Селияне

годишен доход на османската хазна

Селиянето e по османското право годишният доход на османската хазна от т.нар. селиянели или от всички земи завладени от първия османски султан като халиф – Селим I, а това е Ориента извън Анатолия на изток, вкл. Египет, Судан, Йемен и други, в които не е въведена военно-ленната тимарска система. [1]

Новият земеделски режим се наложил, понеже завоюваните земи в Ориента не били и не могли да бъдат интегрирани правно в османската правна система.

ИзточнициРедактиране

  1. История на Османската империя от Ахмед Садулов, стр. 341. Фабер, Велико Търново., 2000.