Славянофилство

(пренасочване от Славянофили)

Славянофилството е интелектуално движение в Русия през втората половина на XIX век.

Основоположникът на славянофилството Алексей Хомяков (1804-1860)

Според славянофилите съществува обособена славянска култура, основана на православието, и различна от западноевропейската. Те се противопоставят на западниците, които се застъпват за модернизация на Русия по западен образец (виж и православна цивилизация). В края на века в славянофилството се обособява по-умерено направление - почвеничество.

Основоположник на славянофилството е Алексей Хомяков, а други активни дейци на движението са Иван Киреевски, Константин Аксаков, Иван Аксаков, Юрий Самарин.

Други редактиране

Автори, като българския географ Стефан Карастоянов, търсят в славянофилството корените на съвременното евроазийство.[1]

Източници редактиране

  1. Карастоянов, Стефан. Политическа география, Геополитика, Геостратегия (стр. 110-111). УИ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 978-954-07-2756-1, трето основно преработено издание, 2008.

Вижте също редактиране