Свети Петър

Пояснителна страница

Свети Петър в християнството е един от дванадесетте апостоли (ученици) на Исус Христос и неговото име носят:

Църкви
Географски обекти
Други

Вижте също

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.