Химикотехнологичен и металургичен университет — Други езици