Списък на стартовете на „Мълния“

Това е пълен списък с всички стартове на ракетата носител Молния и Молния-М.

Съдържание: 60-те70-те80-те90-те00-те10-те
Дата (UTC) Ракета Космодрум Полезен
товар
Тип товар полезен
товар, kg
Орбита¹ Коментар
1960-те60616263646566676869
1 20 януари 1960 Молния Байконур тестов полет ? ? Суборбитален Успех
2 30 януари 1960 Молния Байконур тестов полет ? ? Суборбитален Успех
3 10 октомври 1960 Молния Л1-4М Байконур Марс 1960А Сонда към Марс 893,5 kg Междупланетна
траектория
Неуспех
4 14 октомври 1960 Молния Л1-5М Байконур Марс 1960Б Сонда към Марс 893,5 kg Междупланетна
траектория
Неуспех
5 4 февруари 1961 Молния Л1-7В Байконур Спутник-7 Сонда към Венера 6.843 kg
с последната степен
Междупланетна
траектория
частичен успех
6 12 февруари 1961 Молния Л1-6В Байконур Спутник-8 Сонда към Венера 643,5 kg Междупланетна
траектория
Успех
7 25 август 1962 Mолния Т103-12 Байконур Спутник-19 Сонда към Венера 890 kg Междупланетна
траектория
Частичен успех
8 1 септември 1962 Молния Т103-13 Байконур Спутник 20 Сонда към Венера 890 kg Междупланетна
траектория
Частичен успех
9 12 септември 1962 Молния Т103-14 Байконур Спутник 21 Сонда към Венера 890 kg Междупланетна
траектория
Частичен успех
10 24 октомври 1962 Молния Т103-15 Байконур Спутник 22 Сонда към Марс 893,5 kg Междупланетна
траектория
Частичен успехПроблем с блок „Л“.
11 1 ноември 1962 Молния Т103-16 Байконур Марс 1
Спутник-23
Сонда към Марс 893,5 kg Междупланетна
траектория
Успех
12 4 ноември 1962 Молния Т103-17 Байконур Спутник 24 Сонда към Марс 4.650 kg Междупланетна
траектория
Частичен успехПроблем с блок „Л“.
13 4 януари 1963 Молния Т103-09 Байконур Спутник-25 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Частичен успех
14 3 февруари 1963 Молния Г103-10 Байконур Луна 1963Б Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Неуспех
15 2 април 1963 Молния Г103-11 Байконур Луна 4 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
16 11 ноември 1963 Молния Г103-18 Байконур Космос 21 Сонда към Венера ? Междупланетна
траектория
Успех
17 19 февруари 1964 Молния-М Т15000-19 (Т103-12) Байконур Венера 1964А Сонда към Венера ? Междупланетна
траектория
Неуспех
18 21 март 1964 Молния-М Т15000-20 Байконур Луна 1964А Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Неуспех
19 27 март 1964 Молния-М Т15000-22 Байконур Космос 27 Сонда към Венера ? Междупланетна
траектория
Частичен успех
20 2 април 1964 Молния-М Г15000-28 Байконур Зонд 1 Сонда към Венера ? Междупланетна
траектория
Успех
21 20 април 1964 Молния-М Т15000-21 Байконур Луна 1964Б Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Неуспех
22 4 юни 1964 Молния Г15000-18 Байконур Молния-1 (№2) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Неуспех
23 22 август 1964 Молния Г15000-19 Байконур Молния 1 (№1) (Космос 41) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
24 30 ноември 1964 Молния Г15000-29 Байконур Зонд 2 Сонда към Марс ? Междупланетна
траектория
Успех
25 12 март 1965 Молния Г15000-24 Байконур Космос 60 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Частичен успех
26 10 април 1965 Молния У15000-22 Байконур Луна 1965А Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Неуспех
27 23 април 1965 Молния У15000-35 Байконур Молния 1-01 (№3) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
28 9 май 1965 Молния У15000-24 Байконур Луна 5 Mondsonde ? Междупланетна
траектория
Успех
29 8 юни 1965 Молния У15000-33 Байконур Луна 6 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
30 18 юли 1965 Молния У15000-32 Байконур Зонд 3 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
31 4 октомври 1965 Молния-М У15000-54 Байконур Луна 7 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
32 14 октомври 1965 Молния У15000-34 Байконур Молния 1-02 (№4) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
33 12 ноември 1965 Молния У15000-42 Байконур Венера 2 Сонда към Венера 963 kg Междупланетна
траектория
Успех
34 16 ноември 1965 Молния У15000-31 Байконур Венера 3 Сонда към Венера 960 kg Междупланетна
траектория
Успех
35 23 ноември 1965 Молния У15000-30 Байконур Космос 96 Сонда към Венера 960 kg? Междупланетна
траектория
Частичен успех
36 3 декември 1965 Молния У15000-48 Байконур Луна 8 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
37 31 януари 1966 Молния-М У15000-49 Байконур Луна 9 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
38 1 март 1966 Молния-М У15000-50 Байконур Космос 111 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Частичен успех
39 27 март 1966 Молния У15000-40 Байконур Молния-1 (№5) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Неуспех
40 31 март 1966 Молния-М Н15000-51 Байконур Луна 10 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
41 25 април 1966 Молния Н15000-37 Байконур Молния 1-03 (№6) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
42 24 август 1966 Молния-М Н15000-52 Байконур Луна 11 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
43 20 октомври 1966 Молния Н15000-40 Байконур Молния 1-04 (№7) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
44 22 октомври 1966 Молния-М Н15000-53 Байконур Луна 12 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
45 21 декември 1966 Молния-М Н15000-55 Байконур Луна 13 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
46 16 май 1967 Молния-М Н15001-58 Байконур Космос 159 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
47 24 май 1967 Молния Н15000-41 Байконур Молния 1-05 (№8) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
48 12 юни 1967 Молния-М Я15000-71 Байконур Венера 4 Сонда към Венера 1106 kg Междупланетна
траектория
Успех
49 17 юни 1967 Молния-M Я15000-70 Байконур Космос 167 Сонда към Венера 1106 kg Междупланетна
траектория
Частичен успех
50 31 август 1967 Молния Н15000-81 Байконур Молния-1 (№11)
Космос 174
Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
51 3 октомври 1967 Молния Я15000-83 Байконур Молния 1-06 (№9) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
52 22 октомври 1967 Молния Я15000-84 Байконур Молния 1-07 (№12) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
53 7 февруари 1968 Молния-М Я15000-57 Байконур Луна 1968А Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Неуспех
54 7 април 1968 Молния-М Я15000-58 Байконур Луна 14 Сонда към Луната ? Междупланетна
траектория
Успех
55 21 април 1968 Молния-М Я15000-82 Байконур Молния 1-08 (№10) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
56 5 юли 1968 Молния-М Я15000-84 Байконур Молния 1-09 (№13) Комуникационен спътник ? Мълния Орбита Успех
57 5 октомври 1968 Молния-М В15000-86 Байконур Молния 1-10 (№14) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
58 16 декември 1968 Молния-М Я15000-39 Байконур Молния-1 (№15)
Космос 260
Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
59 5 януари 1969 Молния-М В15000-72 Байконур Венера 5 Сонда към Венера 1130 kg Междупланетна
траектория
Успех
60 10 януари 1969 Молния-М В15000-073 Байконур Венера 6 Сонда към Венера 1130 kg Междупланетна
траектория
Успех
61 11 април 1969 Молния-М Я15000-084 Байконур Молния 1-11 (№16) Комуникационен спътник ? Мълния Орбита Успех
62 22 юли 1969 Молния-М В15000-089 Байконур Молния 1-12 (№18) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
1970-те70717273747576777879
63 19 февруари 1970 Молния-М В15000-087 Плесецк Молния 1-13 (№17) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
64 26 юни 1970 Молния-М Ю15000-089 Плесецк Молния 1-14 (№21) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
65 17 август 1970 Молния-М Х15000-062 Байконур Венера 7 Сонда към Венера 1180 kg Междупланетна
траектория
Успех
66 22 август 1970 Молния-М Х15000-061 Байконур Космос 359 Сонда към Венера ? Междупланетна
траектория
Частичен успехПроблем с последната степен
67 29 септември 1970 Молния-М Ю15000-090 Плесецк Молния 1-15 (№19) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
68 27 ноември 1970 Молния-М Х15000-095 Плесецк Молния 1-16 (№23) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
69 25 декември 1970 Молния-М В15000-078 Байконур Молния 1-17 (№ 22) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
70 28 юли 1971 Молния-М Х15000-096 Плесецк Молния 1-18 (№20) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
71 24 ноември 1971 Молния-М Ю15000-092 Плесецк Молния 2-01 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
72 19 декември 1971 Молния-М 7705711-497 Плесецк Молния 1-19 (№25) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
73 27 март 1972 Молния-М С15000-063 Байконур Венера 8 Сонда към Венера 1180 kg Междупланетна
траектория
Успех
74 31 март 1972 Молния-М 7801421-513 Байконур Космос 482 Сонда към Венера 1180 kg Междупланетна
траектория
Частичен успех
75 4 април 1972 Молния-М Ю15000-093 Плесецк Молния 1-20 (№27) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
76 14 април 1972 Молния-М Х15000-079 Байконур Прогноз 1 Изследователски спътник ? ? Успех
77 19 май 1972 Молния-М Ю15000-091 Плесецк Молния 2-02 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
78 29 юни 1972 Молния-М М15000-108 Байконур Прогноз 2 Изследователски спътник ? ? Успех
79 19 септември 1972 Молния-М С15000-100 Плесецк Око 1
Космос 520
Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
80 30 септември 1972 Молния-М С15000-106 Плесецк Молния 2-03 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
81 14 октомври 1972 Молния-М 7705711-498 Плесецк Молния 1-21 (№26) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
82 2 декември 1972 Молния-М 7801421-512 Байконур Молния 1-22 (№28) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
83 12 декември 1972 Молния-М 76043-537 Плесецк Молния 2-04 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
84 3 февруари 1973 Молния-М 7801421-514 Байконур Молния 1-23 (№ 31) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
85 15 февруари 1973 Молния-М М 15000-118 Байконур Прогноз 3 Изследователски спътник ? ? Успех
86 5 април 1973 Молния-М М 15000-115 Плесецк Молния 2-05 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
87 11 юли 1973 Молния-М 76043-533 Плесецк Молния 2-06 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
88 30 август 1973 Молния-М 7705711-499 Плесецк Молния 1-24 (№29) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
89 19 октомври 1973 Молния-М 77019-549 Плесецк Молния 2-07 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
90 2 ноември 1973 Молния-М М 15000-116 Плесецк Око 2 Космос 606 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
91 14 ноември 1973 Молния-М 78014-215-15 Плесецк Молния 1-25 (№32) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
92 30 ноември 1973 Молния-М 77019-550 Плесецк Мълния 1-26 (№36) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
93 25 декември 1973 Молния-М 76029-555 Плесецк Молния 2-08 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
94 20 април 1974 Молния-М 7702421-516 Плесецк Молния 1-27 (№33) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
95 26 април 1974 Молния-М 76029-554 Плесецк Молния 2-09 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
96 29 юни 1974 Молния-М А 15000-121 Плесецк Око 3 Космос 665 комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
97 23 юли 1974 Молния-М 78033-529 Плесецк Молния 2-10 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
98 24 октомври 1974 Молния-М 78033-528 Плесецк Молния 1-28 (№24) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
99 21 ноември 1974 Молния-М 78031-572 Плесецк Молния 3-01 (№11) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
100 21 декември 1974 Молния-М 78033-530 Плесецк Молния 2-11 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
101 30 януари 1975 Молния-М 78031-574 Плесецк Око 4 Космос 706 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
102 6 февруари 1975 Молния-М 76043-532 Плесецк Молния 2-12 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
103 14 април 1975 Молния-М 76043-531 Плесецк Молния 3-02 (№12) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
104 29 април 1975 Молния-М М 15000-064 Плесецк Молния 1-29 (№35) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
105 5 юни 1975 Молния-М 76041-579 Плесецк Молния 1-30 (№37), SRET 2 Комуникационни спътници ? Орбита Мълния Успех
106 8 юли 1975 Молния-М 79019-552 Плесецк Молния 2-13 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
107 2 септември 1975 Молния-М 79031-571 Плесецк Молния 1-31 (№34) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
108 9 септември 1975 Молния-М 76029-560 Плесецк Молния 2-14 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
109 14 ноември 1975 Молния-М 77016-588 Плесецк Молния 3-03 (№13) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
110 17 декември 1975 Молния-М 78031-567 Плесецк Молния 2-15 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
111 22 декември 1975 Молния-М 76041-575 Байконур Прогноз 4 Изследователски спътник ? ? Успех
112 27 декември 1975 Молния-М Ф15000-142 Плесецк Молния 3-04 (№15) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
113 22 януари 1976 Молния-М 76029-559 Плесецк Молния 1-32 (№40) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
114 11 март 1976 Молния-М 78031-575 Плесецк Молния 1-33 (№39) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
115 19 март 1976 Молния-М 76029-558 Плесецк Молния 1-34 (№42) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
116 12 май 1976 Молния-М 77016-598 Плесецк Молния 3-05 (№16) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
117 1 юли 1976 Молния-М 77016-594 Плесецк Молния 2 (№17) Космос 837 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния
(планирана)
Частичен успех
118 26 юли 1976 Молния-М 76029-556 Плесецк Молния 1-35 (№43) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
119 1 септември 1976 Молния-М 76041-576 Плесецк Молния-2 Космос 853 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния (планирана) Частичен
успех
120 22 октомври 1976 Молния-М 78026-600 Плесецк Око 6 Космос 862 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
121 25 ноември 1976 Молния-М Е 15000-153 Байконур Прогноз 5 Изследователски спътник ? ? Успех
122 2 декември 1976 Молния-М 78026-597 Плесецк Молния 2-16 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
123 28 декември 1976 Молния-М 76042-602 Плесецк Молния 3-06 (№17) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
124 11 февруари 1977 Молния-М 76041-577 Плесецк Молния 2-17 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
125 24 март 1977 Молния-М 78026-599 Плесецк Молния 1-36 (№41) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
126 11 април 1977 Молния-М Е 15000-160 Плесецк Око 7 Космос 903 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
127 28 април 1977 Молния-М 76042-687 Плесецк Молния 3-07 (№19) Комуникационен спътник ? Орбита Молния Успех
128 16 юни 1977 Молния-М Д 15000-162 Плесецк Око 8 Космос 917 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
129 24 юни 1977 Молния-М 76041-580 Плесецк Молния 1-37 (№45) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
130 20 юли 1977 Молния-М 77052-609 Плесецк Око 9 Космос 931 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
131 30 август 1977 Молния-М 77016-593 Плесецк Молния 1-38 (№46) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
132 22 септември 1977 Молния-М Д 15000-163 Байконур Прогноз 6 Изследователски спътник ? ? Успех
133 28 октомври 1977 Молния-М 77052-606 Плесецк Молния 3-08 (№18) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
134 24 януари 1978 Молния-М 78026-596 Плесецк Молния 3-09 (№20) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
135 2 март 1978 Молния-М 76041-581 Плесецк Молния 1-39 (№44) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
136 2 юни 1978 Молния-М 78026-595 Плесецк Молния 1-40 (№53) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
137 28 юни 1978 Молния-М 77052-608 Плесецк Око 10 Космос 1024 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
138 14 юли 1978 Молния-М 76038-508 Плесецк Молния 1-41 (№51) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
139 22 август 1978 Молния-М 78018-709 Плесецк Молния 1-42 (№50) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
140 6 септември 1978 Молния-М 76038-507 Плесецк Око 11 Космос 1030 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
141 13 октомври 1978 Молния-М 76038-310 Плесецк Молния 3-10 (№22) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
142 30 октомври 1978 Молния-М Д 15000-173 Байконур Прогноз 7 Изследователски спътник ? ? Успех
143 18 януари 1979 Молния-М 78018-504 Плесецк Молния 3-11 (№23) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
144 12 април 1979 Молния-М 76042-605 Плесецк Молния 1-43 (№52) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
145 5 юни 1979 Молния-М 76038-509 Плесецк Молния 3-12 (№21) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
146 27 юни 1979 Молния-М 76038-512 Плесецк Око 12 Космос 1109 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
147 31 юли 1979 Молния-М 78055-534 Плесецк Молния 1-44 (№47) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
148 28 август 1979 Молния-М 78055-531 Плесецк Око 13 Космос 1124 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
149 20 октомври 1979 Молния-М 78055-528 Плесецк Молния 1-45 (№49) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
1980-те80818283848586878889
150 11 януари 1980 Молния-М 78018-505 Плесецк Молния 1-46 (№48) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
151 12 февруари 1980 Молния-М 78055-532 Плесецк Око 14 Космос 1164 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Частичен успех
152 12 април 1980 Молния-М 77025-526 Плесецк Око 15 Космос 1172 Комуникационен спътник ? Воскоа елиптична орбита Успех
153 18 април 1980 Молния-М 78055-506 Плесецк Молния-3 (№26) Космос 1175 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Частичен успех
154 14 юни 1980 Молния-М 77025-527 Плесецк Око 16 Космос 1188 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
155 21 юни 1980 Молния-М 76047-550 Плесецк Молния 1-47 (№56) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
156 2 юли 1980 Молния-М 77025-529 Плесецк Око 17 Космос 1191 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
157 18 юли 1980 Молния-М 76047-551 Плесецк Молния 3-13 (№27) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
158 24 октомври 1980 Молния-М 76047-548 Плесецк Око 18 Космосs 1217 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
159 16 ноември 1980 Молния-М 77025-524 Плесецк Молния 1-48 (№54) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
160 27 ноември 1980 Молния-М 78055-536 Плесецк Око 19 Космос 1223 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
161 25 декември 1980 Молния-М П 15000-203 Байконур Прогноз 8 Изследователски спътник ? ? Успех
162 9 януари 1981 Молния-М 77023-617 Плесецк Молния 3-14 (№25) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
163 30 януари 1981 Молния-М 76038-510 Плесецк Молния 1-49 (№59) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
164 19 февруари 1981 Молния-М 76047-549 Плесецк Око 20 Космос 1247 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
165 24 март 1981 Молния-М 77025-525 Плесецк Молния 3-15 (№ Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
166 31 март 1981 Молния-М 78017-553 Плесецк Око 21 Космос 1261 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
167 9 юни 1981 Молния-М 76053-622 Плесецк Молния 3-16 (№30) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
168 19 юни 1981 Молния-М 76047-554 Плесецк Око 22 Космосs 1278 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
169 24 юни 1981 Молния-М 76038-607 Плесецк Молния 1-50 (№61) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
170 4 август 1981 Молния-М 76047-522 Плесецк Око 23 Космос 1285 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
171 11 септември 1981 Молния-М 78055-535 Плесецк Молния-3 (№28) Космос 1305 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния (планирана) Частичен успех
172 17 октомври 1981 Молния-М 78055-530 Плесецк Молния 3-17 (№31) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
173 31 октомври 1981 Молния-М 76047-555 Плесецк Око 24 Космос 1317 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
174 17 ноември 1981 Молния-М 78026-601 Плесецк Молния 1-51 (№57) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
175 23 декември 1981 Молния-М 78039-640 Байконур Молния 1-52 (№55) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
176 26 февруари 1982 Молния-М 77023-620 Плесецк Молния 1-53 (№58) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
177 3 март 1982 Молния-М 77023-618 Плесецк Око 25 Космос 1341 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
178 24 март 1981 Молния-М 78039-638 Плесецк Молния 3-18 (№29) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
179 7 април 1982 Молния-М 77023-621 Плесецк Око 26 Космос 1348 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
180 20 май 1982 Молния-М 76053-624 Плесецк Око 27 Космос 1367 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
181 28 май 1982 Молния-М 78017-556 Плесецк Молния 1-54 (№63) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
182 25 юни 1982 Молния-М 76053-626 Плесецк Око 28 Космос 1382 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
183 21 юли 1982 Молния-М 76054-652 Байконур Молния 1-55 (№62) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
184 27 август 1982 Молния-М 76047-547 Плесецк Молния 3-19 (№33) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
185 22 септември 1982 Молния-М 76053-639 Плесецк Око 29 Космос 1409 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
186 8 декември 1982 Молния-М 77024-656 Байконур Молния 1 (№60) Космос 1423 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Частичен успех
187 11 март 1983 Молния-М 78039-641 Плесецк Молния 3-20 (№34) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
188 23 март 1983 Молния-М 76053-625 Плесецк Молния 1-56 (№65) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
189 2 април 1983 Молния-М 77024-654 Байконур Молния 1-57 (№68) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
190 25 април 1983 Молния-М 77049-646 Плесецк Око 30 Космос 1456 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
191 1 юли 1983 Молния-М Ц 15000-214 Байконур Прогноз 9 Изследователски спътник ? ? Успех
192 8 юли 1983 Молния-М 76054-647 Плесецк Око 31 Космос 1481 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
193 19 юли 1983 Молния-М 78012-660 Байконур Молния 1-58 (№66) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
194 30 август 1983 Молния-М 76054-650 Плесецк Молния 3-21 (№32) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
195 23 ноември 1983 Молния-М 77023-619 Плесецк Молния 1-59 (№64) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
196 21 декември 1983 Молния-М 76054-648 Плесецк Молния 3-22 (№35) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
197 28 декември 1983 Молния-М 78039-642 Плесецк Око 32 Космос 1518 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
198 6 март 1984 Молния-М 76054-649 Плесецк Око 33 Космос 1541 комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
199 16 март 1984 Молния-М 78039-637 Плесецк Молния 1-60 (№70) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
200 4 април 1984 Молния-М 77049-643 Плесецк Око 35 Космос 1547 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
201 6 юни 1984 Молния-М 77024-657 Плесецк Око 36 Космос 1569 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
202 3 юли 1984 Молния-М 78012-659 Плесецк Око 37 Космос 1581 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
203 2 август 1984 Молния-М 76032-667 Плесецк Око 38 Космос 1586 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
204 10 август 1984 Молния-М 76032-666 Плесецк Молния 1-61 (№69) комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
205 24 август 1984 Молния-М 78012-661 Плесецк Молния 1-62 (№67) комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
206 7 септември 1984 Молния-М 76054-651 Плесецк Око 39 Космос 1596 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
207 4 октомври 1984 Молния-М 78012-662 Плесецк Око 40 Космос 1604 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
208 14 декември 1984 Молния-М 76032-672 Плесецк Молния 1 63 Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
209 16 януари 1985 Молния-М 76032-665 Плесецк Молния 3-23 (№36) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
210 26 април 1985 Молния-М Б15000-252 Байконур Прогноз 10 Интеркосмос 23 Изследователски спътник ? ? Успех
211 29 май 1985 Молния-М 78056-676 Плесецк Молния 3-24 (№39) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
212 11 юни 1985 Молния-М Плесецк Око 42 Космос 1658 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
213 18 юни 1985 Молния-М 76032-669 Плесецк Око 43 Космос 1661 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
214 17 юли 1985 Молния-М 77024-658 Плесецк Молния 3-25 (№37) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
215 12 август 1985 Молния-М 76032-664 Плесецк Око 44 Космос 1675 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
216 22 август 1985 Молния-М 78056-679 Плесецк Молния 1-64 (№74) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
217 24 септември 1985 Молния-М 77046-674 Плесецк Око 45 Космос 1684 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
218 30 септември 1985 Молния 76032-670 Плесецк Око 46 Космос 1687 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
219 3 октомври 1985 Молния-М 76021-685 Плесецк Молния 3-26 (№38) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
220 22 октомври 1985 Молния-М 77046-675 Плесецк Око 47 Космос 1698 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
221 23 октомври 1985 Молния-М 78012-663 Байконур Молния 1-65 (№73) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
222 28 октомври 1985 Молния-М 76021-686 Плесецк Молния 1-66 (№76) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
223 9 ноември 1985 Молния-М 78056-681 Плесецк Око 48 Космос 1701 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
224 24 декември 1985 Молния-М 78056-680 Плесецк Молния 3-27 (№40) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
225 1 февруари 1986 Молния-М 78056-677 Плесецк Око 49 Космос 1729 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
226 18 април 1986 Молния-М 77046-673 Плесецк Молния 3-28 (№43) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
227 19 юни 1986 Молния-М 76054-653 Плесецк Молния 3-29 (№44) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
228 5 юли 1986 Молния-М 76021-683 Плесецк Око 50 Космос 1761 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
229 30 юли 1986 Молния-М 76021-688 Плесецк Мълния 1-67 (№72) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
230 28 август 1986 Молния-М 76021-687 Плесецк Око 51 Космос 1774 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
231 5 септември 1986 Молния-М 76048-505 Плесецк Молния 1-68 (№75) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
232 3 октомври 1986 Молния-М 77011-689 Плесецк Око 52 Космос 1783 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Частичен успех
233 15 октомври 1986 Молния-М 76021-684 Плесецк Око 53 Космос 1785 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
234 20 октомври 1986 Молния-М 77049-645 Плесецк Молния 3-30 (№41) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
235 15 ноември 1986 Молния-М 76048-508 Плесецк Молния 1-69 (№77) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
236 20 ноември 1986 Молния-М 77011-689 Плесецк Око 54 Космос 1793 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
237 12 декември 1986 Молния-М 76048-509 Плесецк Око 55 Космос 1806 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
238 26 декември 1986 Молния-М 78028-512 Плесецк Молния 1-70 (№78) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
239 22 януари 1987 Молния-М 77046-671 Плесецк Молния 3-31 (№42) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
240 4 юни 1987 Молния-М 78028-511 Плесецк Око 56 Космос 1849 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
241 12 юни 1987 Молния-М 76048-507 Плесецк Око 57 Космос 1851 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
242 21 декември 1987 Молния-М 78028-517 Плесецк Око 59 Космос 1903 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
243 26 февруари 1988 Молния-М 77015-528 Плесецк Око 60 Космос 1922 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
244 11 март 1988 Молния-М 78056-678 Байконур Молния 1-71 (№80) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
245 17 март 1988 Молния-М 78028-513 Плесецк Молния 1-72 (№79) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
246 26 май 1988 Молния-М 77011-692 Плесецк Молния 3-32 (№49) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
247 12 август 1988 Молния-М 76035-532 Плесецк Молния 1-73 (№81) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
248 30 август 1988 Молния-М 77015-526 Плесецк Око 61 Космос 1966 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
249 29 септември 1988 Молния-М 76048-510 Плесецк Молния 3-33 (№51) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
250 3 октомври 1988 Молния-М 76035-531 Плесецк Око 62 Космос 1974 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
251 25 октомври 1988 Молния-М 76035-534 Плесецк Око 63 Космос 1977 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
252 22 декември 1988 Молния-М 77011-691 Плесецк Молния 3-34 (№52) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
253 28 декември 1988 Молния-М 78039-559 Плесецк Молния 1-74 (№82) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
254 14 февруари 1989 Молния-М 78039-557 Плесецк Око 64 Космос 2001 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
255 15 февруари 1989 Молния-М 77011-691 Байконур Мълния 1-75 (№84) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
256 8 юни 1989 Молния-М 76048-506 Плесецк Молния 3-35 (№45) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
259 27 септември 1989 Молния-М 78039-556 Плесецк Молния 1-76 (№83) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
260 23 ноември 1989 Молния-М 77059-563 Плесецк Око 65 Космос 2050 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
261 28 ноември 1989 Молния-М 78039-555 Плесецк Молния 3-36 (№46) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
1990-те90919293949596979899
261 23 януари 1990 Молния-М 77015-527 Плесецк Молния 3-37 (№53) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
262 27 март 1990 Молния-М 77059-566 Плесецк Око 66 Космос 2063 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
263 26 април 1990 Молния-М 77015-525 Плесецк Молния 1-77 (№86) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
264 28 април 1990 Молния-М 76047-570 Плесецк Око 67 Космос 2076 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
265 13 юни 1990 Молния-М 77015-530 Плесецк Молния 3-38 (№47) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
266 21 юни 1990 Молния-М 78039-560 Плесецк Око 68 Космос 2084 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Частичен успех
267 25 юли 1990 Молния-М 77017-572 Плесецк Око 69 Космос 2087 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
268 10 август 1990 Молния-М 77011-693 Плесецк Молния 1-78 (№85) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
269 28 август 1990 Молния-М ххххх-575 Плесецк Око 70 Космос 2097 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
270 20 септември 1990 Молния-М 77059-562 Плесецк Молния 3-39 (№54) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
271 20 ноември 1990 Молния-М 76047-568 Плесецк Око 71 Космос 2105 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
272 23 ноември 1990 Молния-М 77015-529 Плесецк Молния 1-79 (№88) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
273 15 февруари 1991 Молния-М 77017-571 Плесецк Молния 1-80 (№89) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
274 22 март 1991 Молния-М 77017-574 Плесецк Молния 3-40 (№55) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
275 18 юни 1991 Молния-М 77053-606 Плесецк Молния 1-81 (№87) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
276 1 август 1991 Молния-М 76035-533 Плесецк Молния 1-82 (№90) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
277 17 септември 1991 Молния-М 76047-569 Плесецк Молния 3-41 (№48) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
278 24 януари 1992 Молния-М 78023-608 Плесецк Око 72 Космос 2176 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
279 4 март 1992 Молния-М 76047-567 Плесецк Молния 1-83 (№91) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
280 8 юли 1992 Молния-М 77053-605 Плесецк Око 73 Космос 2196 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
281 6 август 1992 Молния-М 78039-558 Плесецк Молния 1-84 (№93) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
282 14 октомври 1992 Молния-М 78012-641 Плесецк Молния 3-42 (№50) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
283 21 октомври 1992 Молния-М 77053-604 Плесецк Око 74 Космос 2217 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
284 25 ноември 1992 Молния-М 77059-565 Плесецк Око 75 Космос 2222 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
285 2 декември 1992 Молния-М 78023-607 Плесецк Молния 3-43 (№56) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
286 13 януари 1993 Молния-М 78012-643 Плесецк Молния 1-85 (№92) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
287 26 януари 1993 Молния-М 78023-609 Плесецк Око 76 Космос 2232 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
288 6 април 1993 Молния-М 78012-644 Плесецк Око 77 Космос 2241 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
289 21 април 1993 Молния-М 76032-646 Плесецк Молния 3-44 (№57) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
290 26 май 1993 Молния-М 77044-660 Плесецк Молния 1-86 (№94) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
291 4 август 1993 Молния-М 76024-659 Плесецк Молния 3-45 (№58) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
292 10 август 1993 Молния-М 78023-610 Плесецк Око 78 Космос 2261 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
293 22 декември 1993 Молния-М 78024-658 Плесецк Молния 1-87 (№95) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
294 5 август 1994 Молния-М 78012-642 Плесецк Око 79 Космос 2286 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
295 23 август 1994 Молния-М 77044-661 Плесецк Молния 3-46 (№60) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
296 14 декември 1994 Молния-М 77031-672 Плесецк Молния 1-88 (№97) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
297 24 май 1995 Молния-М 77017-573 Плесецк Око 80 Космос 2312 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
298 2 август 1995 Молния-М Н15000-294 Плесецк Интербол 1, Magion 4 Изследователски спътници ? ? Успех
299 9 август 1995 Молния-М 77031-674 Плесецк Молния 3-47 (№59) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
300 28 декември 1995 Молния-М В15000-040 Байконур IRS 1C, Skipper Изследователски спътници 1480 kg ? Успех
301 14 август 1996 Молния-М 77031-675 Плесецк Молния 1T-89 (№96) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
302 29 август 1996 Молния-М 76047-680 Плесецк Интербол 2, Magion 5, MuSat 1 Изследователски спътници ? ? Успех
303 24 септември 1996 Молния-М 78051-678 Плесецк Молния 3-48 (№62) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
304 9 април 1997 Молния-М 76032-647 Плесецк Око 81 Космос 2340 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
305 14 май 1997 Молния-М 77031-673 Плесецк Око 82 Космос 2342 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
306 24 септември 1997 Молния-М 78051-678 Плесецк Молния 1T-90 (№98) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
307 7 май 1998 Молния-М 78051-676 Плесецк Око 83 Космос 2351 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
308 1 юли 1998 Молния-М 77017-682 Плесецк Молния 3-49 (№61) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
309 28 септември 1998 Молния-М Х15000-030 Плесецк Молния 1T-91 (№99) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
310 8 юли 1999 Молния-М 78051-677 Плесецк Молния 3-50 (№63) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
311 27 декември 1999 Молния-М 77017-681 Плесецк Око 84 Космос 2368 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
2000-те01020304050607
312 20 юли 2001 Молния-М 77045-686 Плесецк Молния 3K-1 (№11) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
313 25 октомври 2001 Молния-М 77013-687 Плесецк Молния 3-51 (№64) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
314 1 април 2002 Молния-М 78054-688 Плесецк Око 85 Космос 2388 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
315 24 декември 2002 Молния-М 77045-685 Плесецк Око 86 Космос 2393 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
316 2 април 2003 Молния-М 78029-684 Плесецк Молния 1T-92 (№101) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
317 19 юни 2003 Молния-М 77082-689 Плесецк Молния 3-52 (№65) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
318 18 февруари 2004 Молния-М 76092-690 Плесецк Молния 1T-93 (№100) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Успех
319 21 юни 2005 Молния-М 77046-694 Плесецк Молния 3K-2 (№12) Комуникационен спътник ? Орбита Мълния Неуспех
320 21 юли 2006 Молния-М 78036-691 Плесецк Око 87 Космос 2422 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
321 23 октомври 2007 Молния-М 77046-692 Плесецк Око 88 Космос 2430 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
322 2 декември 2008 Молния-М 77046-693 Плесецк Око 89 Космос 2446 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех
2010-те10
323 30 септември 2010 Молния-М 78041-699 Плесецк Око 90 Космос 2469 Комуникационен спътник ? Висока елиптична орбита Успех

Външни препратки

редактиране