Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ — Други езици