Разлика между версии на „Максим Горки“

Най-голямото постижение на Горки е, че той успява да отрази мощното движение на революционната борба в народните недра, да предскаже народната победа. Чрез романтичната символика на картините и образите той постига вътрешна динамичност на повествованието, забележителна персонификация на природата. Романът „[[Майка]]“, написан през 1906, е едно от най-хубавите произведения в дореволюционното творчество на Горки, едно от класическите произведения в руската и световната литература. Той е вдъхновен от истинска случка и включва впечатленията на Горки от тежкия живот на [[сормовските работници]], от тяхната революционна борба. Това е роман за [[работническата класа]] в Русия, за нейния героичен път, за високия ѝ идеал. Писателят внушава, че бъдещето принадлежи на революционните сили. В романа си Горки за пръв път прилага обоснования от [[Ленин]] принцип на [[комунистическата партия]].
 
С романа си „[[Майка (Максим Горки)|Майка]]“, Горки става основоположник на [[социалниясоциалистическия реализъм]] в руската литература. Създава легендарно-героични и романтични образи – „''Старицата Изергил''“, „''Песен за сокола''“, „''Песен за буревестника''“. Автор на романите „''Тома Гордеев''“, „''Майка''“, драмата „''[[На дъното]]''“. На неговото перо принадлежат литературните статии и портрети за [[Пушкин]], [[Лев Толстой]], [[Сергей Есенин]], [[Тарас Шевченко]]. Помага на [[Алексей Николаевич Толстой|Алексей Толстой]], [[Михаил Пришвин]] и [[Владимир Маяковски]] да се утвърдят.
 
През 1930-те год. той създава пиесите „''Егор Буличов и другите''“, „''Васа Железнова''“. Започва да публикува романа-епопея „''Животът на Клим Самгин''“. Създава и редактира много списания и литературни поредици. Организира издателство „''Световна литература''“.