Сенатските провинции (на латински: provinciae publicae) са римски провинции, на които Сенатът назначава управителите, които са проконсули. Сенатът ги назначава за една година.

Римските провинции при Траян (117 г.)

За разлика Императорските провинции са провинции, които управлява римския император чрез легати.

По времето на смъртта на Август през 14 г. съществуват следните сенатски или народни провинции (provinciae publicae):

Литература

редактиране
  • Werner Eck, Provinz. Ihre Definition unter politisch-administrativem Aspekt. In: ders: Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Bd. 2. Reinhardt, Basel 1998, ISBN 3-7245-0962-6, S. 167–185.
  • Fergus Millar, “Senatorial” provinces: an institutionalized ghost. In: Ancient world 20 (1989), S. 93–97.