Разлика между версии на „Всичко, което не е забранено от закона, е позволено“

{{lang-fr}} => {{lang|fr}}
({{lang-fr}} => {{lang|fr}})
Преценката за противоправно поведение в държавите, възприели [[Континентална правна система|системата на континенталното право]], се прави освен въз основа на [[позитивно право|позитивното право]] и субсидиарно - въз основа на [[морал]]а. Според българския Закон за задълженията и договорите, [[Субект на правото|субектите]] се ползуват от правата си, за да задоволяват своите интереси, но тези права не могат да се упражняват в разрез с интересите на обществото, а уговорките не могат да противоречат на добрите нрави.
 
Принципът е познат и възприет още в [[Античност]]та, като заляга и в [[Римско право|римското право]]. Възпроизведен изрично в чл. 5, и прогласен, от [[Декларация за правата на човека и гражданина|Декларацията за правата на човека и гражданина]] ({{lang-|fr|Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen}}).
 
== Източници ==
423 035

редакции