Списък на реките в Русия (водосборен басейн на Северния ледовит океан)

В списъка са включени всички реки над над 200 км, принадлежащи към басейна на Северния ледовит океан. (Във водосборните басейни на Баренцево и Бяло море са включени всички реки над 100 км). Към водосборния басейн на Северния ледовит океан на територията на Русия попадат водосборните басейни на: Баренцево море, Бяло море, Карско море, море Лаптеви, Източносибирско море и Чукотско море.

Списъкът е съставен на следния принцип: море – река – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред всеки от притоците, от втори порядък нататък, е поставен километърът, на които се влива второстепенната в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък в съответствие с „Държавния воден регистър на Русия“. Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкав или близко езеро. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в км) и площта на водосборния ѝ басейн (в км2). Ако част от реката или част от водосборния ѝ басейн се намира извън пределите на Русия има звездичка (*) или число показващо километрите само на територията на Русия.

Разпределение по басейни редактиране

Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
От 100
до 199 км
Общо
Баренцево море 1 3 26 74 104
Бяло море 1 8 36 145 190
Карско море 20 58 323 800 1201
море Лаптеви 11 40 171 479 701
Източносибирско море 4 13 87 214 318
Чукотско море 5 14 19
Северен ледовит океан (общо) 37 122 648 1726 2533

Баренцево море редактиране

 
Река Печора в района на град Печора, Република Коми
 • 42 ← Когел 193 / 2680
 • 94 → Расъю 112 / 816
 • 14 → Сойва 154 / 1790
 • 1288 → Веля 173 / 4110
 • 1145 → Лемъю 197 / 4310
 • 1100 ← Подчере 178 / 2710
 • 1037 ← Щугор 300 / 9660
 • 53 ← Болшой Паток 121 / 2520
 • 868 → Кожва 194 / 9560
 • 50 ← Чикшина 153 / 4540
 • 48 → Вадма 114 / 1140
 • 457 ← Воркута 182 / 4550
 • 325 → Лемва 180 / 9650
 • 36 ← Пага 108 / 1900
 • 7 ← Юнъяха 153 / 2570
 • 73 ← Лек-Нерцета 157 / 1010
 • 171 → Вангир 112 / 1450
 • 97 ← Кожим 202 / 5180
 • 38 ← Болшая Инта 105 / 1180
 • 58 ← Хоседаю 167 / 2630
 • 345 → Колвавис 146 / 1780
 • 256 → Сандивей 148 / 3550
 • 175 ← Серчейю 133 / 2470
 • 112 ← Юръяха 185 / 3180
 • 324 ← Айюва 193 / 2950
 • 316 → Ухта 199 / 4510
 • 88 ← Себис 230 / 4260
 • 85 ← Болшой Томан 125 / 893
 • 65 ← Уса 132 / 1030
 • 116 ← Болшая Пула 172 / 1560
 • 104 → Сойма 133 / 3450
 • 80 ← Болшая Янгита 119 / 952
 • 82 ← Куя 186 / 3600
 • Нерута 107 / 1250
 • Хилчую 139 / 1200
 • Чорная 308 / 7290
 • 104 ← Уреряха 162 / 2020
 • Науляха 104 / 853
 • Море-Ю 272 / 4530
 • Толотаяха 120 / 783
 • Коротаиха 199 / 12 700
 • 199 ← Сядейю 111 / 580
 • 140 ← Хейяха 152 / 3480
 • 36 ← Янгарей 123 / 1370

Бяло море редактиране

 
Река Северна Двина в района на град Архангелск
 • 77 ← Пурнач 137 / 1600
 • 97 ← Пана 114 / 2890
 • Тумча 172 / 5240 (влива се в езерото Тумчозеро)
 • Кем 191 / 27 700
 • 75 → Онда 197 / 4080
 • 50 → Тунгуда 128 / 1830
 • 13 ← Болшая Порма 118 / 758
 • 250 ← Моша 131 / 8450
 • 230 → Икса 128 / 1880
 • 85 ← Кодина 183 / 2700
 • 22 ← Мудюга 119 / 642
 • Уфтюга 117 / 1280 (влива се в Кубенското езеро)
 • Кубена 368 / 11 000 (влива се в Кубенското езеро)
 • 137 → Сямжена 117 / 1930
 • 494 ← Вологда 155 / 3030
 • 494 ← Лежа 178 / 3550
 • 433 → Двиница 174 / 2400
 • 331 ← Нолшма 157 / 1540
 • 170 → Уфтюга 134 / 2360
 • 70 ← Стрелна 104 / 972
 • 53 → Верхная Ерга 140 / 1270
 • 46 → Нижная Ерга 135 / 616
 • 744 ← Юг 574 / 35 600
 • 245 → Кичменга 208 / 2330
 • 176 ← Ентала 121 / 1450
 • 120 ← Пушма 171 / 2520
 • 35 ← Луза 574 / 18 300
 • 379 ← Лопю 107 / 1030
 • 259 ← Поруб 127 / 707
 • 179 ← Лехта 146 / 1190
 • 102 ← Лала 172 / 1010
 • 89 ← Залеска Лала 101 / 619
 
Река Вичегда в района на село Ирта Архангелска област
 • 963 ← Чер-Вичегодская 113 / 842
 • 942 ← Вол 174 / 1810
 • 818 → Тимшер 129 / 1200
 • 814 → Южная Милва 132 / 1510
 • 796 → Лопю 131 / 1310
 • 785 → Нем 260 / 4230
 • 124 → 101 / 1040
 • 46 → Ън 114 / 716
 • 709 → Северная Келтма 155 / 7960
 • 550 ← Вишера 247 / 8780
 • 54 → Лимва 105 / 757
 • 527 → Угдим 116 / 843
 • 493 → Локчим (Люкчим, Лекчим) 263 / 6600
 • 155 Лопю 105 / 647
 • 284 ← Лепъю 131 / 2340
 • 140 → Болшая Визинга 167 / 1970
 • 135 → Малая Визинга 156 / 1880
 • 99 ← Лепъю 105 / 1050
 • 341 → Пожег 137 / 2480
 • 298 ← Вим 499 / 25 600
 • 319 ← Вориква 170 / 1730
 • 276 → Кедва 100 / ?
 • 185 → Коин 136 / 1670
 • 160 ← Йолва 255 / 3340
 • 154 → Весляна 138 / 4620
 • 130 ← Пожег 126 / 1920
 • 96 ← Чуб 127 / 1630
 • 200 ← Яренга 281 / 5140
 • 197 → Шиес 103 / 1040
 • 99 → Верхная Лупя 175 / 1520
 • 54 → Нижная Лупя 103 / 991
 • 48 → Вилед 321 / 5610
 • 140 → Великая Охта 113 / 1140
 • 6 → Лименда 100 / 961
 • 638 ← Уфтюга 236 / 6300 (влива се в протока Песчанский Полой)
 • 128 → Мотма 119 / 712
 • 19 ← Лахома 120 / 1580
 • 526 ← Ерга 159 / 1660
 • 509 ← Верхная Тойма 100 / 1200
 • 502 → Сойга 119 / ?
 • 462 ← Нижная Тойма 165 / 1740
 • 442 → Кодима 182 / 1570
 • 362 → Вага 575 / 44 800
 • 371 → Пежма 137 / 1450
 • 369 ← Кулой 206 / 3300
 • 29 ← Коленга 150 / 790
 • 78 → Подюга 102 / 1300
 • 261 → Болшая Чурга 121 / 567
 • 259 ← Устя 477 / 17 500
 • 288 ← Болшой Утюкс 62 / 960
 • 5 ← Обил 106 / 493
 • 195 → Уфтюга 124 / 1060
 • 212 → Пуя 172 / 2500
 • 9 → Суланда 126 / 1160
 • 188 → Паденга 169 / 1040
 • 174 → Шелаша 117 / 380
 • 98 → Лед 184 / 2690
 • 48 ← Тарня 100 / 705
 • 58 → Сюма 100 / 722
 • 339 → Пянда 106 / 920
 • 334 ← Ваенга 218 / 3370
 • 36 → Нондрус 103 / 668
 • 242 → Емца 188 / 14 100 (влива се в ръкава Репний)
 • 107 → Шорда 111 / 1040
 • 86 → Пукса 106 / 1110
 • 48 → Тьогра 114 / 885
 • 11 → Ваймуга 152 / 4210
 • 18 ← Калажма 110 / 1240
 • 233 ← Пукшенга 121 / 2230
 • 42 → Шиленга 116 / 334
 • 188 → Обокша 132 / 1500
 • 137 ← Пинега 779 / 42 600
 • 619 ← Илеша 204 / 2250
 • 549 → Вия 181 / 2710
 • 518 ← Шоча 120 / 993
 • 363 ← Явзора 101 / 528
 • 314 → Юла 250 / 5290
 • 269 → Покшенга 170 / 4960
 • 187 ← Ежуга 165 / 2850
 • ← Лодма 138 / 1910
 • Золотица 177 / 1950
 • Койда 126 / 1690
 • Кулой 235 / 19 000
 • 235 → Сотка 115 / 827
 • 213 → Кьолда 104 / 2030
 • 206 → Полта 168 / 1700
 • 119 → Лакя 157 / 1390
 • 117 ← Немнюга 201 / 3630
 • 66 → Корба 123 / 790
 • 54 → Сояна 140 / 5860
 • 653 → Ирва 174 / 2260
 • 618 → Болшая Лоптюга 160 / 2030
 • 62 → Йод 151 / 631
 • 586 → Ус 102 / 917
 • 455 → Писа 164 / 1160
 • 390 ← Пижма 236 / 3830
 • 347 → Низма 123 / 726
 • 337 ← Сула 221 / 2210
 • 315 ← Кима 219 / 2630
 • 242 ← Она 100 / 490
 • 201 → Вашка 605 / 21 000
 • 308 ← Лоптюга 152 / 1620
 • 252 → Йортом 106 / 1910
 • 21 → Мидмас 100 / 736
 • 180 ← Содзим 116 / 982
 • 108 → Зирянска Ежуга 107 / 1220
 • 363 → Блудная 150 / 1390
 • 363 ← Рочуга 152 / 1440
 • 313 ← Варчушка 110 / 869
 • 95 → Чеца 113 / 483
 • 42 ← Лофтура 100 / 1060
 • 20 → Няфта 138 / 1440
 • 81 → Кимжа 158 / 1490
 • Нес 151 / 1860

Карско море редактиране

 • Кара 257 / 13 400
 • Юрибей 340 / 9740
 • Ясавей-Яха 221 / 4150
 • Мордияха 300 / 8350
 • 61 ← Сьо-Яха 229 / 3230
 • Надуй-Яха 271 / 2890
 • Харасовая 271 / 3480
 • Тиутей-Яха 272 / 3210
 • Венуй-Еуо (Венуй-Яха) 208 / 3770
 • Яходи-Яха (Яда-Яходи-Яха) 239 / 3850
 
Горното течение на река Об
 • Об 3647 / 2 990 000*
 • 390 ← Аргут 232 / 9550
 • 367 ← Чуя 320 / 11 200
 • 3647 ← Бия 301 / 37 000
 • 3634 → Песчаная 276 / 5660
 • 3626 → Ануй 327 / 6930
 • 3550 → Чариш 547 / 22 200
 • 3508 ← Голяма Речка 258 / 4000
 • 3490 → Алей 858 / 21 100
 • 3409 → Барнаулка 207 / 5720
 • 3333 ← Чумиш 644 / 23 900
 • 2989 ← Берд 363 / 8650
 • 2965 ← Иня 663 / 17 600
 • 2677 ← Том 827 / 62 000
 • 635 → Мрас-Су 338 / 8840
 • 585 → Кондома 392 / 8270
 • 2605 → Шегарка 382 / 12 000
 • 213 ← Бакса 206 / 4800
 
Река Чулим в района на град Ачинск, Красноярски край
 • 1799 ← Бели Июс 224 / 5370
 • 1417 → Сереж 232 / 5090
 • 1266 → Урюп 223 / 5610
 • 938 ← Кемчуг 441 / 10 300
 • 376 → Кия 548 / 32 200
 • 12 ← Чет 432 / 14 300
 • 339 → Яя 380 / 11 700
 • 209 ← Чичкаюл 450 / 6150
 • 172 ← Улуюл 411 / 8450
 • 2403 → Чая 194 / 27 200
 • 194 → Парбиг 320 / 9180
 • 68 ← Андарма 232 / 3070
 • 194 ← Бакчар 348 / 7310
 • 140 ← Икса 430 / 6130
 • 1290 → Малка Кет 239 / 2420
 • 1116 → Мендел 366 / 3800
 • 956 ← Сочур 301 / 4820
 • 863 → Еловая 331 / 6230
 • 45 → Малка Еловая 205 / —
 • 547 ← Тоголика 200 / 2540
 • 523 ← Орловка 327 / 9010
 • 98 ← Росомаха 237 / 2230
 • 414 ← Лисица 414 / 7980
 • 204 ← Елтирева 332 / 5240
 • 102 ← Пиковка 201 / 1340
 • 33 ← Миткина 40 / —
 • 18 ← Куржина 206 / 2300
 • 11 ← Пайдугина 458 / 8790
 • 2226 ← Пижина (Каилка) 213 / 1050
 • 2189 → Парабел 308 / 25 500
 • 308 ← Кьонга 498 / 8570
 • 308 → Чузик 382 / 9000
 
Горното течение на река Васюган
 • 652 → Чертала 311 / 6060
 • 636 → Ягилъях 368 / 4680
 • 402 → Махня 211 / 2110
 • 174 ← Нюролка 339 / 6110
 • 114 ← Чижапка 511 / 13 800
 • 25 → Салат 216 / 4280
 • 472 ← Лимбелка 240 / 2150
 • 319 ← Косес 249 / 3610
 • 85 ← Сангилка 335 / 4490
 • ← Киевски Йоган 339 / 4140 (влива се в Киевския проток на река Об)
 • 1926 ← Назинская 204 / 2430
 • 1808 → Ларьоган 216 / 3610
 • 1730 ← Вах 964 / 76 700
 • 662 ← Кисъйоган 205 / 5600
 • 496 ← Кулинигол 367 / 7390
 • 470 → Мегтигъйоган 36 / 7390
 • 36 → Голям Мегтигъйоган 255 / 4170
 • 402 ← Сабун 328 / 15 700
 • 328 → Дълбок Сабун 200 / 3320
 • 328 ← Сармсабун 246 / 3530
 • 195 ← Колекъйоган 457 / 12 200
 • 366 → Нятлонгаягун 208 / 2240
 • 258 → Ентлимиягун 225 / 2740
 • 126 → Ингуягун 235 / 5140
 • 59 → Аган 544 / 32 200
 • 141 ← Ватйоган 296 / 7340
 • 1379 ← Пим 390 / 12 700
 • 153 ← Ай-Пим 258 / 1780
 • 1369 ← Лямин 281 / 15 900
 • 281 → Лямин 2-ой 210 / 3880
 
Средното течение на река Голям Юган
 
Река Иртиш в района на град Омск
 • 670 → Сугмутенъях 372 / 2060
 • 191 ← Ньогусъях 293 / 3100
 • 121 ← Малък Юган 521 / 10 200
 • 2 → Голям Балик 243 / 5950
 • → Малък Балик 204 / 2520
 • → Тукан 216 / 2510
 • → Малък Салим 269 / 2900
 • 1172 ← Назим 422 / 15 200
 • 1162 → Иртиш 4248* / 1 643 000*
 • 1831 ← Ом 1091 / 52 600
 • 584 ← Ича 257 / 3570
 • 529 ← Кама 222 / 2680
 • 510 ← Тартас 566 / 16 200
 • 318 ← Чека 295 / 4010
 • 1374 ← Уй 387 / 26 700
 • 1332 → Оша 530 / 21 300
 • 21 → Голям Айов 266 / 6210
 • 1288 ← Шиш 378 / 5270
 • 1174 ← Туй 507 / 8490
 
Река Ишим в центъра на град Астана, столицата на Казахстан
 
Долното течение на река Тура в Тюменска област
 • 43 → Ашлик 221 / 3240
 • 994 → Уй 462* / 34 400*
 • 214 → Увелка 234 / 5820
 • 108 ← Тогузак 246* / 8860*
 • 909 ← Убаган 376* / 50 700
 • 437 → Исет 606 / 58 900
 • 353 ← Теча 243 / 7600
 • 218 ← Миас 658 / 21 800
 • 643 ← Тагил 414 / 10 100
 • 295 ← Ница 262 / 22 300
 • 262 → Нейва 294 / 5600
 • 262 ← Реж 219 / 4400
 • 184 → Иска 210 / 2800
 • 116 → Тавда 719 / 88 100
 • 719 ← Сосва 635 / 24 700
 • 203 ← Ляля 258 / 7430
 • 72 → Лобва 222 / —
 • 447 → Носка 374 / 8500
 • 207 ← Лайма 200 / —
 • 432 → Алимка 235 / 4050
 • 422 ← Туртас 241 / 12 100
 • 241 ← Голям Туртас 307 / 3580
 • 241 → Малък Туртас 232 / 2560
 • 764 → Урна 336 / 3780
 • 571 → Имгит 304 / 5980
 • 197 ← Кеум 354 / 3630
 • 908 ← Ес 233 / 2120
 • ← Вор 202 / —
 • 698 → Мулимя 608 / 7810
 • 586 → Голям Тап 504 / 8700
 • 394 ← Кума 530 / 7750
 • 318 → Юконда 324 / 6870
 • 244 ← Катим 217 / 2480
 • 56 → Кама 201 / 2520
 • → Ковенская 201 / 2750
 • → Сеул 254 / 3780
 • 648 ← Казим 659 / 35 600
 • 444 ← Кур-Йох (Сорум) 298 / 2440
 • 138 → Амня 374 / 7210
 • 62 → Лихма 285 / 4120
 • 591 ← Тапсуй 283 / 9430
 • 552 ← Висим 214 / 4220
 • 448 → Воля 226 / —
 • 337 → Ляпин 404 / 27 300
 • 151 → Хулга 218 / 13 100
 • 58 → Голям Кемпаж (Кемпаж) 289 / 6870
 • 148 ← Малка Сосва 484 / 10 400
 • 20 → Пунга 222 / 1170
 • 3 → Вогулка 256 / 6550
 • 511 ← Куноват 362 / 12 300
 • 46 ← Логасъйоган 222 / 4090
 • 351 → Синя 304 / 13 500
 • ← Собтийоган (Собти Юган) 234 / 3760
 • 291 ← Полуй 369 / 21 000
 • 369 → Дълбок Полуй 266 / —
 • 369 ← Сух Полуй 212 / 4440
 • → Лонготьоган 200 / 2830 (влива се в протока Малък Об)
 • Шчуча 565 / 12 300 (влива се в протока Малък Об)
 • 155 → Хатитъяха 222 / 3650
 • 216 ← Танлова 238 / 6300
 • 161 → Лява Хета 357 / 11 300
 • 153 ← Дясна Хета 237 / 4760
 • 131 → Хейгияха 243 / 7910
 • 25 → Ярудей 257 / 9630
 • Адерпайота 267 / —
 • Пур 389 / 112 000
 • 117 ← Венгапур (Вингапур) 319 / 8710
 • 55 → Пурпе 327 / 5110
 • 389 ← Айваседапур 178 / 28 100
 • 178 → Етипур 267 / 7520
 • 178 ← Еркалнадейпур 423 / 7210
 • 94 ← Парампур 320 / 4440
 • 332 → Ягенета 233 / 8350
 • 247 ← Голяма Хадиръяха 237 / —
 • 223 → Еваяха 201 / 3970
 • → Тобъяха 199 / 7110 (влива се в протока Тоясьо)
 • 53 ← Нгарка Тобъяха (Арка-Таб-Яха) 226 / 3940
 • 16 → Хадуте 373 / 8040
 • 970 → Рата 246 / 3470
 • 913 → Поколка 260 / 3710
 • 876 ← Голяма Ширта 306 / 10 200
 • 830 → Каралка 273 / 5440
 • 792 → Ватилка 273 / 4780
 • 723 → Толка 391 / 13 300
 • 555 → Часелка 295 / 12 100
 • 486 ← Пекилки 209 / 2060
 • 429 ← Хетилки 272 / 2690
 • 412 ← Худосей 409 / 11 200
 • 354 → Варка-Силки 249 / 5760
 • 190 ← Руская (Луцеяха) 280 / 5140
 • → Голяма Тотидеотаяха 239 / —
 • → Юредейяха 227 / 2680
 • Месояха 446 / 26 000
 • 351 → Нянгусъяха 217 / 3710
 • 290 → Нядояха 288 / 3440
 • 162 → Мудуйяха 237 / 5230
 • 103 → Индикъяха 242 / 2530
 • Антипайотаяха (Анти-Паюта-Яха) 242 / 6640
 • Тотаяха (Песчаная) 253 / 2130
 • Ньойтояха 255 / 3730
 • Юрибей 479 / 11 700
 • Нгинесьояха 237 / 2170
 • Монгочеяха 339 / 2760
 
Река Енисей в района на град Красноярск
 • 241 ← Хамсара 325 / 19 400
 • 3487 → Малък Енисей (Ка Хем) 563* / 58 700*
 • 3299 → Хемчик (Кемчик) 320 / 27 000
 • 3232 ← Ус 236 / 6880
 • 3061 → Кантегир 209 / 5400
 • 2948 ← Оя 254 / 5300
 • 2887 → Абакан 514 / 32 000
 • 2854 ← Туба 119 / 36 900
 • 119 ← Казир 388 / 20 900
 • 19 ← Кизир 300 / 9170
 • 119 → Амил 257 / 9500
 • 2795 ← Сида 207 / 4450
 • 2632 ← Сизим 270 / 3260
 • 2488 ← Мана 475 / 9320
 • 2356 ← Кан 629 / 36 900
 • 314 ← Агул 347 / 11 600
 • 65 → Рибная (Балай) 288 / 4820
 
Река Ангара в района на град Братск, Иркутска област
 
Река Селенга

Езеро Байкал

 • Горна Ангара 438 / 21 400 (влива се в езерото Байкал)
 • 132 → Катера 244 / 7370
 • Баргузин 480 / 21 100 (влива се в езерото Байкал)
 • Турка 272 / 5870 (влива се в езерото Байкал)
 • Селенга 1024* / 447 000* (влива се в езерото Байкал)
 • 158 ← Желтура 202 / 5320
 • 310 → Темник 314 / 5480
 • 285 ← Чикой 769 / 46 200*
 • 357 → Менза 337* / 13 800*
 • 242 ← Хилок 840 / 38 500
 • 156 ← Уда 467 / 34 800
 • 260 → Худун (Кудун) 252 / 7820
 • 84 ← Курба 227 / 5530
 • 1714 → Иркут 488 / 15 000
 • 1694 ← Куда 226 / 8030
 • 1653 → Китой 316 / 9160
 • 1610 → Белая 359 / 18 000
 • 182 ← Урик 210 / 3520
 • 1033 → Вихоревка 236 / 5340
 • 854 ← Илим 589 / 30 300
 • 773 → Тушама 224 / 3400
 • 722 ← Ката 233 / 7970
 • 526 → Кова 452 / 11 700
 • 448 ← Кода 283 / 3890
 • 414 ← Чадобец 647 / 19 700
 • 383 → Мура 330 / 10 800
 • 288 → Карабула 212 / 5060
 • 265 ← Иркинеева 363 / 13 600
 • 208 ← Каменка 313 / 11 400
 • 68 → Тасеева 116 / 128 000
 
Река Бирюса (Она)
 
Река Подкаменная Тунгуска
 • 657 → Тогул 300 / 7990
 • 600 → Туманшет 249 / 4780
 • 490 ← Топорок 230 / 4160
 • 339 → Пойма 382 / 8640
 • 57 → Усолка 356 / 10 800
 • 2045 → Кем 356 / 8940
 • 1955 ← Голям Пит 415 / 21 700
 • 1817 → Кас 464 / 11 200
 • 1765 → Сим 694 / 31 600
 • 94 ← Колчум 231 / 4350
 • 1689 ← Вороговка 202 / 3770
 • 1670 → Дубчес 433 / 15 300
 • 178 → Каменен Дубчес 268 / 4050
 • 1224 ← Тетере 486 / 13 700
 • 1163 ← Чамба 226 / 4080
 • 1078 → Соба 233 / 2160
 • 756 → Камо 339 / 14 500
 • 580 ← Чуня 727 / 70 500
 • 727 ← Северна Чуня 275 / 6670
 • 556 → Кимчу 227 / 3800
 • 529 → Муторай 228 / 4120
 • 243 ← Паимбу 201 / 4370
 • 113 ← Горна Чунку 301 / 6800
 • 82 ← Долна Чунку 283 / —
 • 42 → Тичани 333 / 9720
 • 194 → Тея 261 / 8690
 • 172 → Чапа 220 / 5260
 • 1425 ← Бахта 498 / 35 500
 • 1422 → Сарчиха 214 / 2740
 • 1311 → Елогуй 464 / 25 100
 • 200 → Келог 239 / 5390
 • 1214 ← Долен Имбак 232 / 2230
 • 1184 ← Фатяниха 211 / 6110
 • 1154 → Пакулиха 208 / 4740
 • 1058 ← Суха Тунгуска 212 / 7390
 
Река Долна Тунгуска (2008 г.)
 • 2477 → Непа 683 / 19 100
 • 2272 → Голяма Ерьома 411 / 13 500
 • 70 ← Голяма Чайка 201 / 4380
 • 2266 → Малка Ерьома 228 / 4050
 • 2147 → Тетея 318 / 10 300
 • 1918 → Средна Кочьома 212 / 2640
 • 1274 → Илимпея 611 / 17 400
 • 1235 ← Ейка 400 / 18 900
 • 115 ← Пирда 243 / 4990
 • 1211 → Иритка (Сики) 215 / 5950
 • 871 ← Кочечум 733 / 96 400
 • 255 ← Ембенчиме 352 / 14 500
 • 229 → Корвунчана 228 / 10 400
 • 163 → Туру 365 / 19 500
 • 60 ← Тембенчи 571 / 21 600
 • 849 → Нидим 379 / 14 500
 • 749 ← Ямбукан 220 / 5790
 • 707 ← Виви 426 / 26 800
 • 690 → Таймура 454 / 32 500
 • 387 ← Нептене 200 / 2970
 • 79 → Юнари 228 / 5680
 • 648 → Катарамба 212 / 3720
 • 607 → Учами 466 / 21 000
 • 548 ← Чискова 207 / 6240
 • 444 ← Тутончана 459 / 16 800
 • 386 ← Кочумдек 200 / 6160
 • 125 ← Ерочимо (Герасимова) 218 / 9140
 • 63 ← Северная 331 / 21 200
 • 138 ← Горна Баиха 282 / 7060
 • 46 ← Ладига 215 / 1930
 • 863 ← Курейка 888 / 44 700
 • 606 ← Хантайка 174 / 30 700
 • 67 → Кулюмбе 232 / 11 500
 • 40 → Горбиачин 239 / 6250
 • 433 ← Дудинка 200 / 5970
 • 333 → Малка Хета 298 / 6430
 • 325 → Голяма Хета 646 / 20 700
 • Танама 521 / 23 100 (влива се в протока Дерябински Енисей)
 • 282 → Нгарка-Линбонкатаяха 233 / 2020
 • 248 → Яртояха 200 / 2680
 • ← Яра 277 / 4230
 • 13 ← Янгода 257 / 6610
 • 364 ← Явгода 288 / 10 100
 • 309 ← Тарея 309 / 9400
 • 264 ← Бинюда (Баранжа) 223 / 2950
 • → Мокорито 310 / 4500
 • 157 → Пура 348 / 28 300
 • 125 ← Долна Буотанката 214 / 4120
 • 59 → Малка Пура (Лили) 208 / 2340

Езеро Таймир

 • Бикада Нгуома (Малахай-Тари) 256 / 14 200 (влива се в езерото Таймир)
 • 78 → Муруптума-Тари 217 / 3540
 • 287 ← Горбита 264 / 6200
 • 249 ← Лагата 393 / 10 900
 • 215 → Кубалах 218 / 1590
 • 108 ← Траутфетер 217 / 5580
 • 87 → Шренк (Чукча) 372 / 11 800
 • Ленинградская 275 / 10 900

море Лаптеви редактиране

 • 374 → Боганида 366 / 10 700
 • 218 ← Голяма Романиха 218 / 5060
 • 143 Маймеча 650 / 26 500
 • 280 → Амбардах 235 / 6640
 
Река Котуй
 • 965 ← Воеволихан 184 / 11 600
 • 67 → Котуйкан 237 / 3870
 • 832 ← Сида 217 / 4410
 • 757 → Чангада 320 / 11 100
 • 612 ← Мойеро 825 / 30 900
 • 572 → Тукалан 270 / 8160
 • 550 ← Аганили 202 / 6480
 • 234 ← Котуйкан 447 / 24 300
 • 102 → Иля 216 / 5180
 • 54 → Джогджо 230 / 7380
 • 102 ← Ериечка 262 / 7250
 • 15 → Сабида 257 / 5320
 • 161 → Новая 411 / 16 500
 • 100 → Захарова-Рассоха 212 / 4560
 • 257 → Рассоха 310 / 13 500
 • 223 → Фомич 393 / 13 100
 • 380 ← Малка Куонамка 457 / 24 800
 • 169 ← Усумун 223 / 4870
 • 247 ← Удя 342 / 15 700
 • 1 → Суолема 262 / 7440
 • Юйоля (Уйоле) 313 / 1920
 • 147 → Кангалас-Юйоля (Хангалах-Юйоля) 244 / 4110
 • 180 → Кукусунда 270 / 14 200
 • 118 → Кюенеликян 205 / 6030
 • 12 → Кенде (Кенгеде) 241 / 7610
 • 1351 ← Силигир 344 / 13 400
 • 682 → Укукит 347 / 5000
 • 669 → Биректе 315 / 8600
 • 539 ← Мерчимдем 218 / 4080
 • 473 → Куойка 294 / 4750
 • 434 → Беенчиме 311 / 4080
 • 221 ← Хорбусуонка 290 / 3230
 • 217 → Бур (Пур) 501 / 13 900
 • 186 ← Келимяр 254 / 4050
 • 7 → Буолкалах 305 / 8780
 
Река Лена
 • 3980 → Манзурка 214 / 5280
 • 3812 ← Тутура 222 / 7300
 • 3773 → Илга 289 / 10 400
 • 3466 → Кута 408 / 12 500
 • 3384 ← Таюра 216 / 5720
 • 3305 → Голяма Тира 219 / 5160
 • 3155 ← Киренга 746 / 46 600
 • 472 → Ханда 242 / 5750
 • 294 ← Улкан 224 / 7670
 • 3034 ← Чечуй 231 / 6290
 • 3017 ← Чая 353 / 11 400
 • 2740 ← Чуя 512 / 18 400
 • 52 → Малка Чуя 257 / —
 
Река Витим
 • 1397 ← Конда 285 / 10 400
 • 1083 ← Каренга 366 / 10 100
 • 958 ← Калакан 314 / 10 600
 • 900 ← Калар 511 / 17 400
 • 872 → Ципа 692 / 42 200
 • Ципикан 329 / 6710 (влива се в езерото Баунт)
 • 133 ← Амалат 374 / 16 600
 • 722 → Муя 365 / 11 900
 • 282 → Мамакан 209 / 9450
 • 171 → Мама 406 / 18 900
 • 2690 → Пеледуй 398 / 14 300
 • 2420 → Нюя 798 / 38 100
 • 201 → Улахан-Мурбайи 201 / 4390
 • 2395 → Джерба (Дербе) 299 / 8780
 • 2334 ← Голям Патом 460 / 22 900
 • 2178 → Черендей 226 / 2910
 • 2160 → Бирюк 267 / 9710
 • 2089 ← Олекма 1436 / 210 000
 • 200 → Лопча 243 / 3980
 • 407 → Жуя 337 / 22 600
 • 165 → Молбо 334 / 6040
 • 73 ← Токко 446 / 23 100
 • 2044 → Намана 444 / 16 900
 • 231 → Кейикте 276 / 3650
 • 1928 → Марха 346 / 8910
 • 1914 → Мархачан 248 / 4350
 • 1875 ← Туолба 395 / 15 800
 • 1716 → Синя 597 / 30 900
 • 177 ← Чина 240 / 5070
 • 1609 ← Буотама 418 / 12 600
 • 1528 ← Тама (Кене-Дабан) 216 / 4430
 • 1488 ← Суола (Бикене) 224 / 5350
 
Река Алдан в района на град Томот, Якутия
 • 1944 → Амедичи 313 / 6020
 • 1894 → Чуга 236 / 7270
 • 1538 ← Тимптон 644 / 44 400
 • 1211 → Унгюеле 239 / 12 200
 • 1208 ← Учур 812 / 113 000
 • 520 → Уян 233 / 6370
 • 355 → Тиркан 238 / 7280
 • 266 → Гонам 686 / 55 600
 • 274 ← Сутам 351 / 14 300
 • 4 ← Алгама 426 / 21 500
 • 47 ← Идюм 317 / 9170
 • 189 → Гиним 297 / 15 100
 • 1010 → Билир (Аргитар) 230 / 3420
 • 967 → Мил 210 / 4990
 
Река Мая в средата на октомври
 • 573 → Северен Уй 233 / 18 200
 • 92 ← Ньот 224 / 3940
 • 522 → Батомга 246 / 7830
 • 479 → Маймакан 421 / 18 900
 • 275 → Аим 110 / 26 500
 • 110 ← Голям Аим 285 / 9080
 • 23 ← Омня 302 / 6770
 • 88 → Горби (Кирбии) 212 / 5640
 • 806 ← Хамна 222 / 3520
 
Река Амга на 250 км от устието ѝ
 • 770 ← Аллах-Юн 586 / 24 200
 • 706 → Нуотара 308 / 7440
 • 623 ← Ханда (Белая) 281 / 8790
 • 619 → Куолума 253 / 4640
 • 492 ← Тири 327 / 14 000
 • 467 ← Източна Хандига 290 / 9950
 • 407 → Амга 1462 / 69 300
 • 394 ← Томпо 570 / 42 700
 • 286 ← Делиня 357 / 12 500
 • 156 → Менкюле 225 / 6520
 • 309 ← Хандига (Лосьовая) 281 / 9090
 • 76 → Лабиги (Сосновая) 227 / 1500
 • 271 → Тата 414 / 10 200
 • 240 ← Барайи 251 / 4880
 • 56 ← Келе 242 / 8620
 • 12 ← Тумара 236 / 10 300
 • 1275 → Кенкеме 589 / 10 000
 • 1260 → Ханчали 241 / 2920
 • 1157 → Сите 431 / 8740
 • 1132 → Лунгха 533 / 10 300
 • 52 ← Хатинг-Юрях 315 / 2570
 
Горното течение на река Вилюй
 • 2406 → Горен Вилюйкан 271 / 4900
 • 2126 → Могди 215 / 3800
 • 2044 ← Улахан-Вава 374 / 12 500
 • 1831 → Лахарчана 202 / 7130
 • 19 ← Хахсик 204 / 2560
 • 300 ← Вакунайка 362 / 10 100
 • 1336 → Ахтаранда 75 / 15 700
 • 75 ← Алимдя 227 / 5310
 • 59 ← Батир 221 / 3440
 • 1294 ← Улахан-Ботуобуя 459 / 17 500
 • 1174 ← Оччугуй-Ботуобуя 342 / 11 100
 • 737 ← Кемпендяй 266 / 3100
 • 633 → Игиата (Ъйгъйата) 601 / 11 200
 • 620 ← Богомою (Чанара) 299 / 3930
 
Река Марха
 • 766 ← Мархара 232 / 5920
 • 585 ← Моркока 841 / 32 400
 • 489 → Ханя 398 / 7740
 • 82 → Конончан 213 / 4770
 • 49 ← Чили (Чилии) 349 / 5290
 • 463 ← Тонгуо 317 / 6940
 • 365 ← Чибида 451 / 9960
 • 1 → Биракан (Бирииракаан) 229 / 2570
 • 603 → Чимидикян 299 / 4270
 • 83 → Дипа 243 / 5860
 • 184 ← Тангнари 352 / 6490
 • 170 ← Баппагай 307 / 4650
 • 1086 → Тимпиликан 357 / 5130
 • 1057 ← Ляписке 299 / 10 300
 • 990 ← Дянишка (Кобича) 295 / 13 300
 • 985 → Линде 804 / 20 000
 • 578 → Серки 209 / 2210
 • 69 → Джелинде (Делинде) 200 / 2060
 • 921 ← Кюндюдей 240 / 3910
 • 835 → Баханай 250 / 2930
 • 820 ← Ундюлюнг 414 / 12 800
 • 700 ← Соболох-Маян (Собопол) 411 / 13 300
 • 48 ← Нимингде 200 / 3680
 • 696 → Хоруонгка 377 / 8330
 • 620 → Кюлянгке 211 / 4090
 • 606 → Муна 715 / 30 100
 • 229 → Северная 238 / 5190
 • 16 ← Хахчан 221 / 3250
 • 606 → Моторчуна 423 / 9250
 • 603 ← Менкере 227 / 15 900
 • 513 ← Джарджан 352 / 11 400
 • 11 ← Улахан-Тирехтях 215 / 2290
 • 167 ← Сюнгюде 466 / 9550
 • 383 ← Уел Сиктях 247 / 6630
 • 190 → Арга-Юрях 214 / 5530
 • 429 → Дербеке 389 / 14 100
 • 351 → Нелгесе 566 / 15 200
 • ← Чарки (Муолакан) 276 / 8320
 • 222 → Борулах 316 / 9470
 • 68 ← Туостах 271 / 20 000
 • 587 ← Олде (Олджо) 330 / 16 100
 • 532 → Битантай 586 / 40 200
 • 356 ← Билях 200 / 3740
 • 64 ← Тенки 299 / 3890
 • 126 ← Нуча 243 / 2410
 • Селях (Сиалаах) 225 / 8700
 • 7 ← Сюрюктях (Хонгордох) 235 / 2870
 • Максунуоха (Муксунова) 267 / 3660
 • Биликтах 205 / 4110 (на остров Котелни, Новосибиски о-ви)

Източносибирско море редактиране

 • Саан-Юрях (Санга-Юрях) 303 / 2840
 • Хрома 685 / 19 700
 • 9 → Юрунг-Улах (Урунг-Юрях) 314 / 6210
→ Кюел-Юрях 247 / 2330
 • Лапча 204 / 3710
 • Гусиная 278 / 5980
 
Река Индигирка край селището Уст Нера
 • 1726 → Хастах (Туора-Юрях) 251 / —
 • 1654 → Куйдусун 247 / 20 400
 • → Брюнгада 207 / 5540
 • 1493 → Елги 394 / 68 200
 • 1404 ← Нера 331 / 24 500
 • 1086 ← Мома 406 / 30 200
 • 755 → Селенях 796 / 30 800
 • 615 ← Буор-Юрях 49 / —
 • 117 ← Метис 261 / 2850
 • 81 ← Бьогьольох 273 / 1310
 • 303 ← Камчатка 239 / 2840
 • 309 ← Буор-Юрях 213 / 3460
 • 170 → Хатингнах 444 / 10 100
 • 195 ← Естериктях 219 / 2770
 • 36 → Хачимчер 290 / 3170
 • 444 → Курунг-Юрях 216 / 1830
 • 420 ← Шангина 344 / 5750
 • 354 ← Голяма Ерча 252 / 4250
 • 200 → Аллаиха 563 / 12 400
 • 112 → Бьорьольох 754 / 17 000
 • 506 ← Килах (Тиит) 241 / 1680
 • 296 ← Ари-Мас 284 / 3550
 • ← Керемесит 287 / 3190
 • ← Шандрин 414 / 7570
 • Хар-Юрях 217 / 1340
 • Сундрун 314 / 4170
 • 39 ← Малък Хомус-Юрях 235 / 1310
 • Голям Хомус-Юрях 324 / 3420
 • 138 ← Окуля 204 / 1420
 • 1012 ← Буор-Юрях 244 / 5170
 • 383 → Рассоха 786 / 27 300
 • 453 → Арга-Юрях 312 / 5600
 • Малка Куропаточя 213 / 3590
 • Голяма Куропаточя 391 / 6240
 • Голяма Чукоча 758 / 19 800
 • 207 → Ольор 229 / 3890
 • Конковая 141 / 6260
 • 141 → Малка Конковая 226 / 2180
 • 141 ← Голяма Конковая 271 / 6260
 
Река Колима в района на селището Дебин, Магаданска област
 • 2129 → Аян-Юрях 237 / 24 100
 • 15 → Бьорьольох 239 / 9810
 • 2129 ← Кулу 384 / 15 600
 • 1944 ← Детрин 222 / 6450
 • 1839 ← Бахапча 291 / 13 800
 • 1809 → Дебин 248 / 5530
 • 1754 → Таскан 232 / 11 200
 • 1573 ← Буюнда 434 / 24 800
 • 223 ← Голяма Купка 216 / 10 400
 • 1353 ← Билигичан 400 / 17 600
 • 1300 ← Сугой 347 / 26 100
 • 1228 ← Коркодон 476 / 42 800
 • 91 ← Булун (Рассоха) 428 / 17 000
 • 86 ← Али-Юрях 254 / 7840
 • 13 → Токур-Юрях 215 / 4680
 • 74 → Пунгали 208 / 2080
 • 48 ← Голям Ярходон 239 / 3750
 • 1065 ← Шаманиха 231 / 4420
 • 1058 → Поповка 356 / 8350
 • 970 → Ясачная 490 / 35 900
 • 152 → Омульовка 410 / 13 500
 • 84 → Рассоха 254 / 8820
 • 958 → Зъйрянка 299/ 7310
 • 888 → Ожогина 523 / 24 300
 • 349 ← Чочолюгюн 208 / 2720
 • 6 → Хоска 297 / 3310
 • 804 ← Сяпякине 301 / 5440
 • 749 ← Каменна 279 / 6140
 • 709 → Седедема 567 / 18 500
 • 274 → Килах 423 / 5080
 • 206 ← Сивер 203 / 3410
 • 98 → Лятна 276 / 8500
 • 721 ← Кегали 228 / 10 600
 • 499 → Кедон 296 / 10 300
 • 360 ← Олой 471 / 23 100
 • ← Олойчан 229 / 6050
 • 260 ← Куря 222 / 5150
 • 374 ← Ангарка 211 / 6050
 • 117 ← Камешкова 242 / 2130
 • 46 → Яровая 363 / 4170
 • 243 ← Погинден 281 / 13 100
 • Раучуа 323 / 15 400
 • Лелювеем 203 / 4540
 • Пучевеем 249 / 4970
 • Чаун 205 / 23 000
 • 33 ← Паляваам 416 / 12 900
 • 8 → Елгикаквин (Елхкаквун) 202 / 4460
 • Пегтимел 345 / 17 600
 • 104 ← Кувет 253 / 4220

Чукотско море редактиране

 • Еквиватап (Еквиатап) 226 / 5690
 • Амгуема 498 / 28 100
 • 130 → Екитики 160 / 10 300
 • 34 → Чанталвергиргин 222 / 6620
 • Кимъиневеем 212 / 6590

Вижте също редактиране

Списък на реките в Русия по дължина

Източници редактиране