Специална педагогика

Специалната педагогика е клон от педагогиката, посветен на обучението на хора със специални нужди: от една страна с трудности в процеса на ученето, с моторни и сетивни нарушения, с интелектуална недостатъчност или проблемно развитие, а от друга страна – с изключителни способности, които не са характерни за тяхната календарна възраст.

В България през миналия век, както и в много европейски страни, се наблюдава преминаване през различни понятия: рехабилитационна педагогика, дефектология, корекционна педагогика, специална педагогика или специално образование.

Направления на специалната педагогикаРедактиране

Още през 30-те години на 20 век се оформят и обосновават 6 основни направления (клонове) на дефектологията:

(В някои страни от бившия СССР, както и в целия „социалистически лагер“ се е приемало, че науката логопедия също е част от специалната педагогика, тогава наричана „дефектология“. Според А. Георгиева, при смяната на системата и с присъединяването ни към ЕС, логопедията в съответствие с научните тенденции в повечето развити страни би следвало да се разглежда като парамедицинска наука, която не е част от специалната педагогика.)[1][2][3][4]

РазпространениеРедактиране

Разпространение на различните увреждания, обект на специалната педагогика.

Интелектуална недостатъчност: 11 % от учениците в САЩ получават специално обучение и 1% от всички деца на училищна възраст са диагностицирани с „интелектуална недостатъчност“. [5]

Три на всеки 100 души в САЩ имат умствена изостаналост. Едно на всеки 10 деца, които са обект на специални педагогически грижи, имат някаква форма на умствено изоставане. [6]

Обучителните трудности са най-значителната категория от децата, обект на Специалната педагогика в САЩ – почти 50 процента от учениците, получаващи специални педагогически грижи. Според Министерството на образованието на САЩ, 5,7 % от популацията в училищна възраст имат обучителни трудности.

 • Четене: Повече от половината ученици с обучителни трудности в САЩ имат проблеми с четенето.
 • Математика: Около една четвърт от учениците с обучителни трудности в САЩ имат проблеми с математиката.
 • Писане: Много ученици с обучителни трудности показват проблеми с писането, включително правописа, ръкописното писмо и писането на есета. Много от учениците с обучителни трудности имат проблеми с устното си изразяване.[5]

Говорни и езикови нарушения: с 20% от учениците, обект на Специалната педагогика в САЩ, се работи върху говорни и езикови проблеми. Повече от 50 % от всички деца в предучилищна възраст /3 – 4 годишни/ получават специална педагогическа помощ за говорни и езикови нарушения.[5]

Изчислено е, че 1 на всеки 10 души в САЩ има някакви комуникативни нарушения, включително говорни, езикови или слухови. [7]

Слухови проблеми: два процента от учениците в Съединените Американски щати получават специални педагогически грижи и 0.11 от всички деца в училищна възраст са със слухови нарушения и са обект на специално обучение. Едно на всеки 22 деца, родени в САЩ, има някаква степен на слухови нарушения и едно на всеки 1000 деца има сериозни слухови увреждания.[5]

Зрителни затруднения: 0,4 % от учениците, обект на специални педагогически грижи в САЩ, са със зрителни затруднения.[5]

Сериозни зрителни увреждания /официално или тотално слепи/ се срещат рядко: 0.06 на 1000.[8]

ИзточнициРедактиране

 1. STANDING LIAISON COMMITTEE OF E.U. SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS AND LOGOPEDISTS (CPLOL). Revision of the Minimum Standards.
 2. Георгиева, Антоанета. Теоретични модели на езиковите нарушения, сп. Специална педагогика, бр. 2 1996
 3. Георгиева, Антоанета. За терминологията в логопедията: Базисни категории, сп. Специална педагогика, бр. 3 1996
 4. Георгиева, Антоанета. За терминологията в логопедията: Спорни термини или неясни концепти, сп. Специална педагогика, бр. 4 1996
 5. а б в г д Gargiulo, R. M. (2006). Special education in contemporary society: Introduction to exceptionality (2nd ed.) (p. 162). Belmont, CA: Thomson Learning.
 6. National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). Mental retardation: Disability fact sheet No. 8 (FS8) Архив на оригинала от 2007-07-12 в Wayback Machine.. 8 август 2005.
 7. National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). Speech and language impairments: Disability fact sheet No. 11 (FS11). 8 август 2005.
 8. National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). Visual impairments: Disability fact sheet No. 13 (FS13)[неработеща препратка]. 8 август 2005.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране