Автономен регион със специален статут — Други езици