Императорска провинция

Императорската провинция е римска провинция, на която римският император е номинално управител, който назначава свой наместник висш сенатор за легат (Legatus Augusti pro praetore), който трябва преди това да е бил вече консул или претор. Службата на фактическия управител трае от две до четири години.

Римските провинции при Траян (117 г.)

По времето на император Август римските провинции се делят на императорски и сенатски провинции (provinciae publicae), на които Сенатът назначава управителите.

През 14 г. следните римски провинции са императорски:

По-късно се съставят:

Литература

редактиране
  • Werner Eck, Provinz. Ihre Definition unter politisch-administrativem Aspekt. In: ders: Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Bd. 2. Reinhardt, Basel 1998, ISBN 3-7245-0962-6, S. 167–185.