Сигма (главна буква Σ, малка буква σ, малка буква в края на думите ς) е 18-ата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 200. Малката буква ς се е използвала и като главна, но е излязла от употреба.

Главната буква Σ се използва като символ за:

  • Сума в математиката

Малката буква σ се използва като символ за: