Списък на реките в Испания

Уикимедия списък

Списъкът на реките в Испания е подреден по азбучен ред и съдържа информация за 90 реки с дължина над 100 km. За всяка река са показани нейната дължина (в km), площта на водосборния ѝ басейн (в km²), къде се влива. За реките от 3-ти или 4-ти порядък е показан към кой водосборен басейн се отнасят. Тези реки, на които част от течението или части от водосборния им басейн е извън територията на Испания, са показани със звездичка (*) и са посочени в скоби километрите на територията на Испания.

Карта на основните водосборни басейни в Испания

А – Б – В – Г – Д – Е – Ж – З – И – Й – К – Л – М – Н – О – П – Р – С – Т – У – Ф – Х – Ц – Ч – Ш – Щ – Ю – Я


 • Агеда – 133* / 2426*, ляв приток на Дуеро
 • Агуасвивас – 100 / 1300, десен приток на Ебро
 • Адаха – 176 / 5328, ляв приток на Дуеро
 • Алагон – 205 / 5043, десен приток на Тахо
 • Алберче – 182 / 4108, десен приток на Тахо
 • Алгодор – 102 / 1250, ляв приток на Тахо
 • Алмансора – 105 / ?, Средиземно море
 • Арагон – 197 / 8524, ляв приток на Ебро
 • Арга – 145 / 2759, десен приток на Арагон (ляв приток на Ебро)
 • Ардила – 116* / 1822* (1043), ляв приток на Гуадиана
 • Арланса – 172 / 5338, ляв приток на Писуерга (десен приток на Дуеро)
 • Арлансон – 131 / 2621, десен пирток на Арланса (ляв приток на Писуерга, десен приток на Дуеро)
 • Асуер – 110 / 1734, ляв приток на Гуадиана
 • Бембесар – 126 / 1984, десен приток на Гуадалкивир
 • Вилдерадуей – 158 / 3679, десен приток на Дуеро
 • Вияр – 124 / ?, десен приток на Гуадалкивир
 • Волтоя – 101 / ?, ляв приток на Ересма (десен приток на Адаха, ляв приток на Дуеро)
 • Галего – 203 / 4000, дляв приток на Ебро
 • Гарона – 647* (32) / 56 000*, Атлантически океан
 • Гуадайра – 110 / 1589, ляв приток на Гуадалкивир
 • Гуадалентин – 121 / ?, десен пирток на Сугура
 • Гуадалета – 173 / 3677, Атлантически океан
 • Гуадалимар – 167 / 5327, десен приток на Гуадалкивир
 • Гуадалкивир – 657 / 57 101, Атлантически океан
 • Гуадалопе – 182 / 3890, десен приток на Ебро
 • Гуадалорсе – 154 / 3147, Средиземно море
 • Гуадарама – 132 / 1708, десен пирток на Тахо
 • Гуадахос – 114 / 2415, ляв приток на Гуадалкивир
 • Гуадиана – 744* (602) / 67 733* (55 513), Атлантически океан
 • Гуадиана Менар – 182 / 7251, ляв приток на Гуадалкивир
 • Гуадиела – 115 / ?, ляв приток на Тахо
 • Дуеро – 897* (684) / 97 299* (78 952), Атлантически океан
 • Дуратон – 114 / 1487, ляв приток на Дуеро
 • Ебро – 910 / 86 100* (85 362), Средиземно море
 • Ега – 113 / 1497, ляв приток на Ебро
 • Елтес – 117 / 976, ляв приток на Уебра (ляв приток на Дуеро)
 • Енарес – 158 / 4144, ляв приток на Харама (десен приток на Тахо)
 • Ересма – 134 / 2940, десен приток на Адаха (ляв приток на Дуеро)
 • Ерия – 110 / 657, десен приток на Туерто (десен приток на Есла, десен приток на Дуеро)
 • Есгева – 127 / 1016, ляв приток на Писуерга (десен приток на Дуеро)
 • Есла – 288 / 16 026, десен приток на Дуеро
 • Еуме – 100 / ?, Атлантически океан
 • Кабриел – 220 / 4754, ляв приток на Хукар
 • Карион – 197 / 3351, ляв приток на Писуерга (десен приток на Дуеро)
 • Корбонес – 177 / 1826, ляв приток на Гуадалкивир
 • Льобрегат – 157 / 4948, Средиземно море
 • Марго – 130 / 1544, ляв приток на Хукар
 • Матачел – 124 / 2546, ляв приток на Гуадиана
 • Миньо – 315* / 16 275, Атлантически океан
 • Михарес – 156 / 4028, Средиземно море
 • Мундо – 150 / 767, ляв приток на Сегура
 • Навия – 159 / 2590, Атлантически океан
 • Налон – 129 / 3692, Атлантически океан
 • Нахериля – 100 / 1105, десен приток на Ебро
 • Ногера Палясера – 154 / 2820, десен приток на Сегре (ляв приток на Ебро)
 • Ногера Рибагорсана – 133 / 2036, десен приток на Сегре (ляв приток на Ебро)
 • Одиел – 121 / 900, Атлантически океан
 • Риаса – 113 / 1103, ляв приток на Дуеро
 • Салор – 120 / ?, ляв приток на Тахо
 • Санкара – 168 / 5726, десен приток на Гуадиана
 • Сапардиел – 105 / 1445, ляв приток на Дуеро
 • Сега – 149 / 2538, ляв приток на Дуеро
 • Сегре – 261* / 22 579*, ляв приток на Ебро
 • Сегура – 325 / 18 870, Средиземно море
 • Сеа – 157 / 2019, десен приток на Есла (десен приток на Дуеро)
 • Сесильо – 113 / ?, ляв приток на Вилдерадуей (десен приток на Дуеро)
 • Сил – 234 / 7987, ляв приток на Миньо
 • Синка – 170 / 9699, десен приток на Сегра (ляв приток на Ебро)
 • Сухар – 210 / 8508, ляв приток на Гуадиана
 • Тамбре – 134 / 1531, Атлантически океан
 • Тахо – 1007* (863) / 80 600 (55 700), Атлантически океан
 • Тахуня – 225 / 2608, ляв приток на Храма (десен приток на Тахо)
 • Тер – 209 / 3010, Средиземно море
 • Тера – 140 / 2412, десен приток на Есла (десен приток на Дуеро)
 • Тистар – 170 / 4459, десен приток на Тахо
 • Тормес – 247 / 7096, лян приток на Дуеро
 • Туерто – 140 / 2412, десен приток на Есла (десен приток на Дуеро)
 • Турия – 280 / 6394, Средиземно море
 • Уебра – 122 / 2881, ляв приток на Дуеро
 • Уерва – 135 / 1020, десен приток на Ебро
 • Уля – 126 / 2764, Атлантически океан
 • Хабалон – 153 / 1556, ляв проток на Гуадиана
 • Халон – 224 / 9338, десен приток на Ебро
 • Хандула – 141 / 2565, десен приток на Гуадалкивир
 • Харама – 194 / 597, десен приток на Тахо
 • Хенил – 337 / 8278, ляв приток на Гуадалкивир
 • Хигуела – 225 / 11 970, десен пирток на Гуадиана
 • Хилока – 126 / 2957, десен приток на Халон (десен приток на Ебро)
 • Хукар – 498 / 21 579, Средиземно море
 • Чанса (Шанса) – 117* (81) / 536*, ляв приток на Гуадиана

Източници

редактиране