий, щабс капитани Гречишников и Тишинский, поручик Зенкович и 35 нисши чина БРАТСКАЯ МОГИЛА Въ память героямъ товарищамъ павшимъ при защита Шипкинскаго перевала съ 9го Августа по 28 Декабря 1877 года

35го Брянскаго полка Маiоръ МОЛОСТВОВЪ, Капитанъ БРЯНЦЕВЪ, Прапорщики ГЮНЕ, ГЕРАСИМОВСКIЙ и СКОРОДИНСКIЙ, нижнихъ чиновъ 375,

36го Орловскаго полка Капитанъ КЛIЕНТОВЪ, Прапорщики ДАЦЕНКО и ДМИТРIЕВЪ, Штабсъ-Капитанъ ГРИШАНОВЪ, нижнихъ чиновъ 482

9ой Артиллерьйской бригады Полковникъ БЕНЕЦКIЙ, Штабсъ-Капитанъ ГРЕЧИШНИКОВЪ и ТИШИНСКIЙ, Поручикъ ЗЕНЬКОВИЧЪ, нижнихъ чиновъ 35

Намира се южно от хотел-ресторант „Шипка“

42°45′17.5″ с. ш. 25°19′06.7″ и. д. / 42.754861° с. ш. 25.318528° и. д.

Паметник княз Мещерски.jpg Паметник на мястото, където е убит геройски флигел-адютант княз Емануил Николаевич Мешчерский на 5 септември 1877 г. На этомъ мҧсте палъ смертью героевъ Флигель Адъютантъ Князь Эмануилъ Николаевичъ Мещерскiй 5 Сентября 1877 г. Намира се при Голямата батарея на връх Свети Никола

42°44′54.1″ с. ш. 25°19′13.6″ и. д. / 42.748361° с. ш. 25.320444° и. д.

Паметник на поручик Сергей Гаврилович Коко командващ 2-ра рота от 55-ти Подолски полк, убит на 13 август 1877 г. 55 пехотнаго Подольскаго полка Подпоручикъ КОКО Намира се в местността Торищата, при къмпинга

42°45′29.7″ с. ш. 25°19′25.1″ и. д. / 42.75825° с. ш. 25.323639° и. д.

Паметник на щабс-капитан Аркадий Гришанов командир на 6-та рота от 36-ти Орловски полк, убит на 11 август 1877 г. Намира се на 200 м североизточно от хотел-ресторант „Шипка“

42°45′26.8″ с. ш. 25°19′06.7″ и. д. / 42.757444° с. ш. 25.318528° и. д.

Шипка17.jpg Паметник на подполковник Павел Петрович Калитин, командир на 3-та опълченска дружина (убит при Стара Загора на 19 юли 1877 г.), сражавала се на това място на 9 – 12 август 1877 г. подполковникъ ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ КАЛИТИНЪ командиръ на 3-та дружина убитъ подъ Стара Загора на 19 юли 1877 г.

9 – 12 августъ 1877 г. тукъ се е сражавала 3-та дружина отъ БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ

въздигнатъ по инициативата на плѣвенскитѣ имъ другари съ иждивението на родолюбивия плѣвенски гражданинъ ДИМИТРЪ КОСТАНТИНОВЪ

Намира се на 0.3 км югоизточно от Кръглата батарея, вдясно от пътя за Шипка, в местността Торищата, при къмпинга

42°45′27.2″ с. ш. 25°19′19″ и. д. / 42.757556° с. ш. 25.321944° и. д.

Шипка13 опълчение.jpg Паметник на майор Павел Николаевич Попов, командир на 5-та опълченска дружина, сражавала се на това място на 9 – 12 август 1877 г. МАЙОРЪ

ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ПОПОВЪ командиръ на 5-та дружина

9 – 12 августъ 1877 г. тукъ се е сражавала 5-та дружина отъ БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ възигнатъ отъ плѣвенскитѣ имъ другари за споменъ вѣчни врѣмена

Намира се на 0.4 м югоизточно от Кръглата батарея, вляво до пътя за Шипка, в местността Торищата, при къмпинга

42°45′29.1″ с. ш. 25°19′25.6″ и. д. / 42.758083° с. ш. 25.323778° и. д.

Паметник поручик Прокопович.jpg Братска могила на поручик Орест Прокопович, щабс-капитан Александър Бандровский от 55-ти Подолски полк, прапорщик Частухин от 56-ти Житомирски полк, щабс-капитан Пестов от 14-та артилерийска бригада, убити на 5 септември 1877 г. и 324 нисши чина Русскимъ войнамъ

павшимъ при защита Шипкинскаго перевала съ 9го Августа по 28 Декабря 1877 года

14 пҧхотной Дивизiи

поручикъ ПРОКОПОВИЧЪ, Штабсъ-Капитанъ БАНДРОВСКIЙ, Прапорщикъ ЧАСТУХИНЪ,

14 Артиллерьйской бригады Штабсъ-капитанъ ПЕСТОВЪ, Нижнихъ чиновъ 324

Намира се в местност Гроба, близо до Червения завой на пътя Габрово – Шипка, на мястото на полевия лазарет

42°48′20.4″ с. ш. 25°19′13.7″ и. д. / 42.805667° с. ш. 25.320472° и. д.

Братска могила 36 Орловски полк и 4 стрелкова бригада.jpg Братска могила на 4-та стрелкова бригада на убитите на 6 юни 1877 г. полковник Климантович, капитан Шенелев и 29 стрелци; при отбиването на атаките на 11, 12, 13 и 14 август 1877 г. щабс капитан Червинский, поручици Вознесенский и Дюков, подпоручик Кантемиров, прапорщик Туров и 115 стрелци; при отбиване атаката на 5 септември 8 стрелци; при атаката на 27 и 28 декември щабс капитан Володкевич, поручици Чеканов и Нечай, подпоручици Казанский и Тимофеев и 78 стрелци. 4ая Стрҧлковая Бригада товарищамъ павшимъ при атакҧ и оборонҧ Шипкинскаiо перевала съ 6го Iюня по 28 Декабря 1877 года.

4ой Стрҧлковой Бригады при атакҧ перевала 6-го юля убиты: Полковникъ КЛИМАНТОВИЧЪ, Капитанъ ШЕНЕЛЕВЪ и 29 Стрҧлковъ.

При отбитiи атакъ 11, 12, 13 и 14 Августа Штабсъ-Капитанъ ЧЕРВИНСКIЙ, Поручики ВОЗНЕСЕНСКIЙ и ДЮКОВЪ, Подпоручикъ КАНТЕМIРОВЪ, Прапорщикъ ТУРОВЪ и 115 Стрҧлковъ.

При отбитiи атаки 5го Сентября убитҧ 8 Стрҧлковъ, при атакҧ 27 и 28 Декабря Штабсъ-Капитанъ ВОЛОДКЕВИЧЪ, Поручики ЧЕКАНОВЪ и ГРУЗЕВИЧЪ НЕЧАЙ, Подпоручики КАЗАНСКIЙ и ТИМОФѢЕВЪ и 78 Стрҧлковъ

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.9″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.32525° и. д.

Надгробен паметник Александър Брянцев.jpg Надгробен паметник на капитан Александър Иванович Брянцев от 35-ти Брянски полк, убит на 11 август 1877 г.

35го Брянскаго полка Капитанъ Александрь Ивановичъ БРЯНЦЕВЪ убитъ 11го Августа 1877 года

Миръ праху твоему добрый товарищъ

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Надгробен паметник Гюне.jpg Надгробен паметник на прапорщик Алберт Едмунд барон Хойнинен Фон-Гюне от 35-ти Брянски полк, убит на 11 август 1877 г.

35го Брянскаго полка Прапорщикъ Альбертъ Эдмунд Баронъ Гойниненъ ФОНЪ-ГЮНЕ убитъ 11го Августа 1877 года

Миръ праху твоему добрый товарищъ

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Надгробен паметник Николай Дмитриев.jpg Надгробен паметник на прапорщици Евгений Даценко и Николай Дмитриев от 36-ти Орловски полк, жестоко убити с отрязани глави на 5 юли 1877 г.

36го Орловскаго полка Прапорщи-

ки ЕВГЕНIЙ ДАЦЕНКО и НИКОЛАЙ ДМИТРIЕВЪ убиты 5 Iюля 1877 года при взятiи Шипки и головы ихъ зверски отрезаны

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Надгробен паметник Николай Кантемиров.jpg Надгробен паметник на подпоручик Николай Алексеевич Кантимиров от 13-ти стрелкови батальон, починал на 14 август 1877 г.

13го Стрелковаго батальона Подпоручикъ Николай КАНТИМIРОВЪ раненъ 13 умеръ 14 Августа 1877 года

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Надгробен паметник Николай Вознесенский.jpg Надгробен паметник на подпоручик Николай Александрович Вознесенский от 14 стрелкови батальон, убит на 13 август 1877 г.

14-го Стрелковаго батальона Поручикъ НИКОЛАЙ ВОЗНЕСЕНСКIЙ убитъ 13 Августа 1877 года

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Паметник Скородинский1.jpg Надгробен паметник на прапорщик Валдемар Скородинский от 35-ти Брянски полк, убит на 11 август 1877 г.

35го Брянскаго полка Прапорщикъ ВОЛЬДЕМАРЪ СКОРОДИНСКIЙ убитъ 11го Августа 1877 года Миръ праху твоему добрый товарищъ

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.5″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750139° с. ш. 25.325083° и. д.

Братска могила 36 Орловски полк.jpg Надгробен паметник на прапорщици Даценко и Димитриев от 36-ти Орловски полк, полковник Климантович и капитан Щепелев от 13 стрелкови батальон, есаул Баштлин от пластунски батальон и 28 нисши чина, убити и обезглавени на 5 и 6 юли 1877 г. Въ память русскихъ войновъ 36 пѣхотнаго Орловскаго полка и 4ой стрѣлковой бригады погибшихъ въ атакѣ Шипкинскаго перевала и гори в.Николя, ...... головы которыхъ отрезаный турками, погребеныхъ при памятникомъ.

36 Орл. п. Прапорщики Даценко и Дьмитрiевъ, 13 стрѣлк. бат. Полк. Климантовичъ и Кап. Щепелевъ, Пластунск. бат. Эсаулъ Баштанный, Нижнихъ чиновъ 28 человѣкъ.

Намира се в местността Руско гробище, до Стоманената батарея

42°45′00.8″ с. ш. 25°19′30.3″ и. д. / 42.750222° с. ш. 25.325083° и. д.

Monument Shipka.JPG Братска могила на загинали и починали от рани руски воини от 24-та пехотна дивизия и 24-та артилерийска бригада от 21 октомври до 22 декември 1877 г. при отбраната на Шипченския проход: от 93-ти Иркутски полк – 195 души, от 94-ти Енисейски полк – 227 души, от 95-ти Красноярски полк – 151 души, от 1-ва и 2-ра батареи на 24-та артилерийска бригада – 4 души 24-ой пехотной дивизiи съ ея артиллерiею. Войнамъ убитымъ, умершимъ отъ ранъ и погибшимъ при обороне Шипкинскаго перевала с 21-го Ноябряпо 22 Декабря 1877 года.

93-го пҧхотнаго Иркутскаго Его Императорскаго Высочества Великаго князя Георгiя Александровича полка 195 человҧкъ,

94-го пҧхотнаго Енисейскаго полка 227 человҧкъ,

95-го пҧхотнаго Красноярскаго полка 151 человҧкъ

1-ой и 2-ой батареи 24-ой Артиллерiйской бригады 4 человҧка

Намира се в местността Руски гробища (Бивака, Лагера) по стария път за Шипка

42°46′56.2″ с. ш. 25°18′37″ и. д. / 42.782278° с. ш. 25.310278° и. д.

Шипка Барановский1.jpg Паметник на щабс-капитан Евгений Барановский от 55-ти Подолски полк, ранен на 5 септември 1877 г. и починал от раните в подвижния лазарет [9] 55 пҧхотнаго Подольскаго полка Штабсъ-Капитанъ БАРАНОВСКIЙ Намира се в местността Руски гробища (Бивака, Лагера) по стария път за Шипка

42°46′56.5″ с. ш. 25°18′36.7″ и. д. / 42.782361° с. ш. 25.310194° и. д.

Шипка Кронович Илин Аносов.jpg Паметник на подпоручик Ераст Кронович, убит на 5 септември и прапорщиците Илин и Аносов от 55-ти Подолски полк, убити на 28 декември 1877 г. Подпоручикъ КРОНОВИЧЪ Прапорщикъ ИЛЬИНЪ Прапорщикъ АНОСОВЪ Намира се в местността Руски гробища (Бивака, Лагера) по стария път за Шипка

42°46′56.5″ с. ш. 25°18′36.7″ и. д. / 42.782361° с. ш. 25.310194° и. д.

разрушен Паметник на майор Мечислав Загоровский от 55-ти Подолски полк, убит на 28 декември 1877 г. Намира се в местността Кадийска стена, по стария път за Шипка

42°46′09.2″ с. ш. 25°18′26.1″ и. д. / 42.769222° с. ш. 25.30725° и. д.

ИзточнициРедактиране

  1. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877 – 78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 42: Действия войск, подчиненных ген. Радецкому (Южный фронт) с 1 по 31 сентября 1877 г. включительно. СПб, 1904, стр. 397. //
  2. Генова, Людмила. Репортажи за освободителната война 1877 – 1878, Ян Кобилянский, Письма с похода, Одесский вестник, бр.198, 14 (26) XI.. София, Издателство на Отечествения фронт, 1978. с. 189 – 190.
  3. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 10: Журналы, дневники и очерки военных действий частей VIII арм. корпуса. СПб, 1902, стр. 126. //
  4. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 5: Отчет о состоянии и действиях 14-й Пехотной дивизии. СПб, 1898, стр. 415. //
  5. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 42: Действия войск, подчиненных ген. Радецкому (Южный фронт) с 1 по 31 сентября 1877 г. включительно. - 1904, стр. 18. //
  6. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 90, ч. 1: Дневники и журналы военных действий частей 2-й, 3-й и 24-й пех. дивизий. СПб, 1911, стр. 249. //
  7. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Журналы военных действий 3-й и 24-й Пех. дивизий. СПб, 1898, стр. 103. //
  8. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877 – 78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 5: Отчет о состоянии и действиях 14-й Пехотной дивизии. СПб, 1898, стр. 415. //
  9. Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове, Вып. 54: Действия войск на Южном фронте с 1 по 28 ноября 1877 г. включительно. СПб, 1906, стр. 390. //