Самоедските езици са разпространени около планината Урал. Произлизат от общ праезик, наречен прасамоедски език. Принадлежат към уралското езиково семейство заедно с угро-финските езици.

Самоедски езици
самоедските езици са представени в жълто
РазпространениеРусия
Говорени от30 000 души
Систематизация по Ethnologue виж