Евгений Александер фон Турн и Таксис — Други езици