Списък на реките във Финландия

Уикимедия списък

Реките във Финландия образуват гъста речна мрежа и имат предимно равнинен характер. Около 90% от тях принадлежат към водосборния басейн на Балтийско море, а на север част от оттока се осъществява към Северния ледовит океан. В страната е развита гъста речна мрежа от предимно къси реки с многочислени прагове и водопади (в т.ч. водопада Иматра на река Вуокса). Подхранвенето им е предимно дъждовно и снежно и оттокът на повечето от тях е урегулиран от множество езера. Пълноводието им е в края на пролетта (в южните части на страната) и през лятото (на север), с отделни епизодични прииждания през есента в резултат от поройни дъждове във водосборните им басейни. През зимата фивландските реки замръзват за период от 5 – 7 месеца. На много от тях са изградени каскади от ВЕЦ.[1]

Карта на Финландия, на която са отразени някои от най-големите реки в страната

Списъкът на реките във Финландия съдържа всичките 34 реки в страната с дължина над 100 km, като за всяка от тях са показани нейната дължина (ако част от течението на реката е извън пределите на страната, в скоби и с курсив е показана нейната дължина на територията на Полша), площта на водосборния ѝ басейн (ако част от водосборния басейн на реката е извън пределите на страната, в скоби и с курсив е показана неговата площ на територията на Полша), къде се влива и какъв приток е (десен или ляв).


АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ


В редактиране

И редактиране

К редактиране

 
Река Кемийоки в района на Рованиеми

Л редактиране

М редактиране

Н редактиране

О редактиране

 
Долното течение на река Оунасйоки

П редактиране

Р редактиране

С редактиране

Т редактиране

Вижте също редактиране

Източници редактиране