Разлика между версии на „Фирма“

м
 
== Понятие ==
Легално опредлениеопределение на „фирма“ дава Търговският закон в чл.7 ал 1, в който се посочва, че фирмата е '''наименованието''', под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Фирмата се определя от този който ще извършва търговската дейност — [[едноличен търговец]] или [[търговско дружество]], а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал.'''От чл. 7 ал.1 ТЗ можем да направим следните изводи:'''
 
* Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.