Софийска математическа гимназия

Училище в София

Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (известна с акронима СМГ) е гимназия, профилирана в изучаването на математика и информатика с усилено изучаване на западен език. Освен гимназиално образование, СМГ обучава ученици и от 5. до 7. клас включително.

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
Информация
Седалище СофияБългария
Основаване 1971 г.
Директор Антоан Тонев
Ученици над 1300
Патрон Паисий Хилендарски
Навигация
Адрес София, ул. „Искър“ №61
Телефон 02 444 2000
E-mail info@smg.bg
Сайт smg.bg

ИсторияРедактиране

С днешното си наименование СМГ съществува от 1971 година, но дефакто историята на училището е дълга. За начало на училището може да се посочи създаването на първото средно девическо училище в България през 1879 по настояване на министъра на просветата проф. Еделвайс Пашов, т.нар. Женска учителска семинария. През 1880 училището става шестокласно и вече се нарича Девическа гимназия.

През 1896 и 1897 г. тогавашният министър на просветата Константин Величков извършва реформа, в резултат на която Девическите гимназии стават седмокласни с два курса – долен и горен. Тогава нарасналият брой на ученичките налага откриване на вече два клона на гимназията – единият на улица „Средна гора“, а другият на „Леге“.

През 1904 г. училището на улица „Леге“ става самостоятелна гимназия – Втора девическа. Нейното местонахождение се мени многократно, като дирекцията и канцеларията се помещават в сграда на ул. „Искър“ 36, като днешният адрес на гимназията е ул. „Искър“ 61. През 1911 г. учителският съвет в училището взима решение Втора девическа гимназия да се нарича „Отец Паисий“.

През 1947 г. за нуждите на гимназията е построена нова сграда (сегашната), която окончателно е завършена през 1959 г. От 1 септември 1950 г. тя е преустроена в 11-о Средно смесено училище „Отец Паисий“, а то от своя страна през 1971 г. се трансформира в Софийска математическа гимназия. През учебна 2017/2018 година, в гимназията се извърши ремонт по вътрешната и външната част на сградата.

Учебна дейностРедактиране

 
Панорамен изглед на гимназията (2007)

Гимназията приема ученици след 4. клас, след изпит по математика и логика. След 7. клас СМГ приема 6 паралелки с вътрешно разделение според първи и втори изучаван чужд език. Учениците, приети след 4. клас, участват в класирането наравно с всички други. По време на цялото обучение се провеждат вътрешни контролни с цел съставяне на отбори за участие в състезания по точни науки.

СМГ се специализира в подготовката на ученици от средния и началния курс на обучение в областите на математиката и информатиката, като подготвя множество олимпийци, които ежегодно печелят редица отличия и награди по регионални и международни състезания. Училището следва политика на поощряване на успехите на изявените ученици в областта на точните науки, и по-специфично математика, информатика, физика. За тези предмети са отделени допълнителни СИП и ЗИП часове, както и се организират школи за допълнителна подготовка. Някои от лекторите на тези школи са външни за гимназията специалисти. Организират се и няколкодневни лагер-школи.

УспехиРедактиране

Възпитаници на СМГ печелят през годините множество златни медали и други награди в областите на математиката, информатиката, физиката и др. През последните 30 години учениците на СМГ успяват да се качат на почетната стълбичка над 150 пъти (печелят 65 златни, 69 сребърни и 17 бронзови медала) в редица международни състезания и олимпиади. Следват някои от учениците с най-значими постижения.

 • Николай Чавдаров
  • 1 БОМ Атина 1984 г. – златен медал;
  • 2 БОМ София 1985 г. – златен медал;
  • 25 МОМ Чехословакия 1984 г. – сребърен медал;
  • 26 МОМ Хелзинки 1985 г. – златен медал;
 • Ясен Пламенов Сидеров
  • БОМ Югославия 1994 г. – златен медал;
  • 33 МОМ Русия 1992 г. – бронзов медал;
  • 34 МОМ Турция 1993 г. – сребърен медал;
  • 35 МОМ Хонг Конг 1994 г. – златен медал;
 • Иван Стайков Иванов
  • 13 БОМ Румъния 1996 г. – сребърен медал;
  • 14 БОМ Гърция 1997 г. – златен медал;
  • 15 БОМ Кипър 1998 г. – златен медал;
  • 37 МОМ Индия 1996 г. – златен медал;
  • 38 МОМ Аржентина 1997 г. – златен медал;
  • 39 МОМ Тайван 1998 г. – златен медал;
 • Александър Христов Попов
  • 16 БОМ Македония 1999 г. – сребърен медал;
  • 17 БОМ Румъния 2000 г. – сребърен медал;
  • 40 МОМ Румъния 1999 г. – златен медал;
  • 41 МОМ Южна Корея 2000 г. – сребърен медал;
 • Младен Мирославов Димитров
  • 9 БОМ Гърция 1992 г. – златен медал;
  • 10 БОМ Кипър 1993 г. – златен медал;
  • 11 БОМ Югославия 1994 г. – златен медал;
  • 33 МОМ Русия 1992 г. – сребърен медал;
  • 34 МОМ Турция 1993 г. – златен медал;
  • 25 МОМ Хонг Конг 1994 г. – златен медал;
 • Цено Веселинов Целков
  • 1 БОМО Югославия 1997 г. – златен медал;
  • 16 БОМ Македония 1999 г. – сребърен медал;
  • 17 БОМ Румъния 2000 г. – златен медал;
  • 18 БОМ Югославия 2001 г. – златен медал;
  • 41 МОМ Южна Корея 2000 г. – бронзов медал;
  • 42 МОМ САЩ 2001 г. – сребърен медал;
 • Владимир Владимиров Барзов
  • 40 МОМ Румъния 1999 г. – сребърен медал;
  • 41 МОМ Южна Корея 2000 г. – златен медал;
  • 42 МОМ САЩ 2001 г. – златен медал;
  • 43 MOM Шотландия 2002 г. – златен медал;
  • 17 БОМ Румъния 2000 г. – сребърен медал;
  • 18 БОМ Югославия 2001 г. – златен медал;
 • Александър Лишков
  • 19 БОМ Турция 2002 г. – златен медал;
  • 20 БОМ Албания 2003 г. – сребърен медал;
  • 21 БОМ България 2004 г. – златен медал;
  • 22 БОМ Румъния 2005 г. – сребърен медал;
  • 42 МОМ САЩ 2001 г. сребърен медал;
  • 43 МОМ Шотландия 2002 г. – сребърен медал;
  • 44 МОМ Япония 2003 г. – златен медал;
  • 45 МОМ Гърция 2004 г. – сребърен медал;
  • 46 МОМ Мексико 2005 г. – златен медал;
 • Иван Димитров Димитров
  • 5 БОМО Кипър 2001 г. – златен медал;
  • 22 БОМ Румъния 2005 г. – сребърен медал;
  • 45 МОМ Гърция 2004 г. – сребърен медал;
  • 46 МОМ Мексико 2005 г. – сребърен медал;
 • Цветелина Ценева
  • 6 БОМО Румъния 2002 г. – сребърен медал;
  • 7 БОМО Турция 2003 г. – сребърен медал;
  • 23 БОМ Кипър 2006 г. – бронзов медал;
  • 24 БОМ Гърция 2007 г. – сребърен медал;
  • 11 „Туймаада“ 2004 г. – сребърен медал;
  • 46 МОМ Мексико 2005 г. – сребърен медал;
  • 47 МОМ Словения 2006 г. – бронзов медал;
  • 48 MОМ Виетнам 2007 г. – сребърен медал;
 • Николай Величков Андреев
  • 1 БОМО Югославия 1997 г. – сребърен медал;
  • 2 БОМО Гърция 1998 г. – златен медал;
  • 18 БОМ Югославия 2001 г. – златен медал;
  • 41 МОМ Южна Корея 2000 г. – сребърен медал;
  • 42 МОМ САЩ 2001 г. – сребърен медал;
 • Румен Иванов Зарев
  • 3 БОМО България 1999 г. – златен медал;
  • 19 БОМ Турция 2002 г. – златен медал;
  • 20 БОМ Албания 2003 г. – златен медал;
  • 42 МОМ САЩ 2001 г. – златен медал;
  • 43 МОМ Шотландия 2002 г. – сребърен медал;
  • 44 МОМ Япония 2003 г. – златен медал;
 • Илия Цеков
  • 19 БОМ Турция 2002 г. – сребърен медал;
  • 20 БОМ Албания 2003 г. – златен медал;
  • 43 МОМ Шотландия 2002 г. – бронзов медал;
  • 44 МОМ Япония 2003 г. – златен медал;
 • Росен Димитров Кралев
  • 4 БОМО Македония 2000 г. – сребърен медал;
  • 5 БОМО Кипър 2001 г. – златен медал;
  • 21 БОМ България 2004 г. – златен медал;
  • 22 БОМ Румъния 2005 г. – сребърен медал;
  • 44 МОМ Япония 2003 г. – златен медал;
  • 45 МОМ Гърция 2004 г. – златен медал;
  • 46 МОМ Мексико 2005 г. – златен медал;
 • Александър Даскалов
  • EMIC Тайланд 2003 г. – златен медал;
  • 8 БОМО Сърбия 2004 г. – златен медал;
  • 24 БОМ Гърция 2007 г. – сребърен медал;
  • 48 MОМ Виетнам 2007 г. – сребърен медал;
  • ВРОМ 2008 г. – златен медал;
  • 25 БОМ Македония 2008 г. – сребърен медал;
 • Борислав Антов
 • МБОМ 2014 – бронзов медал;
 • МБОМ 2015 – сребърен медал.

ЛичностиРедактиране

Завършили училището (по азбучен ред на фамилното име):

Външни препраткиРедактиране