Международно бюро за мерки и теглилки — Други езици