Сампи (главна буква Ϡ, малка буква ϡ) е името на допълнителна архаична буква от гръцката азбука. Тя е била последната буква от азбуката и е имала числова стойност 900 в гръцката бройна система.

Greek alphabet alpha-omega.svg
Гръцка азбука
Α α — алфа Β β — вита
Γ γ — гама Δ δ — делта
Ε ε — епсилон Ζ ζ — зита
Η η — ита Θ θ ϑ — тита
Ι ι — йота Κ κ — капа
Λ λ — ламда Μ μ — ми
Ν ν — ни Ξ ξ — кси
Ο ο — омикрон Π π — пи
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма
Τ τ — тав Υ υ — ипсилон
Φ φ ϕ — фи Χ χ — хи
Ψ ψ — пси Ω ω — омега
Излезли от употреба
Digamma uc lc.svg(Pamphylian digamma uc lc.svg) Ϝ ϝ — дигама Stigma uc lc.svg Ϛ ϛ — стигма
Heta uc lc.svg Ͱ ͱ — хета San uc lc.svg Ϻ ϻ — сан
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Ϟ (Ϙ)— копа Greek Sampi 2 shapes.svg Ϡ (Ͳ) — сампи
Sho uc lc.svg Ϸ ϸ — шо
Sampi uc lc T-shaped.svg
Sampi uc lc.svg

Произходът на Сампи е неясен. Смята се, че тази буква е добавена в гръцката азбука, за да служи като символ за числото 900. Фактът, че се намира в края на азбуката засилва теорията, че буквата е била заемка или е пригодена. Предполага се, че името „сампи“ произлиза от [hō]s àn pî: „подобна на пи“, позовавайки се на графичното сходство с π.

В древността съществуват два различни облика на буквата – Т-образна (U+0372/U+0373, Ͳ/ͳ) и П-образна с предимно числова стойност (U+0372/U+0373, Ͳ/ͳ).