Солниците са малки изкуствени водоеми, създавани с цел производство на сол от морската вода. Морската вода се подава в резервоари, след което водата се отстранява чрез естествено изпаряване, а солта се утаява на дъното на резервоара. Такива резервоари са също място за почивка и пасище за много видове водни птици, включително застрашени видове. Солените водоеми обикновено са разделени от язовири.

Морски солници в Южна Франция

В солените водоеми, поради различни концентрации на водорасли, водата може да има различни ярки цветове – от бледозелено до яркочервено. Цветът показва солеността на резервоара. Микроорганизмите променят своите нюанси в зависимост от това колко висока е солеността на водоема. Когато солеността е над средната или висока концентрация при водорасли, наречени Dunaliella salina, водата променя цвета си в червено. Милиони малки ракообразни като Artemia salina създават оранжев нюанс на водата при умерена соленост. Бактерии като Stichococcus също допринасят цветни нюанси.

Известни солници:

  • Солни водоеми в залива Сан Франциско, САЩ, собственост на компанията „Каргил“
  • Солни водоеми близо до Мъртво море в Израел и Йордания
  • Солни водоеми Useless Loop и Onslow в Западна Австралия
  • Солни водоеми на север от Пудучъри, Индия
  • Солни водоеми във Франция (Ег-Морт, Олон-сюр-Мер, Геранд; островите Ре, Нуармуте и Олерон)
  • Две функциониращи солници на българското черноморско крайбрежие – Бургаските и Поморийските.