Отваря главното меню
„Залата с часовника“, където е подписана Конвенцията за метъра

Конвенцията за метъра (или Метричната конвенция) (на френски: Convention du Mètre) е международен договор, служещ да осигури единство на метрологичните стандарти в различните страни. Конвенцията е подписана през 1875 г. в Париж от 17 страни. През 1921 г. в договора си внесени малки изменения. Към Конвенцията са се присъединили 55 държави[1][2], в това число всички индустриално развити страни. В съответствие с Метричната конвенция са учредени Международно бюро за мерки и теглилки (BIPM) и Международен комитет за мерки и теглилки (CIPM), а освен това се свикват Генерални конференции по мерки и теглилки (CGPM). Тези международни организации са призвани да решават въпросите на стандартизацията в областта на метрологията.

История на подписванетоРедактиране

 
Подписали Конвенцията:  Страни-членки  Асоциирани страни  Бивши страни-членки

От 1 март до 20 май 1875 г. в Париж заседава дипломатическа конференция (на френски: Conférence diplomatique du mètre) с участието на пълномощни представители на 20 държави, която завършва с подписването на Конвенцията за метъра. Конвенцията е подписана на 20 май 1875 г. в Залата с часовника (на френски: Salon de l'Horloge) в сградата на Министерството на външните работи на Франция на крайбрежната парижка улица Ке д'Орсе. Подписването е предшествано от 90-минутно заседание, започнало в два часа следобед. Конвенцията е подписана от пълномощните представители на 17 страни от името на главите на съответните държави.

Международно бюро за мерки и теглилкиРедактиране

Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) е постоянно действаща организация с щаб-квартира, разположена в град Севър (Sèvres) близо до Париж (Франция). Основната задача на Бюрото е да осигури съществуването на единна система за измервания във всички страни-участнички в Конвенцията за метъра. За тази цел се сравняват националните еталони на единиците за измерване и се провеждат изследвания в областта на метрологията, насочени към увеличаване точността на измерванията. Бюрото се финансира от страните-участнички в Конвенцията за метъра.

Международен комитет за мерки и теглилкиРедактиране

Международният комитет за мерки и теглилки (CIPM) се състои от 18 човека, всеки от които представлява една страна-участник. Комитетът се събира ежегодно в щаб-квартирата на Международното бюро за мерки и теглилки. Комитетът наблюдава работата на Международното бюро за мерки и теглилки, координира метрологичните изследвания в страните-участнички и изработва препоръки за Генералните конференции за мерки и теглилки.

Генерални конференции за мерки и теглилкиРедактиране

Генералните конференции за мерки и теглилки (CGPM) се свикват веднъж на четири години. В тях участват представители на всички страни-участнички в Конвенцията за метъра, както и наблюдатели от асоциираните членове.

Конференцията изслушва доклада на Международния комитет за мерки и теглилки, взема решения, насочени към подобряване на международнaта система единици (SI) и нейното разпространение, утвърждава бюджета на Международното бюро за мерки и теглилки за следващите четири години.

Списък на страните-участничкиРедактиране

Асоциирани страниРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране