Себис (Собис, Тобиш) (на руски: Сэбысь, Собысь, Тобыш) е река в Република Коми на Русия, десен приток на Ижма (ляв приток на Печора). Дължина 230 km. Площ на водосборния басейн 4260 km².

Себис
64.5607° с. ш. 54.6279° и. д.
64.9456° с. ш. 53.8078° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение Русия
Република Коми
Дължина230 km
Водосб. басейн4260 km²
Начало
МястоПечорско възвишение
Координати64°33′38.52″ с. ш. 54°37′40.44″ и. д. / 64.5607° с. ш. 54.6279° и. д.
Надм. височина163 m
Устие
МястоИжмаПечораБаренцево море
Координати64°56′44.16″ с. ш. 53°48′28.08″ и. д. / 64.9456° с. ш. 53.8078° и. д.
Надм. височина29 m
Карта на водосборния басейн на Печора

Река Себис води началото си ниското Печорско вързвишение, на 163 m н.в., като по цялото си протежение е типична равнинна река, с широка, плитка, много залесена и заблатена долина, в която силно меандрира. В горното си течение до устието на левия си приток Лундож тече на юг, а до устието на левия си приток Льокю – на запад. След това завива на север и запазва това генерално направление до устието си. Влива се отдясно в река Ижма (ляв приток на Печора), при нейния 88 km, на 29 m н.в., на 7 km южно от районния център село Ижма в Република Коми. Основни притоци: десни – Нирес (71 km), Седмес (78 km). По течението ѝ няма постоянни населени места.

Вижте също редактиране

Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Северния ледовит океан)

Източници редактиране

  1. -2997527 // GEOnet Names Server. 11 юни 2018 г.