Списък на градовете в Армения

Уикимедия списък

Република Армения се дели на 10 провинции, 49 града и 953 села. Най-големият град в страната е Ереван, а в метрополията му е включено половината от населението на Армения или около 1 440 000 души. Ереван е също така и един от най-старите все още съществуващи градове в световната история - създаден е под името Еребуни от цар Аргищи I през 782 г. пр.н.е.

В този списък са включени всички населени места със статут на град. Всички градове са разгледани като отделни административни единици, а не като част от агломерации или столичната метрополия. Ереван сам по себе си е град-провинция.

Градове в Армения
Град Население Провинция
На български На арменски 1990 2001 2009
1. Ереван Երևան 1 201 539 1 091 235 1 111 300 Ереван
2. Гюмри Գյումրի 122 587 140 318 146 438 Ширак
3. Ванадзор Վանաձոր 75 616 93 823 104 800 Лори
4. Ечмиадзин Էջմիածին 58 000 51 280 57 252 Армавир
5. Раздан Հրազդան 60 839 43 926 52 949 Котайк
6. Абовян Աբովյան 58 671 38 876 46 032 Котайк
7. Капан Կապան 42 375 34 656 45 544 Сюник
8. Армавир Արմավիր 46 857 28 733 33 628 Армавир
9. Гавар Գավառ 31 200 23 302 25 734 Гегаркуник
10. Арташат Արտաշատ 32 334 22 567 25 297 Арарат
11. Чаренцаван Չարենցավան 33 900 19 708 24 771 Котайк
12. Севан Սևան 26 951 18 776 23 162 Гегаркуник
13. Горис Գորիս 23 795 20 840 23 019 Сюник
14. Масис Մասիս n.a. 19 048 22 224 Арарат
15. Ащарак Աշտարակ n.a. 18 915 21 588 Арагацотн
16. Арарат Արարատ 20 105 26 175 20 709 Арарат
17. Иджеван Իջևան 18 081 15 370 20 491 Тавуш
18. Артик Արթիկ 25 126 15 985 17 358 Ширак
19. Сисиан Սիսիան 15 292 15 019 16 680 Сюник
20. Алаверди Ալավերդի 26 267 14 835 16 524 Лори
21. Степанаван Ստեփանավան 9471 13 934 16 237 Лори
22. Дилиджан Դիլիջան 23 695 14 846 15 601 Тавуш
23. Спитак Սպիտակ 3700 13 592 15 146 Лори
24. Веди Վեդի 10 757 12 281 13 447 Арарат
25. Варденис Վարդենիս 13 905 11 465 12 685 Гегаркуник
26. Егвард Եղվարդ n.a. 10 783 12 212 Котайк
27. Мартуни Մարտունի n.a. 11 117 12 035 Гегаркуник
28. Нор Ачин Նոր Հաճն n.a. 9458 10 294 Котайк
29. Мецамор Մեծամոր n.a. 8853 10 287 Армавир
30. Ташир Տաշիր 10 463 7856 8653 Лори
31. Берд Բերդ 10 368 8435 8374 Тавуш
32. Каджаран Քաջարան 7500 7976 8275 Сюник
33. Бюрегаван Բյուրեղավան 5873 10 378 7023 Котайк
34. Ехегнадзор Եղեգնաձոր 10 283 7724 8177 Вайоц Дзор
35. Чамбарак Ճամբարակ 7234 6198 7375 Гегаркуник
36. Апаран Ապարան 7380 5711 6591 Арагацотн
37. Джермук Ջերմուկ 9014 5146 6212 Вайоц Дзор
38. Маралик Մարալիկ 7590 4995 5984 Ширак
39. Вайк Վայք 6550 5458 5899 Вайоц Дзор
40. Талин Թալին 6675 4981 5668 Арагацотн
41. Ноемберян Նոյեմբերյան 6116 5156 5494 Тавуш
42. Агарак Ագարակ 5540 4741 4872 Сюник
43. Мегри Մեղրի 4670 4514 4780 Сюник
44. Ахтала Ախթալա 3445 2225 2399 Лори
45. Айрум Այրում n.a. n.a. 2371 Тавуш
46. Туманян Թումանյան 2584 1705 1854 Лори
47. Цахкадзор Ծաղկաձոր 3350 1578 1608 Котайк
48. Шамлуг Շամլուղ 1516 841 773 Лори
49. Дастакерт Դաստակերտ 326 264 301 Сюник