Вижте пояснителната страница за други значения на Светлина.

„Светлина“ с подзаглавие Орган на интересите на отоманския българин е български вестник, излизал в Солун, Османската империя, в 1912 година.

„Светлина“
„Свѣтлина“
Информация
Виддва пъти в седмицата
Начало8 февруари 1912 година
Край24 май 1912 година
Цена1 металик, годишен абонамент 1/4 лира
Главен редакторПанчо Дорев
Езикбългарски
Свързани вестнициИскра“,
Право“,
„Вести“,
„Истина“

Излиза в сряда и събота. Вестникът е издаван от Панчо Дорев (редактор стопанин и отговорник) и стои на туркофилски позиции. Ратува за „сближаване между разните народности, а особено между турци и българи“. Печата се в печатницата на Коне Самарджиев и тази на Кирил Тенчов.

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 33 8 февруари 1912 – 24 май 1912

Броеве 4, 6, 8 и 10 не са открити. От 2 брой Панчо Дорев е директор-отговорник, а главен редактор е Йордан Николов (до 19 включително).[1]

По време на предизборната кампания за вторите парламентарни избори в началото на 1912 година се противопоставя на общата платформа на редакциите на „Право“, „Вести“ и списание „Искра“, както и на групировката на Сребрен Поппетров около „Истина“. Дорев публикува в „Светлина“ предизборна платформа, призоваваща за българо-турско сътрудничество и лоялност към младотурския режим, което ще гарантира простеритета на българската националност в империята. Вестникът се бори за укрепване на позициите на Екзархията, изравняване на църковните и училищните права на екзархистите с тези на патриаршистите, финансово-кредитни облекчения, които да решат аграрния въпрос и улесняване на достъпа на българи до държавни служби, като инструмент за решаване на българските национални проблеми.[2][3]