Спланхнологията е дял от анатомията, който изучава строежа на вътрешните органи.

Организмът на човека и животните се състои от тяло (на латински: corpus; на гръцки: soma) и вътрешности (на латински: viscera; на гръцки: splanchnon). Тялото се състои от кожата, мускулите и опорно-двигателния апарат (кости, сухожилия и хрущяли).

Вътрешните органи се обединяват в няколко системи: храносмилателна, дихателна, отделителна, полова и ендокринна.

Според своя хистологичен строеж, вътрешните органи могат да бъдат тръбести (кухи) и паренхимни.

ИзточнициРедактиране

  • Синелников, Рафаил Давидович; Синелников, Яков Рафаилович; Синелников, Александър Яковлевич. Атлас по анатомия на човека. Т. 2, Спланхнология; Ендокринни жлези / Р. Д. Синелников, Я. Р. Синелников, А. Я. Синелников; [под ред. на Владимир Овчаров]; [прев. Милка Минчева-Томова]. София: СофтПрес, 2010.