Силикати

(пренасочване от Силикат)

Силикатите са голяма група минерали, които могат да се разглеждат като соли на силициеви киселини или като съединения на силициевия диоксид с метални окиси.[1][2] Основен елемент в кристалната структура на силикатите е силициево-кислородният тетраедър [SiO4]4-, в който силициевият йон е свързан с четири кислородни йона, центровете на които заемат върховете на тетраедъра. Силикатните минерали изграждат над 90 % от състава на литосферата, като някои от тях са ценни полезни изкопаеми.[2] Силикатите се срещат в скалите и почвата.

Силициевокислородния тетраедър

Бележки редактиране

  1. силикат // Речник на българския език (ibl.bas.bg). Институт за български език. Посетен на 5 май 2024.
  2. а б Уваров, E. Б.; А. Айзакс. Речник на научните термини. София, Издателство „Петър Берон“, 1992. с. 357.