Софроний е православен духовник, охридски архиепископ около 1566-1572 година.

Софроний
духовник
Религияправославие

Сведенията за Софроний са малко. Той е споменат като архиепископ в жалба на бившия константинополски патриарх Йоасаф II, писана в края на 1566 или началото на 1567 година. Заемал е поста и през 1572 година, когато пише писмо на новия патрирах Йеремия II.[1] Не е известно кога умира или напуска архиепископската длъжност, но наследникът му Йоаким подава оставка през 1578 г.[2]

Бележки редактиране

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 189.
  2. K. Chrysochoidis, Manuscript Sources for Ecclesiastical History in the Gennadius Library. – In: Exploring Greek Manuscripts in the Gennadius Library (edd. M. Politi and E. Pappa). Princeton, 2011, 60, pl. 43.
Паисий охридски архиепископ (около 1566 – след 1572) Йоаким