Народна демократична република Йемен — Други езици