Списък на реките в Европа (водосборен басейн на Атлантическия океан)

В списъка са описани всички реки над 200 km във водосборния басейн на Атлантическия океан, попадащ на територията на Европа. Освен директно в океана към водосборния басейн на Атлантическия океан, попадат водосборните басейни на осем морета: Азовско, Черно, Егейско, Йонийско, Адриатическо, Тиренско, Лигурийско, Средиземно, Северно и Балтийско.

Карта на основните водосборни байсейни в Европа

Списъкът е съставен на следния принцип: океан – море – река – приток от първи порядък – приток от втори порядък и т.н. Пред някои от притоците, от втори порядък нататък, е поставен километърът, на които се влива в главната река, като километрите са отчетени от устието към извора на реката с по-висок порядък в съответствие с „Държавния воден регистър на Русия“ (изключение прави река Рейн, на която отчитането на километрите е от извора към устието). Притоците са подредени от извора към устието на реката от по-голям порядък. Изключения правят тези реки, които не се вливат директно в реката от по-горен порядък, а в някой неин проток, ръкав или близко езеро. Със съответната стрелка са показани кой приток от коя страна на реката се влива: → ляв приток, ← десен приток, считано по посоката на течението на реката с по-голям порядък. След името на съответната река са показани нейната дължина (в km), площта на водосборния ѝ басейн (в km²) и държавата (държавите), през които протича

Разпределение по басейн редактиране

Водосборен басейн Над
1000 км
От 500
до 999 км
От 200
до 499 км
Общо
Азовско море 2 4 29 35
Черно море 4 16 72 92
Егейско море - - 11 11
Йонийско море - - 1 1
Адриатическо море - 1 11 12
Тиренско море - - 1 1
Лигурийско море - - 1 1
Средиземно море - 2 12 14
директно в Атлантически океан 2 6 35 43
Северно море 2 4 30 36
Балтийско море 2 8 68 78
Атлантически океан (общо) 12 41 271 324

Азовско море редактиране

 
Река Кубан при град Краснодар
 
Река Дон при град Елец, Липецка област
 • Дон 1870 / 422 000 Русия
 
Река Северский Донец при град Змийов, Харковска област, Украйна
 • Миус 258 / 6680 Русия, Украйна
 • Калмиус 209 / 5070 Украйна
 • Салгир 232 / 3750 Русия (или Украйна), на п-ов Крим

Черно море редактиране

 
Река Днепър при град Смоленск
 • Днепър 2201 / 504 000 Русия, Беларус, Украйна
 • Сож 648 / 42 100 Русия, Беларус, Украйна
 • Остьор 274 / 3490 Русия, Беларус
 • Бесед 261 / 5600 Русия, Беларус
 • Ипут 437 / 10 900 Русия, Беларус
 
Река Припят при град Мозир (Беларус)
 • Припят 775 / 114 300 Украйна, Беларус
 • Яселда 242 / 7790 Беларус
 • Стир 494 / 7790 Украйна, Беларус
 • Горин 659 / 27 700 Украйна, Беларус
 • Случ 451 / 13 800 Украйна
 • Случ 228 / 5260 Беларус
 • Уборт 292 / 5820 Украйна, Беларус
 • Птич 421 / 9470 Беларус
 • Уж 256 / 8080 Украйна
 
Река Десна в района на град Чернигов, Украйна
 
Река Днестър край Тираспол
 • Десна 1130 / 88 900 Русия, Украйна
 • Болва 213 / 4340 Русия
 • Судост 208 / 5850 Русия, Украйна
 • Сейм 696 / 27 500 Русия, Украйна
 • Снов 253 / 8705 Русия, Украйна
 • Рос 346 / 12 600 Украйна
 • Сула 363 / 9800 Украйна
 • Псьол 717 / 22 800 Русия, Украйна
 
Река Дунав край Естергом, Унгария
 • Дунав 2857 / 817 000 Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова, Украйна
 • 2496 ← Лех 256 / 3919 Австрия, Германия
 • 2412 → Алтмюл 227 / 3258 Германия
 • 2282 ← Изар 292 / 8965 Австрия, Германия
 • 2225 ← Ин 517 / 26 130 Швейцария, Австрия, Германия
 • Залцах 225 / 6704 Австрия, Германия
 • 2112 ← Енс 254 / 6084 Австрия
 • 1880 → Морава 358 / 26 734 Чехия, Словакия, Австрия
 • Дия 235 / 12 772 Австрия, Чехия
 • 1794 ← Раба 250 / 10 400 Австрия, Унгария
 • 1766 → Вах 403 / 19 696 Словакия
 • 1716 → Хрон 298 / 5453 Словакия
 • 1708 → Ипел 233 / 5151 Словакия, Унгария
 
Река Драва край Филах, Австрия
 • 1383 ← Драва 749 / 40 120 Италия, Австрия, Словения, Хърватия, Унгария
 • Мура 434 / 14 109 Австрия, Словения, Хърватия, Унгария
 • 1215 → Тиса 966 / 157 186 Украйна, Румъния, Унгария, Сърбия
 • Самош (Сомеш) 418 / 15 015 Румъния, Унгария
 • Шайо 229 / 12 700 Словакия, Унгария
 • Хернад (Горнад) 286 / 5500 Словакия, Унгария
 • Муреш 766 / 27 832 Румъния, Унгария
 • → Търнава 23 / 6253 Румъния
 
Река Сава при Белград
 • 1170 ← Сава 947 / 97 713 Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия
 • Купа 297 / 10 032 Словения, Хърватия
 • Уна 212 / 9368 Босна и Херцеговина, Хърватия
 • Върбас 250 / 5023 Босна и Херцеговина
 • Босна 271 / 10 810 Босна и Херцеговина
 • Дрина 346 / 19 570 Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия
 • Лим 220 / 5963 Албания, Черна Гора, Сърбия, Босна и Херцеговина
 • 1150 → Тимиш 354 / 13 085 Румъния, Сърбия
 
Река Велика Морава край Варварин, Сърбия
 • Ибър 276 / 8059 Черна гора, Косово, Сърбия
 • 846 ← Тимок 202 / 4630 Сърбия, България
 • 692 → Жиу 331 / 10 070 Румъния
 • 637 ← Искър 368 / 8646 България
 
Река Олт в горното течение
 
Река Прут
 • 601 → Олт 615 / 24 010 Румъния
 • 599 ← Осъм 314 / 2824 България
 • 536 ← Янтра 286 / 7862 България
 • 530 → Ведя 224 / 5430 Румъния
 • 432 → Арджеш 350 / 12 550 Румъния
 • 134 → Прут 989 / 27 500 Украйна, Молдова, Румъния
 • Жижия 287 / 5770 Украйна, Румъния

Егейско море редактиране

 
Река Марица в Пловдив, България
 • Марица 472 / 53 000 България, Гърция, Турция
 • Арда 272 / 5795 България, Гърция, Турция
 • Тунджа 390 / 8429 България, Турция
 • Ергене 281 / 11 325 Турция
 • Места 273 / 3747 България, Гърция
 • Струма 415 / 17 300 България, Гърция
 • Вардар 388 / 25 400 Северна Македония, Гърция

Йонийско море редактиране

 
Река Ахелой
 
Река По край град Фиуме
 
Река Тибър в Рим
 
Река Рона

Адриатическо море редактиране

Тиренско море редактиране

Лигурийско море редактиране

Средиземно море редактиране

 • Рона 812 / 95 590 Швейцария, Франция
 • Сона 473 / 29 321 Франция
 • Оньон 214 / 2308 Франция
 • Ду 453 / 7710 Франция, Швейцария
 • Од 224 / 5327 Франция
 • Ебро 928 / 86 800 Испания

Директно в Атлантически океан редактиране

 
Мостът „Вашку да Гама“ над река Тежу в Лисабон
 • Тахо (Тежу) 1007 / 80 600 Испания, Португалия

Мондегу 220 / 6772 Португалия

 • Дуеро 897 / 97 290 Испания, Португалия
 • Миньо 340 / 22 500 Испания, Португалия
 • Сил 238 / 7982 Испания
 
Река Гарона при Тулуза
 • Тарн 381 / 15 700 Франция
 • Ло 485 / 11 254 Франция
 • Везер 211 / 3736 Франция
 • Ил 255 / 7510 Франция
 
Река Лоара при Сен Назер
 • 556 → Алие 421 / 14 321 Франция
 • 244 → Шер 368 / 13 920 Франция
 • 217 → Ендър 279 / 3280 Франция
 • 208 → Виен 372 / 21 161 Франция
 • 147 ← Мен 12 / 21 194 Франция
 • 15 → Сарт 313 / 16 374 Франция
 • 16 → Лоар 311 / 7925 Франция
 
Река Сена в Париж
 
Река Темза в Лондон
 • Об 248 / 4660 Франция
 • Йона 293 / 10 887 Франция
 • Марна 514 / 12 920 Франция
 • Оаз 341 / 16 667 Белгия, Франция
 • Ен 356 / 7939 Франция
 • Йор 229 / 6017 Франция

Северно море редактиране

 • Трент 298 / 15 300 Великобритания
 • Грейт Уз 230 / 8380 Великобритания
 • Темза 336 / 12 935 Великобритания
 • Шелда 430 / 35 500 Франция, Белгия, Нидарландия
 • Лейе 202 / 3910 Франция, Белгия
 • Маас 925 / 36 000 Франция, Белгия, Нидерландия
 • Семуа 210 / 1350 Белгия, Франция
 
Река Рейн при град Базел, Швейцария
 
Устието на Везер при град Бремерхафен
 • Рейн 1233 / 185 300 Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Германия, Франция, Нидерландия
 • 102[1]Аар 288 / 17 720 Швейцария
 • 311 → Ил 217 / 4761 Франция
 • 428 ← Некар 362 / 13 934 Германия
 • 497 ← Майн 527 / 27 292 Германия
 • 586 → Лан 246 / 5925 Германия
 • 592 → Мозел 544 / 28 153 Франция, Люксембург, Германия
 • Саар 235 / 7431 Франция, Германия
 • 780 ← Рур 219 / 4485 Германия
 • 814 ← Липе 220 / 4890 Германия
 
Река Елба при град Кьонигщайн, Саксония
 • Елба 1094 / 148 268 Чехия, Германия
 • Охрже 316 / 5614 Германия, Чехия
 • Зале 413 / 24 167 Германия
 • Елде 208 / 2990 Германия

Балтийско море редактиране

 
Река Одер при германското село Киниц
 
Река Висла в Краков
 • Одер (Одра) 866 / 118 890 Чехия, Полша, Германия
 • Дунаец 247 / 6804 Полша, Словакия
 • Сан 433 / 16 861 Украйна, Полша
 
Река Неман в Литва
 • Преголя 123 / 15 500 Литва, Русия
 • 72 → Лава 298 / 7130 Полша, Русия
 • Неман 937 / 98 200 Беларус, литва, Русия
 • Вента (Вянта) 346 / 11 811 Литва, Латвия
 
Река Западна Двина при град Витебск, Беларус
 • Гауя 459 / 8900 Латвия, Естония
 • Нарва 77 / 56 200 Русия, Естония

Чудско-Псковско езеро

 • Луга 353 / 13 200 Русия
 
Река Нева в Санкт Петербург

Езеро Илмен

Ладожко езеро

 • 15 → Оят 266 / 5220 Русия
 • 8 → Паша 242 / 6650 Русия

Онежко езеро

 • Кларелвен 460 / 11 820 (влива се в езерото Венерн) Норвегия, Швеция

Източници редактиране

 1. от извора към устието